Werking van Windows XP Professional bij verbinding met een extern bureaublad

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe Microsoft Windows XP Professional functioneert wanneer u verbinding met een extern bureaublad maakt.

Meer informatie

Windows XP Professional bevat een functie voor het maken van verbinding met een extern bureaublad. Met behulp van deze functie kunt u via een client van Terminal Services op afstand verbinding maken met de console. Er kan altijd maar één gebruiker werken met een Windows XP Professional-computer, hetzij door aanmelding bij de console, hetzij door op afstand verbinding te maken. Dit zijn de scenario's die zich kunnen voordoen.


De functie Snel naar andere gebruiker overschakelen wordt niet gebruikt

Geen gebruiker aangemeld bij de console

Wanneer er geen gebruikers zijn aangemeld bij de console van een computer met Windows XP Professional, kan elke gebruiker uit de groep Administrators of de groep Externe bureaubladgebruikers een verbinding met een extern bureaublad opzetten.

Beheerder aangemeld bij de console

Wanneer een beheerder is aangemeld bij de console van een computer met Windows XP Professional, kan elke gebruiker uit de groep Administrators een verbinding met een extern bureaublad opzetten.

Als een gebruiker die geen deel uitmaakt van de groep Administrators, verbinding probeert te maken, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Alleen de huidige gebruiker of een Administrator kan zich op deze computer aanmelden.
Als een beheerder probeert verbinding te maken terwijl een aanmelding met de console tot stand is gebracht, kan de beheerder direct op afstand verbinding maken met die consolesessie.

Als <beheerder1> is aangemeld bij de console en <beheerder2> verbinding probeert te maken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Als u nu verder gaat zal uw Windows-sessie worden beëindigd en zullen niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. Wilt u doorgaan?
OPMERKING: Als <beheerder2> doorgaat en zich aanmeldt, wordt de verbinding van <beheerder1> mogelijk verbroken.

Gewone gebruiker aangemeld bij de console

Wanneer een gewone gebruiker is aangemeld bij de console van een computer met Windows XP Professional, kan alleen die gebruiker of een lid van de groep Administrators een verbinding met een extern bureaublad opzetten.

Als <gebruiker1> is aangemeld bij de console en <gebruiker2> verbinding probeert te maken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Alleen de huidige gebruiker of een Administrator kan zich op deze computer aanmelden.
Als een gewone gebruiker probeert verbinding te maken terwijl een aanmelding met de console tot stand is gebracht, kan de gebruiker direct op afstand verbinding maken met die consolesessie.

Als een gewone gebruiker is aangemeld bij de console en een beheerder verbinding probeert te maken, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Als u nu verder gaat zal uw Windows-sessie worden beëindigd en zullen niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. Wilt u doorgaan?
Als de beheerder doorgaat, wordt de verbinding van de gewone gebruiker mogelijk verbroken. Een verbinding voor beheer op afstand heeft altijd prioriteit boven andere verbindingen. De verbinding van de lokale gebruiker (een beheerder of een gewone gebruiker) wordt daarom verbroken wanneer een beheerder zich aanmeldt.


De functie Snel naar andere gebruiker overschakelen wordt wel gebruikt

Als de functie Snel naar andere gebruiker overschakelen wel wordt gebruikt, zien de scenario's er anders uit. Een aangemelde gebruiker wordt dan namelijk niet afgemeld, maar zijn of haar verbinding wordt wel verbroken. De sessie kan dus later worden voortgezet.

Wanneer een gebruiker probeert via Extern bureaublad delen verbinding te maken met een externe computer waarop iemand is aangemeld, een beheerder of een gebruiker met een beperkte account, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Als u doorgaat, dient <gebruikersnaam> zich op deze computer af te melden. Wilt u doorgaan?
De gebruiker die is aangemeld op de externe computer, ziet het volgende foutbericht:

<Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> probeert verbinding met deze computer te maken. Als u dit toestaat, wordt uw verbinding verbroken. U kunt uw verbinding echter later weer herstellen. Wilt u deze verbinding toestaan?
Als de gebruiker op Nee klikt, ziet de gebruiker op afstand het volgende bericht:

De gebruiker <Domein- of computernaam>\<gebruikersnaam> is momenteel op deze computer aangemeld. Hij/zij heeft uw aanmeldingsverzoek geweigerd.


Als de gebruiker op Ja klikt of gedurende enkele seconden niets doet, wordt de gebruiker op afstand automatisch verbonden en wordt de verbinding van de huidige gebruiker verbroken.

Als een gebruiker probeert extern verbinding te maken en er niemand is aangemeld bij de externe computer of als de gebruiker al bij de computer is aangemeld, komt de verbinding automatisch tot stand.
Eigenschappen

Artikel-id: 280828 - Laatst bijgewerkt: 2 mrt. 2003 - Revisie: 1

Feedback