Het gedrag van Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden

Samenvatting

In Windows XP is een nieuwe functie opgenomen waardoor bronnen waarvoor andere referenties dan die van de aangemelde gebruiker nodig zijn, eenvoudiger toegankelijk worden. In dit artikel wordt de functionaliteit en het verwachte gedrag van Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden beschreven.

Meer informatie

De functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden is een mechanisme waarmee referentiesets (een gebruikersnaam en een wachtwoord) voor bronnen dynamisch en handmatig kunnen worden gemaakt. Deze functionaliteit is beschikbaar vanuit de grafische gebruikersinterface en vanaf de opdrachtregel. U kunt de volgende typen referenties beheren met de functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden:
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden
 • X.509-certificaten (smartcards)
 • Paspoorten
Opmerking In Windows XP Home Edition worden alleen referenties voor RAS/VPN (Remote Access Services/Virtual Private Networking) en voor Passport opgeslagen. Als u zich bij de computer aanmeldt met een beperkte gebruikersaccount, volgt u deze stappen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Control Userpasswords2 en druk op Enter.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Wachtwoordbeheer.
In de meeste gevallen wordt de functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden gebruikt als een gebruiker toegang probeert te krijgen tot:
 • Bronnen in een niet-vertrouwd domein
 • Bronnen met alternatieve referenties
 • Een website met een wachtwoord
 • Een website met een certificaat
Zo krijgt u in het Configuratiescherm toegang tot deze referenties:
 • Windows XP Home Edition of Windows XP Professional in een werkgroep:

  Selecteer in het onderdeel Gebruikersaccounts de account van de aangemelde gebruiker.
 • Windows XP Professional in een domein:

  Klik in het onderdeel Gebruikersaccounts op het tabblad Geavanceerd en klik op Wachtwoordbeheer.
Met de functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden worden sleutels dynamisch en handmatig gemaakt.

DYNAMISCHE sleutels worden als volgt gemaakt:
 1. Een gebruiker probeert verbinding te maken met \\server\share.
 2. Er wordt geprobeerd toegang te krijgen met de aanmeldingsreferenties van de gebruiker. Als dat niet lukt, vraagt de functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden om gegevens.
 3. Referenties worden in Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden opgeslagen nadat de verbinding tot stand is gebracht of als op Annuleren is geklikt bij een foutbericht.
De volgende opties zijn beschikbaar voor Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden:
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Dit wachtwoord onthouden
HANDMATIGE sleutels worden als volgt gemaakt:
 1. Start het onderdeel Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden in het Configuratiescherm.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Typ de juiste gegevens in de vakken:
  • Server: u kunt de hostnaam, de FQDN (Fully Qualified Domain Name), jokertekens, enzovoort, gebruiken.
  • Gebruikersnaam: Domein\Gebruikersnaam; Machine\Gebruikersnaam; UPN.
  • Wachtwoord: typ het wachtwoord.
Verbindingsobjecten (sleutels) voor Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen handmatig worden gemaakt voor diverse entiteiten:
 • specifieke bron: server.domein.forest.com
 • minder specifieke set met bronnen: *.domein.forest.com (alle bronnen in domein.forest.com)
 • zeer algemene set met bronnen: *.forest.com (alle bronnen in forest.com)
Als er meerdere referenties van toepassing zijn op een doelbron, wordt in Windows XP SP1 en hoger de meest specifieke referentie gebruikt door de functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden. Stel, een gebruiker probeert verbinding te maken met \\server, te weten server.domein.forest.com. De gebruiker heeft referenties voor de server, voor *.domein.forest.com en voor *.forest.com. In dit geval is de referentie voor de server de meest specifieke referentie, zodat deze wordt gebruikt.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden:

281249 Opgeslagen referenties voor gebruikersnamen en wachtwoorden worden voor de duur van de aanmelding opgeslagen
Eigenschappen

Artikel-id: 281660 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback