Problemen in Windows 2000 oplossen door het systeem schoon op te starten

Samenvatting

Veel problemen die optreden tijdens de uitvoering van het Windows-besturingssysteem, doen zich voor vanwege het gebruik van een incompatibel of beschadigd programma dat u tegelijkertijd uitvoert. Om na te gaan of dit het geval is, moet u de computer schoon opstarten of Windows opnieuw starten zonder deze programma's te starten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost door het systeem schoon op te starten om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door het besturingssysteem of door een programma dat in de Windows-omgeving wordt geladen.

Meer informatie

Voor het oplossen van problemen door het systeem schoon op te starten, moet u wijzigingen aanbrengen en de computer meerdere malen opnieuw opstarten. Op die manier kunt u vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door iets binnen de omgeving van het besturingssysteem en welk specifiek onderdeel dit betreft.

De algemene procedures voor het oplossen van problemen door het systeem schoon op te starten die in dit artikel worden beschreven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
 1. Veilige modus of veilige modus met netwerkondersteuning
 2. Registervermeldingen verwijderen
 3. Gebruikersprofielen testen
 4. Services van derden uitschakelen
 5. Programma's verwijderen

Veilige modus of Veilige modus met netwerkondersteuning

Als eerste stap voor het oplossen van mogelijke omgevingsproblemen moet u de computer eerst opnieuw in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning opstarten. Als het probleem wordt veroorzaakt door een programma dat geen verbinding met het netwerk heeft, start u de computer op in de veilige modus. Als het probleem wordt veroorzaakt door een netwerkprogramma en de verbinding met het netwerk wordt tot stand gebracht via een netwerkadapter, kunt u in de veilige modus met netwerkondersteuning het netwerkprogramma inclusief problemen met de browser testen.

Opmerking U kunt de veilige modus met netwerkondersteuning niet gebruiken wanneer verbinding met een netwerk wordt gemaakt via een modem of een pc-kaart, omdat de stuurprogramma's voor deze apparaten niet in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning worden geladen.

Ga als volgt te werk om in de veilige modus te starten:
 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten en klik op OK.
 3. Druk op F8 terwijl de computer opnieuw wordt opstart.
 4. Selecteer Veilige modus of Veilige modus met netwerk en druk op Enter.
Als u de computer opstart in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning en u kunt een bewerking die eerder problemen veroorzaakte, probleemloos uitvoeren, is hoogstwaarschijnlijk de omgeving de oorzaak van het probleem. Zie de sectie 'Registervermeldingen verwijderen' van dit artikel voor informatie over hoe u kunt nagaan welke programmaonderdelen het probleem kunnen veroorzaken.

Opmerking Bepaalde bewerkingen zult u niet in de veilige modus kunnen testen omdat niet alle services en apparaten worden geladen in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning. U kunt in de veilige modus bijvoorbeeld geen geluidsproblemen met multimedia of problemen met stand-by of de slaapstand testen. Ook problemen met netwerkprogramma's die gebruikmaken van de Remote Procedure Call Subsystem (RpcSS), kunnen niet worden opgelost omdat de RpcSS-service niet in de veilige modus met netwerkondersteuning wordt geladen.

Als u de computer in de veilige modus of in de veilige modus met netwerkondersteuning opstart en het probleem zich blijft voordoen, wordt het probleem mogelijk nog steeds veroorzaakt door de omgeving. Veel functie- of filterstuurprogramma's die door software van derden worden geladen, worden mogelijk nog steeds in de veilige modus geladen.

Daarom zult u bij het testen een extra stap moeten uitvoeren, namelijk het testen en verwijderen van stuurprogramma's van derden in de veilige modus.

Registervermeldingen verwijderen

Als er zich geen problemen meer voordoen wanneer u programma's in de veilige modus start, wordt het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door programma's die tijdens het opstarten van de Windows 2000-computer worden geladen.

Programma's die onderdeel zijn van de opstartprocedure voor Windows 2000, worden doorgaans geladen in een van de volgende locaties:

 • De map Opstarten in het menu Programma's.
 • De regel Run voor alle gebruikers in het register.
 • De regel Run voor bepaalde gebruikers in het register.
 • De vermelding 'load' voor alle gebruikers in het register.
Opmerking Omdat het register alle computer- en programma-instellingen voor Windows 2000 bevat, moet u een back-up van het register en bepaalde registervermeldingen maken voor het geval u de computer na het bewerken van het register niet meer kunnen opstarten.

Ga als volgt te werk om een back-up te maken van het Windows 2000-register:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Noodhersteldiskette en volg de aanwijzingen.

De pictogrammen van de map Opstarten worden vanuit twee locaties geladen. Ga als volgt te werk om deze vermeldingen te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Egenschappen voor Taakbalk en menu Start.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Geavanceerd.
 3. Open de map Opstarten voor de gebruikersaccount waarmee u zich hebt aangemeld en klik vervolgens op Knippen in het menu Bewerken.
 4. Maak de map StuurprogsBak, maak in deze map de map OpstartenGebruiker, open de map OpstartenGebruiker en klik op Plakken.
 5. Herhaal stap 1 en 2 en ga naar de map All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten.
 6. Klik op Knippen in het menu Bewerken, ga naar de map StuurprogsBak, maak de map OpstartenAlleGebruikers en klik op Plakken.

Ga als volgt te werk om waarden voor de regel Run in het register voor alle gebruikers te verwijderen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Open de sleutel Run en let op de vermeldingen in het rechterdeelvenster.
 4. Ga voor alle waarden behalve de waarde Standaard als volgt te werk: klik op de waarde, klik op Registerbestand exporteren in het menu Register, ga naar de map StuurprogsBak en sla het bestand op conform de volgende naamgevingsconventie.

  HKLMRun_(waardenaam)

  waarbij (waardenaam) de naam is van de waarde die u exporteert.
 5. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken.
 6. Herhaal deze stappen voor elke waarde onder de sleutel Run.
 7. Controleer de verwante sleutels RunOnce en RunOnceEx om na te gaan of een programma niet volledig is geïnstalleerd en herhaal stap 3 tot en met 5, waarbij u de naamgevingsconventie aanpast aan RunOnce of RunOnceEx.
Ga als volgt te werk om waarden te verwijderen voor de regel Run in het register voor de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Open de sleutel Run.
 4. Markeer de eerste waarde onder Standaard (geen waarde ingesteld), klik op de waarde, klik op Registerbestand exporteren in het menu Register, ga naar de map StuurprogsBak en sla het bestand op conform de volgende naamgevingsconventie:

  HKCURun_(waardenaam)
  waarbij (waardenaam) de naam is van de waarde die u exporteert.
 5. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken.
 6. Herhaal deze stappen voor elke waarde onder de sleutel Run.
 7. Controleer de verwante sleutel RunOnce om na te gaan of een programma niet volledig is geïnstalleerd en herhaal stap 3 tot en met 5, waarbij u de naamgevingsconventie aanpast aan RunOnce.


Ga als volgt te werk om gegevens te verwijderen onder 'load':
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Als de waarde 'load' (zonder aanhalingstekens) gegevens bevat, klikt u op Registerbestand exporteren in het menu Register, gaat u naar de map StuurprogsBak en slaat u het bestand op als HKCUload.
 4. Dubbelklik op de waarde 'load' en wis de waardegegevens.
 5. Wanneer u deze stappen hebt uitgevoerd, start u de computer opnieuw op en voert u een test uit.

Als het probleem zich niet meer voordoet, dient u de waarden in deze volgorde samen te voegen:

 1. Opstartpictogrammen uit zowel de groep Alle gebruikers als de gebruikersaccount waarmee u zich hebt aangemeld.
 2. HKCURun_-waarden
 3. HKLMRun_-waarden
 4. HKCUload


Ga als volgt te werk om de pictogrammen voor het menu Opstarten toe te voegen:

 1. Klik op Start, wijs Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Ga naar de map StuurprogsBak die u eerder hebt gemaakt, open de map OpstartenAlleGebruikers, klik op Alles selecteren en klik vervolgens op Kopiëren in het menu Bewerken.
 3. Ga naar de volgende map en klik op Plakken:
  \Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten
 4. Ga naar de map StuurprogsBak\OpstartenGebruiker en klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 5. Ga naar de volgende map en klik op Plakken:
  \Documents and Settings\gebruikersnaam\Menu Start\Programma's\Opstarten
  waarbij gebruikersnaam de gebruikersnaam is waarmee u bent aangemeld.
 6. Start de computer opnieuw op en voer een test uit.

Gebruikersprofielen testen

Soms kan de specifieke informatie voor een gebruiker beschadigd zijn, terwijl andere gebruikers op dezelfde computer geen problemen ondervinden. U kunt vaststellen of dit het geval is door u aan te melden als een nieuwe gebruiker of door een nieuwe gebruikersaccount in te stellen. Vervolgens voert u een test uit.

Opmerking Soms werkt een programma alleen correct wanneer u zich met de standaardbeheerdersaccount aanmeldt. Dit probleem kan zich voordoen voor oudere programma's.

Als het standaardbeheerdersprofiel beschadigd raakt, moet u Windows 2000 opnieuw installeren om dit probleem te verhelpen.

Alle gebruikersspecifieke configuratiegegevens (die in de Register-editor worden weergegeven als HKEY_CURRENT_USER) worden opgeslagen in het bestand Ntuser.dat in de map \Documents and Settings\gebruikersnaam.

Services van derden uitschakelen

Het is soms nodig om geïnstalleerde services van derden uit te schakelen om problemen te verhelpen. Services van derden worden niet geladen in de veilige modus en in de veilige modus met netwerkondersteuning. Als de veilige modus werkt, kan het probleem dus worden veroorzaakt door een service van derden die wordt geladen.

De volgende tabel is een gedeeltelijke lijst met kernservices van het besturingssysteem die worden geladen. De feitelijke lijst is afhankelijk van de services die zijn geïnstalleerd en van de gebruikte versie van Windows 2000:

ServiceBeschrijvingStartmodus
AlerterAlerterAutomatisch
AppMgmtToepassingsbeheerHandmatig
ClipSrvPlakboekHandmatig
EventSystemCOM+-gebeurtenissysteemHandmatig
BrowserComputerbrowserAutomatisch
DHCPDHCP-clientAutomatisch
DfsDFS (Distributed File System)Automatisch
TrkWksDistributed Link Tracking-clientAutomatisch
TrkSrvDistributed Link Tracking-serverHandmatig
MSDTCDistributed Transaction CoordinatorAutomatisch
DNSCacheDNS-clientAutomatisch
EventLogGebeurtenislogboek:Automatisch
FaxFax-serviceUitgeschakeld
NtFrsBestandsreplicatieHandmatig
IISADMINIIS Admin-serviceAutomatisch
cisvcIndexing-serviceHandmatig
SharedAccessDelen van internetverbinding (firewall)Handmatig
PolicyAgentIPSEC-beleidsagent (IPSEC-Service)Automatisch
LicenseServiceLicense Logging-serviceAutomatisch
dmserverLogical Disk Manager-serviceAutomatisch
dmadminLogical Disk Manager Administrative-serviceHandmatig
MessengerMessenger-serviceAutomatisch
mspadminMicrosoft Proxy Server-beheerAutomatisch
wspsrvMicrosoft Winsock Proxy-serviceAutomatisch
NetlogonNetwerkaanmeldingAutomatisch
mnmsrvcNetMeeting Extern bureaublad delenHandmatig
NetmanNetwerkverbindingenHandmatig
NetDDENetwerk-DDEHandmatig
NetDDEdsdmNetwerk-DDE DSDMHandmatig
NtLmSspNT LM-beveiligingsproviderAutomatisch
OnlBroadOnline uitzending van presentatieHandmatig
SysmonLogPrestatielogboeken en signalenHandmatig
PlugPLayPlug en PlayAutomatisch
SpoolerAfdruk-spoolerAutomatisch
ProtectedStorageBeveiligde opslagAutomatisch
mailalrtProxy Alert Notification-serviceAutomatisch
RSVPQoS RSVPHandmatig
RasAutoRemote Access Auto Connection ManagerHandmatig
RasmanRemote Access Connection ManagerAutomatisch
RpcSsRemote Procedure Call (RPC)Automatisch
RPCLOCATORRPC-locator (Remote Procedure Call)Handmatig
RemoteRegistryRemote Registry-serviceAutomatisch
NtmsSvcVerwisselbare opslagAutomatisch
seclogonRunAs-serviceAutomatisch
SamSsSecurity Accounts ManagerAutomatisch
lanmanserverServerAutomatisch
ScardSvrSmartcardHandmatig
ScardDrvSmartcard HelperHandmatig
SNMPSNMP-serviceAutomatisch
SNMPTRAPSNMP Trap-serviceHandmatig
SENSMelding van systeemgebeurtenisAutomatisch
SchemaTaakplannerAutomatisch
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper-serviceAutomatisch
TapiSrvTelephony-serviceHandmatig
W3svcWorld Wide Web-publicatieserviceAutomatisch
LanmanWorkstationWerkstationAutomatisch


Tevens kunnen de volgende services zijn geïnstalleerd:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schema
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Als het probleem met geen van deze stappen wordt verholpen, begint u met het verwijderen van programma's via het onderdeel Software van het Configuratiescherm, waarbij u de computer na elk verwijderd programma steeds opnieuw opstart en een test uitvoert om na te gaan of het probleem is verholpen.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Microsoft of installeert u het besturingssysteem en uw programma's opnieuw.
Eigenschappen

Artikel-id: 281770 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback