Het procesobject in het hulpprogramma Systeemmonitor geeft bijbehorende productidentificatiecodes weer

BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Symptomen

Standaard geeft het hulpprogramma Systeemmonitor (SysMon) meerdere processen met dezelfde naam weer, zoals:


Procesnr1

Procesnr2

Procesnr3


Windows XP bevat een functie om deze processen weer te geven met de Microsoft-productidentificatiecode (PID) toegevoegd aan de naam: Proces_(PID).

Meer informatie

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de noodhersteldiskette bijwerken.


Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld als u het register wijzigt:
 1. Start Register-editor (Regedit.exe).
 2. Zoek de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance
  OPMERKING: de bovenstaande registersleutel is één pad dat niet op één regel staat ten behoeve van de leesbaarheid.


 3. : de bovenstaande registersleutel is één pad dat niet op één regel staat ten behoeve van de leesbaarheid. Klik op de sleutel Performance, klik op Nieuw in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD-waarde. New Value #1 moet worden weergegeven in de registersleutel Performance.
 4. : de bovenstaande registersleutel is één pad dat niet op één regel staat ten behoeve van de leesbaarheid. Klik met de rechtermuisknop op New Value #1, klik met de linkermuisknop op Naam wijzigen en wijzig de waarde vervolgens in ProcessNameFormat.
 5. : de bovenstaande registersleutel is één pad dat niet op één regel staat ten behoeve van de leesbaarheid. Klik met de rechtermuisknop op ProcessNameFormat en klik vervolgens met de linkermuisknop op Wijzigen in het venster dat wordt weergegeven. Het venster DWORD-waarde bewerken moet nu worden weergegeven. Typ het juiste getal in het veld Gegevenswaarde en klik op OK.

  Waarde: Instellen op 1 - Om PID-gegevens uit te schakelen (standaardinstelling)

  Waarde: Instellen op 2 - Om PID-gegevens in te schakelen

 6. : de bovenstaande registersleutel is één pad dat niet op één regel staat ten behoeve van de leesbaarheid. Sluit Register-editor af.
LET OP: als u deze functie inschakelt, kunt u mogelijk geen processpecifieke gegevens van hulpprogramma's van derden of van aangepaste programma's controleren.
Eigenschappen

Artikel-id: 281884 - Laatst bijgewerkt: 10 aug. 2001 - Revisie: 1

Feedback