Visio 2002: De tekstliniaal gebruiken

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Visio 2000-versie van dit artikel: 287406 .

Samenvatting

In Microsoft Visio kunt u met de tekstliniaal de linker-, rechter- en eerste inspringing aanpassen en tabposities instellen. De liniaal is alleen beschikbaar als u een tekstblok bewerkt.

Meer informatie

Als u de liniaal wilt gebruiken, moet u beginnen met het bewerken van tekst door te dubbelklikken op een shape of door te typen terwijl een shape is geselecteerd. Voer de volgende stappen uit om een tekstliniaal weer te geven:
 1. Klik met de rechtermuisknop aan de rechterkant van het tekstvak, naast de bestaande tekst.
 2. Klik op Tekstliniaal in het snelmenu.


  Op de liniaal worden de instellingen van de inspringingen en tabs weergegeven van de geselecteerde alinea, of van de alinea waar zich de invoegpositie (cursor) bevindt.
OPMERKING: nadat u de tekstliniaal hebt ingeschakeld, wordt deze weergegeven bij elk tekstblok waarin u werkt. Bovendien worden instellingen van de Tekstliniaal tussen sessies in opgeslagen.

Verticale tekst

Ga als volgt te werk als u verticale tekst wil maken:
 1. Klik in het menu Extra op Opties. Open het tabblad Landinstellingen.
 2. Klik onder
  Opties voor Azië
  op Weergeven in de lijst
  Verticale tekst
  en klik op OK.
 3. Als u verticale tekst wilt maken, gebruikt u de knop Verticale tekst op de werkbalk Opmaak of klikt u met de rechtermuisknop op het tekstblok en klikt u op Verticale tekst in het snelmenu.
U kunt de verticale tekstliniaal inschakelen door de stappen hierboven uit te voeren.

Schaal van de liniaal

Op de schaal van de liniaal worden maateenheden weergegeven in de schaalverhouding van de tekening. Met de schaal van de liniaal kunt u de positie van inspringingen en tabs bepalen. De schaal wordt automatisch aangepast als u de zoomfactor, de pagina-eenheden of de schermresolutie wijzigt. De maateenheid is inch of centimeter, afhankelijk van de eenheid die is opgegeven voor de tekenschaal van de pagina.

Afstanden tussen standaardtabs

Direct onder de schaal van de liniaal ziet u over de gehele breedte van de schaal een reeks tekens waarmee standaardtabs worden aangegeven. De schaal wordt automatisch aangepast als u de zoomfactor, de pagina-eenheden of de schermresolutie wijzigt.

Aanpasbare besturingselementen voor de liniaal

De liniaal bevat de volgende besturingselementen: tabpictogram, linkerinspringing, rechterinspringing, eerste inspringing en verkeerd-om inspringing. Alle aanpasbare besturingselementen worden op de schaal geplaatst met de eenheden die zijn opgegeven voor de schaal van de liniaal.


U kunt de inspringing van de huidige alinea wijzigen door de besturingselementen voor inspringingen te slepen. Terwijl u de inspringing sleept, wordt op de oorspronkelijke positie van de inspringing een schaduwafbeelding weergegeven.

Linkerinspringing

Met de linkerinspringing wordt bepaald hoe ver de tweede en daaropvolgende regels van een alinea inspringen ten opzichte van de linkermarge. U kunt het besturingselement voor de linkerinspringing alleen verplaatsen tussen de linkermarge en het besturingselement voor de rechterinspringing.

Rechterinspringing

Met de rechterinspringing wordt bepaald hoe ver alle regels van een alinea inspringen ten opzichte van de rechtermarge. U kunt het besturingselement voor de rechterinspringing alleen verplaatsen tussen de rechtermarge en, afhankelijk van welk element het verst naar rechts staat, het besturingselement voor de linkerinspringing of het besturingselement voor de eerste inspringing.

Eerste inspringing

Met de eerste inspringing wordt bepaald hoe ver de eerste regel van een alinea inspringt ten opzichte van de linkermarge. U kunt deze inspringing zowel voor als achter de linkerinspringing plaatsen. U kunt het besturingselement voor de eerste inspringing alleen verplaatsen tussen de linkermarge en het besturingselement voor de rechterinspringing.

Verkeerd-om inspringing

Met de verkeerd-om inspringing kunt u de linker- en de eerste inspringing gezamenlijk aanpassen, zodat ze dezelfde relatieve afstand ten opzichte van elkaar behouden. Hoe ver u het besturingselement voor de verkeerd-om inspringing kunt verplaatsen, is afhankelijk van regels die worden bepaald door de positie van de besturingselementen voor de linker- en eerste inspringing.

Tabpictogram

Met het tabpictogram kunt u opgeven welke tabstijl standaard moet worden gebruikt als u nieuwe tabs toevoegt. Klik op het tabpictogram als u een andere stijl wilt gebruiken. De volgende stijlen zijn beschikbaar: links, rechts, gecentreerd en decimaal.

Tabs

Met tabs kunt u tekst links, gecentreerd, rechts of op een decimaalteken uitlijnen.

 • Bij een linkertab wordt tekst rechts van de tabpositie geplaatst.

 • Bij een gecentreerde tab wordt tekst gecentreerd op de tabpositie.

 • Bij een rechtertab wordt tekst links van de tabpositie geplaatst.

 • Bij een decimale tab wordt een decimaalteken uitgelijnd op de tabpositie. Tekst of getallen zonder decimaalteken worden links van de tabpositie geplaatst.
Klik onder de schaal van de liniaal als u een nieuwe tab wilt toevoegen. U kunt maximaal 60 tabs per alinea opgeven. Als u de 61e tab probeert toe te voegen, hoort u een geluidssignaal.


Terwijl u een tab sleept, wordt op de oorspronkelijke positie van de tab een schaduwafbeelding weergegeven.
Eigenschappen

Artikel-id: 282029 - Laatst bijgewerkt: 9 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback