Hoe configureer ik Internet Explorer om meer dan twee bestanden tegelijk te downloaden?

Probleembeschrijving

Windows Internet Explorer 7 en eerdere versies beperken het aantal bestanden dat u tegelijk kunt downloaden standaard tot twee. Windows Internet Explorer 8 beperkt het aantal bestanden dat u tegelijk kunt downloaden tot zes. Deze wijziging is gebaseerd op de snellere verbindingen die nu normaal zijn voor de meeste gebruikers. Voor inbelverbindingen zijn de limieten van eerdere versies nog steeds van toepassing.

Dit artikel helpt u het aantal bestanden dat u tegelijk kunt downloaden te vergroten tot 10.


Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aangeeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u het aantal bestanden dat u tegelijk kunt downloaden wilt vergroten tot 10, klikt u op de link 'Los dit probleem op'. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waar het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.
Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.

Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Klik voor meer informatie over het maken van een back-up en het herstellen van het register op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP

Als u het aantal bestanden dat u tegelijk kunt downloaden wilt vergroten tot 10, volgt u deze stappen:
 1. Start de Register-editor.
 2. Zoek de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan, klik op DWORD-waarde en voeg de volgende registerwaarden toe:
  Waardenaam: MaxConnectionsPer1_0Server
  Gegevens: 10
  Basis: Decimaal

  Naam: MaxConnectionsPerServer
  Gegevens: 10
  Basis: Decimaal
 4. Sluit de Register-editor af.

Internet Explorer 8.0

De verbindingslimiet configureren door een registersleutel te wijzigen

 1. Start de Register-editor.
 2. Zoek de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan, klik op DWORD-waarde en voeg de volgende registerwaarden toe:
  Waardenaam: iexplore.exe
  Gegevens: 10
  Basis: Decimaal

  Opmerking stel deze waarde in op de verbindingslimiet die u voor HTTP 1.1-verbindingen wilt gebruiken. U vergroot de verbindingslimiet tot 10 door de waarde op 10 in te stellen.
 4. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan, klik op DWORD-waarde en voeg de volgende registerwaarden toe:
  Waardenaam: iexplore.exe
  Waardegegevens: 10
  Grondgetal: Decimaal

  Opmerking stel deze waarde in op de verbindingslimiet die u voor HTTP 1.1-verbindingen wilt gebruiken. U vergroot de verbindingslimiet tot 10 door de waarde op 10 in te stellen.
 6. Sluit de Register-editor af.

De verbindingslimiet configureren met behulp van Groepsbeleid

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en klik op OK.
 2. Vouw achtereenvolgens Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen, Internet Explorer, Beveiligingsfuncties en AJAX uit.
 3. Stel de waarden voor Maximum aantal verbindingen per server (HTTP 1.0) en Maximum aantal verbindingen per server (HTTP 1.1) in op de limiet die u wilt gebruiken. U moet beleid bijwerken of de computer opnieuw opstarten om deze wijzigingen door te voeren.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Meer informatie

In overeenstemming met de huidige internetstandaards (Requests for Comments 2068) beperkt Internet Explorer het aantal gelijktijdige downloadsessies tot twee, plus één downloadsessie in de wachtrij. Deze configuratie is een functie van de browser. Naarmate de verbindingssnelheden echter toenemen en het aantal beschikbare verbindingen met internetservers groter wordt, kan de beperking van twee verbindingen onvoldoende mogelijkheden bieden.
Eigenschappen

Artikel-id: 282402 - Laatst bijgewerkt: 28 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback