Veelgestelde vragen over Ctfmon.exe

Samenvatting

Wanneer u een Microsoft Office XP-programma uitvoert, wordt het bestand Ctfmon.exe (Ctfmon) op de achtergrond uitgevoerd, ook nadat u alle Office-programma hebt afgesloten.

In dit artikel worden enkele veelgestelde vragen beantwoord over het bestand Ctfmon.exe van Microsoft Text Services. Dit bestand wordt geladen na het installeren van Office XP-functies voor alternatieve gebruikersinvoer. In dit artikel worden de volgende vragen beantwoord:
 • Wat is het bestand Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • Wat doet het bestand Ctfmon.exe?
 • Kan ik het bestand Ctfmon.exe verwijderen?
 • Waarom verdwijnt het bestand Ctfmon.exe niet als ik het verwijder uit MSConfig?
 • Wanneer ik de items voor alternatieve invoer verwijder uit Office XP, wordt Ctfmon.exe nog steeds geladen. Wat moet ik nog meer doen om te verhinderen dat het bestand wordt uitgevoerd?
 • Hoeveel systeembronnen worden er gebruikt als Ctfmon.exe wordt uitgevoerd?
 • Kan ik Ctfmon.exe op aanvraag laden in plaats van altijd?
 • Maak ik iets kapot als ik klik op Taak beëindigen tijdens het uitvoeren van Ctfmon.exe?
 • Werkt Ctfmon.exe op dezelfde manier op alle besturingssystemen?

Meer informatie

Wat is het bestand Ctfmon.exe (Ctfmon)?

Ctfmon.exe activeert de TIP (Text Input Processor) voor alternatieve gebruikersinvoer en de Microsoft Office Taalbalk.

Wat doet het bestand Ctfmon.exe?

Ctfmon.exe controleert de actieve vensters en biedt ondersteuning voor de tekstinvoerservice voor spraakherkenning, handschriftherkenning, toetsenbord, vertaling en andere technologieën voor alternatieve gebruikersinvoer.

Kan ik het bestand Ctfmon.exe verwijderen?

Omdat het ontbreken van Ctfmon.exe kan leiden tot problemen met de Office XP-programma's, is het niet raadzaam dit bestand te verwijderen. Ga derhalve als volgt te werk om te voorkomen dat Ctfmon.exe wordt uitgevoerd.

Stap 1: Alternatieve gebruikersinvoer verwijderen

U kunt de functie alternatieve gebruikersinvoer verwijderen door de installatiestatus in Office XP Setup in te stellen op Niet beschikbaar.

Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 4. Selecteer op het tabblad Installeren en verwijderenMicrosoft Office XP-product, waarbij Office XP-product staat voor de naam van het specifieke Office-product dat wordt gebruikt. Als u een zelfstandige versie van een van de Office-programma's gebruikt, selecteert u het juiste product in de lijst. Klik op Toevoegen/Verwijderen.
 5. In het dialoogvenster Opties voor onderhoudsmodus selecteert u Onderdelen toevoegen of verwijderen en klikt u op Volgende. Hierdoor wordt het dialoogvenster Installatieopties voor alle toepassingen en hulpprogramma's van Office kiezen weergegeven.
 6. Klik op het plusteken (+) naast Gedeelde Office-onderdelen om alle onderliggende items weer te geven.
 7. Klik op het pictogram naast Alternatieve gebruikersinvoer en selecteer Niet beschikbaar.
 8. Klik op Updates installeren.
OPMERKING: Als u meerdere Office XP-producten hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld Office XP Professional en Publisher 2002, herhaalt u de voorgaande stappen voor elk geïnstalleerd product.

Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. OPMERKING: Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.

 3. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.Opmerking In Windows XP klikt u op Software.

 4. Selecteer in de lijst Geïnstalleerde programma'sMicrosoft Office XP-product, waarbij Office XP-product de naam is van het specifieke Office-product dat wordt gebruikt. Als u een zelfstandige versie van een van de Office-programma's gebruikt, selecteert u het juiste product in de lijst. Klik op Wijzigen.
 5. In het dialoogvenster Opties voor onderhoudsmodus selecteert u Onderdelen toevoegen of verwijderen en klikt u op Volgende. Hierdoor wordt het dialoogvenster Installatieopties voor alle toepassingen en hulpprogramma's van Office kiezen weergegeven.
 6. Klik op het plusteken (+) naast Gedeelde Office-onderdelen om alle onderliggende items weer te geven.
 7. Klik op het pictogram naast Alternatieve gebruikersinvoer en selecteer Niet beschikbaar.
 8. Klik op Updates installeren.
OPMERKING: Als u meerdere Office XP-producten hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld Office XP Professional en Publisher 2002, herhaalt u de voorgaande stappen voor elk geïnstalleerd product.

Stap 2: Services voor alternatieve gebruikersinvoer uit tekstservices verwijderen

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Tekstservices.Opmerking Klik in Windows XP op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik vervolgens op Landinstellingen. Open het tabblad Talen en klik op Details.

 3. Selecteer onder Geïnstalleerde services één voor één de vermelde invoeritems en klik elke keer op Verwijderen om het item te verwijderen.. Alle items moeten worden verwijderd, één voor één, met uitzondering van de volgende invoerservice:
Engels (Verenigde Staten) – standaardtoetsenbord Verenigde Staten 101

Stap 3: Regsvr32 /U op de bestanden Msimtf.dll en Msctf.dll uitvoeren

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Klik op OK.
 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor het bestand Msctf.dll.
Als u meer informatie wilt over het verwijderen van CTFMon.exe, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
313176 Programma's worden willekeurig gestart, afgesloten, geactiveerd en gedeactiveerd

Waarom verdwijnt het bestand Ctfmon.exe niet als ik het verwijder uit MSConfig?

Als u Ctfmon.exe uit MSConfig verwijdert wordt Ctfmon.exe niet uitgeschakeld. Zie de sectie Kan ik het bestand Ctfmon.exe verwijderen? eerder in dit artikel voor meer informatie over het uitschakelen van Ctfmon.exe.

Wanneer ik de functies voor alternatieve invoer verwijder uit Office XP, wordt Ctfmon.exe nog steeds geladen. Wat moet ik nog meer doen om te voorkomen dat het programma wordt uitgevoerd?

In tegenstelling tot de functies voor alternatieve gebruikersinvoer, is Ctfmon.exe een systeemonderdeel dat niet kan worden verwijderd. Zie de sectie Kan ik het bestand Ctfmon.exe verwijderen? eerder in dit artikel voor meer informatie over het uitschakelen van Ctfmon.exe.

Hoeveel systeembronnen worden er gebruikt als Ctfmon.exe wordt uitgevoerd?

Ctfmon.exe gebruikt weinig systeembronnen als er geen Geavanceerde tekstservices worden uitgevoerd. Geavanceerde tekstservices zijn de invoertechnologieën (spraakherkenning, handschriftherkenning en Input Method Editors) die via een TIP door Ctfmon.exe worden bestuurd.

Kan ik Ctfmon.exe op aanvraag laden in plaats van altijd?

Het systeem voor alternatieve gebruikersinvoer is niet bedoeld om op aanvraag te worden geladen en verwijderd.

Kan ik klikken op Taak beëindigen in het dialoogvenster Taakbeheer of op Taak beëindigen in het dialoogvenster Programma afsluiten tijdens het uitvoeren van Ctfmon.exe?

Nee. Het wordt niet aanbevolen de uitvoering van Ctfmon.exe handmatig af te sluiten. Volg de stappen in de sectie Kan ik het bestand Ctfmon.exe verwijderen? als u de uitvoering van Ctfmon.exe wilt stoppen.

Werkt Ctfmon.exe op dezelfde manier onder alle besturingssystemen?

In het algemeen wel. Ctfmon.exe voert dezelfde taken uit op verschillende Microsoft Windows-besturingssystemen.

Aanvullende informatie

Ctfmon.exe is het bestand dat verantwoordelijk is voor het besturen van de technologieën voor alternatieve gebruikersinvoer. Het bestand start het onderdeel Taalbalk (in het systeemvak) en wordt doorlopend op de achtergrond uitgevoerd, ook nadat u een Office XP-programma hebt afgesloten. Het bestand wordt ook gestart telkens wanneer Windows wordt gestart en het blijft op de achtergrond, ongeacht het feit of er een Office XP-programma wordt gestart.

Ctfmon.exe is ontworpen om tijdens Windows-sessies doorlopend op de achtergrond te worden uitgevoerd nadat de Office XP-onderdelen voor alternatieve gebruikersinvoer zijn geïnstalleerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 282599 - Laatst bijgewerkt: 16 jul. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

Feedback