De installatie van hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP controleren met Qfecheck.exe

Samenvatting

Qfecheck.exe is een opdrachtregelprogramma van Microsoft waarmee netwerkbeheerders geïnstalleerde hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP beter kunnen bijhouden en controleren. Dit hulpprogramma biedt de volgende voordelen:

 • Het is een hulpmiddel voor klanten die meenden dat ze een update op de juiste wijze geïnstalleerd hadden terwijl dat niet het geval was, en die daardoor nu problemen ondervinden. Het was tot voor kort niet eenvoudig om erachter te komen welke correcties op een computer waren geïnstalleerd. Met dit eenvoudige hulpprogramma wordt nu gewoon een lijst gemaakt van de geïnstalleerde correcties op basis van het Microsoft Knowledge Base-artikelnummer. Klanten kunnen op die manier controleren of ze de juiste set correcties hebben geïnstalleerd voordat ze een beroep doen op kostbare productondersteuning. Bovendien kunnen ze zo het ongepland uitschakelen van het systeem voorkomen.
 • Veel bedrijven werken met een gemeenschappelijke set correcties die vereist zijn voor alle servers in een bepaald data center. Hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP moeten op een consistente wijze worden toegepast op een groot aantal servers. Met dit hulpprogramma kunt u nu voor alle computers in uw organisatie logboeken maken die aangeven welke correcties zijn geïnstalleerd. Als deze logboeken eenmaal zijn gemaakt, kunt u ze eenvoudig scannen op consistentie.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen updates beschadigd zijn of per ongeluk zijn verwijderd, bijvoorbeeld als gevolg van een netwerkprobleem, of is er een probleem met de update zelf of met een nieuwe update waarmee een vorige correctie ten onrechte is overschreven. Met dit hulpprogramma wordt niet alleen gecontroleerd of de correcties zijn geïnstalleerd, maar ook of ze op dat moment op de computer aanwezig zijn.
 • Microsoft heeft geconstateerd dat er een sterke correlatie is tussen het gebruik van een consistent platform binnen organisaties en de algemene stabiliteit en beschikbaarheid van die systemen. Het gebruik van dit hulpprogramma voor een regelmatige controle van computers wordt dan ook aangeraden als nuttig hulpmiddel om de betrouwbaarheid van computers te vergroten.

Meer informatie

Qfecheck.exe stelt vast welke hotfixes zijn geïnstalleerd door de informatie in de volgende registersleutel te lezen:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
Op basis van de bestandsversie-informatie die door elke geïnstalleerde hotfix in deze sleutel wordt opgeslagen, controleert Qfecheck.exe of de geïnstalleerde binaire bestanden overeenkomen.

Qfecheck.exe identificeert de volgende typen problemen:

 • Bestanden waarvoor wel een hotfix is uitgevoerd, maar waarvan het geïnstalleerde binaire bestand niet actueel is.

  Qfecheck leest de registersleutel voor elke update en vergelijkt het versienummer dat in het register is vastgelegd met de huidige versie van hetzelfde bestand dat is geïnstalleerd. Als de huidige versie lager is dan de versie die in het register is vastgelegd, meldt Qfecheck een fout.
 • Hotfix-bestanden die wel actueel zijn, maar die niet als geldig worden beschouwd door de geïnstalleerde catalogi.

  Qfecheck controleert voor elk bestand dat door een hotfix is geïnstalleerd of de huidige catalogi op de computer de informatie bevatten die door Windows Bestandsbeveiliging (WFP) zou worden gebruikt om het bestand te valideren. Als een bestand wel geldig is volgens de hotfix-informatie in het register, maar de geïnstalleerde catalogi niet overeenstemmen, meldt Qfecheck een fout.

  Opmerking Als Windows Bestandsbeveiliging in dit geval zou worden geactiveerd, zou het bestand waarvoor de hotfix is uitgevoerd, worden teruggezet naar een eerdere versie.
Qfecheck geeft tijdens de uitvoering de informatie weer in een opdrachtpromptvenster. Als u de resultaten van Qfecheck met de schakeloptie /l in een logboekbestand vastlegt, wordt het logboekbestand in de huidige map opgeslagen tenzij u een locatie opgeeft. Die locatie kan elk geldig pad zijn, inclusief een UNC-pad (Universal Naming Convention). Qfecheck legt geen gegevens in het gebeurtenislogboek vast.


Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel als door de Windows 2000-versie van Qfecheck wordt gerapporteerd dat enkele bestanden niet geldig zijn in de systeemcatalogus:

281767 Bijgewerkt Sp2.cat beschikbaar voor het oplossen van versieproblemen met hotfixes uitgebracht na Service Pack 1

Qfecheck.exe downloaden

Windows XP Home en Windows XP Professional

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 18 januari 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Windows 2000

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 18 januari 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

De opdrachtsyntaxis van Qfecheck.exe

Qfecheck kan voor elke taalversie van Windows worden uitgevoerd, maar de tekstuitvoer is altijd in het Engels.


QFECHECK [/l[:locatie] /v /q /?]

/l Uitvoer vastleggen in <Computernaam>.vastleggen in de huidige map
locatie. Gebruik de opgegeven locatie om het logboekbestand
vast te leggen.
/v Uitvoer met uitleg
/q Stille modus
/? Deze Help

Voorbeelden van uitvoer van Qfecheck

Windows 2000 zonder servicepack of hotfixes geïnstalleerd:


Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 07-01-2001 21:09

Huidig niveau van servicepack:

Vastgestelde hotfixes: geen hotfixes aangetroffen op het systeem.
Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) zonder hotfixes geïnstalleerd:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 07-01-2001 21:39

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes: geen hotfixes aangetroffen op het systeem.
Windows 2000 SP1 met Q274835 geïnstalleerd:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 07-01-2001 21:54

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes:
Q274835: Momenteel op het systeem.
Windows 2000 SP1 waarvoor een hotfix is geïnstalleerd en waarvan het binaire bestand wel, maar de catalogus niet juist is:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 09-01-2001 14:49

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes:
Q267866: Momenteel op het systeem.
Q272743: Deze hotfix moet opnieuw worden geïnstalleerd.
De schakeloptie /v (uitvoer voor registratie) gebruiken:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 11-01-2001 21:24

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes:
Q267866: Momenteel op het systeem.
Q272743: Deze hotfix moet opnieuw worden geïnstalleerd.

De volgende bestanden zijn niet geldig in de systeemcatalogus:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
Windows 2000 SP1 waarvoor een hotfix is geïnstalleerd maar waarvan het binaire bestand niet actueel is:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 09-01-2001 22:54

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes:
Q267866: Momenteel op het systeem.
Q272743: Deze hotfix moet opnieuw worden geïnstalleerd.
De schakeloptie /v (uitvoer voor registratie) gebruiken:

Windows 2000 Hotfix-validatierapport voor \\WinAdvSrv
Rapportdatum: 11-01-2001 21:30

Huidig niveau van servicepack: Service Pack 1

Vastgestelde hotfixes:
Q267866: Momenteel op het systeem.
Q272743: Deze hotfix moet opnieuw worden geïnstalleerd.

De volgende bestanden zijn niet juist voor deze hotfix:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Aanvullende informatie

Alle bestanden van Windows 2000 en Windows XP worden beveiligd door Windows Bestandsbeveiliging. Hotfixes kunnen updates bevatten voor deze bestanden, bijvoorbeeld voor ASP- of CHM-bestanden. Deze bestanden worden niet geverifieerd door Qfecheck omdat ze geen catalogusinformatie op de computer hebben.


Qfecheck.exe wordt in de map %SystemRoot%\System32 geplaatst. Met de installatie alleen wordt de integriteit van hotfixes niet geverifieerd. Hiervoor moet u een opdrachtpromptvenster openen en Qfecheck.exe uitvoeren.

Er is ook een versie van Qfecheck.exe voor Windows 95. Gebruik deze versie niet voor Windows 2000 of Windows XP. Als u meer informatie wilt over de Windows 95-versie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

145990 Informatieprogramma voor Windows 95-updates (Qfecheck.exe)
Eigenschappen

Artikel-id: 282784 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback