Ondersteuning voor groot geheugen is beschikbaar in Windows Server 2003 en Windows 2000

Samenvatting

In dit artikel vindt u een beschrijving van de PAE (Physical Address Extension) en de AWE (Address Windowing Extensions) en wordt uitgelegd hoe ze samenwerken. In dit artikel wordt tevens ingegaan op de beperkingen van het gebruik van geheugen buiten het bereik van 4 GB dat inherent is aan 32-bits besturingssystemen.

Meer informatie

PAE is de toegevoegde mogelijkheid die de IA32-processor biedt om meer dan 4 GB fysiek geheugen te gebruiken. De volgende besturingssystemen kunnen PAE gebruiken om fysiek geheugen buiten 4 GB te benutten:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
U schakelt PAE in met behulp van de schakeloptie /PAE in het bestand Boot.ini.

Opmerking In Windows Server 2003 wordt PAE automatisch ingeschakeld als de server hot-add geheugenapparaten gebruikt. U hoeft de schakeloptie /PAE dus niet te gebruiken op een systeem dat is geconfigureerd voor het gebruik van hot-add geheugenapparaten. In alle andere gevallen moet u de schakeloptie /PAE in het bestand Boot.ini gebruiken om meer dan 4 GB te gebruiken.

Doorgaans kan een proces dat onder Windows 2000 of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, maximaal 2 GB geheugenadresruimte aanroepen (aangenomen dat de schakeloptie /3GB niet werd gebruikt). Daarbij gaat het deels om fysiek geheugen en deels om virtueel geheugen. Naarmate er meer programma's worden uitgevoerd (en dus ook meer processen), wordt er meer geheugen toegekend aan de volledige 2 GB adresruimte.

In die situatie wordt het pagineringsproces drastisch verlengd en kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed. Het geheugenbeheer in Windows 2000 en Windows Server 2003 gebruikt PAE om meer fysiek geheugen toe te kennen aan een programma. Hierdoor is er minder noodzaak om geheugen naar het wisselbestand te schrijven, hetgeen resulteert in betere prestaties. Het programma zelf merkt niets van de feitelijke geheugengrootte. Het beheer en de toewijzing van het PAE-geheugen wordt volledig afgehandeld door geheugenbeheer, onafhankelijk van de programma's die worden uitgevoerd.

De voorgaande informatie is van toepassing op programma's die worden uitgevoerd wanneer de schakeloptie /3GB wordt gebruikt. Bij een programma dat om 3 GB geheugen vraagt, zal het eerder mogelijk zijn om geheugen in het fysieke geheugen te behouden in plaats van het weg te schrijven naar het wisselbestand. Hierdoor worden de prestaties vergroot van programma's die de schakeloptie /3GB kunnen gebruiken. De uitzondering hierop is wanneer de schakeloptie /3GB wordt gebruikt in combinatie met de schakeloptie /PAE. In dat geval gebruikt het besturingssysteem geen geheugen boven de 16 GB. Dit gedrag wordt veroorzaakt door overwegingen ten aanzien van de virtuele geheugenruimte van de kernel. Als het systeem opnieuw wordt opgestart met de vermelding /3GB in het bestand Boot.ini en het systeem beschikt over meer dan 16 GB fysiek geheugen, wordt het extra fysieke RAM (Random Access Memory) niet gebruikt door het besturingssysteem. Door de computer opnieuw op te starten zonder de schakeloptie /3GB, kan het volledige fysieke geheugen worden gebruikt.

AWE omvat een reeks API's (Application Programming Interfaces) in aanvulling op de geheugenbeheerfuncties die het mogelijk maken dat programma's meer geheugen aanspreken dan de 4 GB geheugen die standaard beschikbaar is voor 32-bits systemen. AWE zorgt ervoor dat programma's fysiek geheugen kunnen reserveren als niet-wisselbaar geheugen en om vervolgens dynamisch delen van het niet-wisselbare geheugen toe te wijzen aan de werkende geheugenset van het programma. Door dit proces kunnen programma's die veel geheugen vergen, zoals omvangrijke databasesystemen, grote hoeveelheden fysiek geheugen reserveren voor gegevens zonder dat de gegevens voor gebruik moeten worden weggeschreven naar en opgehaald uit een wisselbestand. In plaats daarvan worden de gegevens geschreven naar en opgehaald uit de werkset en valt het gereserveerde geheugen buiten het bereik van 4 GB. Daarnaast wordt het geheugenbereik dat buiten het bereik van 4 GB valt, via PAE toegankelijk voor geheugenbeheer en voor de AWE-functies. Zonder PAE kan AWE geen geheugen buiten het bereik van 4 GB reserveren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het bestand Boot.ini waaraan de schakeloptie PAE is toegevoegd:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Waarschuwing De inhoud van uw bestand Boot.ini is afhankelijk van uw configuratie.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

317526 Het bestand Boot.ini in Windows Server 2003 bewerken (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Kort samengevat is PAE een functie van het geheugenbeheer in Windows 2000 en Windows Server 2003 waarmee meer fysiek geheugen wordt toegekend aan een programma dat om geheugen vraagt. Het programma merkt niet dat het gebruikte geheugen zich buiten het bereik van 4 GB bevindt, net zoals het niet merkt dat het opgevraagde geheugen zich feitelijk in het wisselbestand bevindt.

AWE is een API-set waarmee programma's grote delen van het geheugen kunnen reserveren. Het gereserveerde geheugen is niet-wisselbaar en daarom alleen toegankelijk voor het betreffende programma.Voor meer informatie over AWE en PAE klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

268363 Intel PAE (Physical Addressing Extensions) in Windows 2000 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Ga voor meer informatie naar de volgende websites van Microsoft: Als u meer geheugen aan het systeem toevoegt, is het mogelijk dat het BIOS de volledige hoeveelheid fysiek RAM-geheugen herkent die in de server is geïnstalleerd maar dat Windows slechts een gedeelte van het RAM herkent. Als op de server een functie voor het herkennen van redundant geheugen of een functie voor het spiegelen van geheugen is ingeschakeld, is de volledige aanvulling op het geheugen mogelijk niet herkenbaar voor Windows. Redundant geheugen verschaft het systeem een reservegeheugenbank wanneer een geheugenbank fouten vertoont. Door geheugen te spiegelen, worden de geheugenbanken opgesplitst in een mirrorset. Beide voorzieningen worden in- of uitgeschakeld in het BIOS en zijn niet toegankelijk via Windows. Raadpleeg de handleiding voor de systeembeheerder of de website van de OEM als u de instellingen voor deze functies wilt wijzigen. U kunt ook contact opnemen met de hardwareleverancier.

Als u bijvoorbeeld werkt met een systeem waarop 4 GB RAM is geïnstalleerd en u voegt 4 GB aanvullend RAM toe, herkent Windows slechts 4 GB fysiek geheugen, of misschien 6 GB, in plaats van de volledige 8 GB. De functie voor het herkennen van redundant geheugen of de functie voor het spiegelen van geheugen kan in de nieuwe geheugenbanken zijn ingeschakeld zonder dat u dit weet. Deze symptomen lijken op de symptomen die optreden wanneer u de schakeloptie /PAE niet toevoegt aan het bestand Boot.ini.

Referenties

Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 283037 - Laatst bijgewerkt: 3 jul. 2012 - Revisie: 1

Feedback