Procedure: De functie Alternatieve configuratie gebruiken voor verbinding met meerdere netwerken in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe de functie Alternatieve configuratie wordt gebruikt om verbinding met meerdere netwerken tot stand te brengen. Als u een mobiele computergebruiker bent, kunt u de functie Alternatieve configuratie gebruiken om probleemloos te kunnen werken op kantoor- en thuisnetwerken zonder dat u de TCP/IP-instellingen handmatig opnieuw hoeft te configureren. Deze functie geeft aan dat er een alternatieve configuratie moet worden gebruikt voor TCP/IP wanneer er geen DHCP-server wordt gevonden. De functie Alternatieve configuratie is handig wanneer u de computer op meer dan één netwerk gebruikt, wanneer een van die netwerken niet over een DHCP-server beschikt en wanneer u geen gebruik wilt maken van een automatische, persoonlijke IP-adresconfiguratie.

U kunt de functie Alternatieve configuratie gebruiken als u werkt met een draagbare computer op kantoor en thuis. Wanneer u op kantoor bent, maakt de computer gebruik van een door DHCP toegewezen TCP/IP-configuratie. Wanneer u thuis bent (waar u geen toegang hebt tot een DHCP-server), wordt automatisch de alternatieve configuratie gebruikt.


De functie Alternatieve configuratie gebruiken

Ga als volgt te werk om de functie Alternatieve configuratie te gebruiken:
  1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.
  2. Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
  3. Click Network Connections.
  4. Right-click the local area network (LAN) or high-speed Internet connection that you want to configure and click Properties.
  5. Click Internet Protocol (TCP/IP) and click Properties.
  6. Click the Alternate Configuration tab.
Eigenschappen

Artikel-id: 283676 - Laatst bijgewerkt: 20 jul. 2003 - Revisie: 1

Feedback