Er is een update beschikbaar voor .NET Framework 3.5 SP1 voor Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008: Juni 2013

Inleiding

Er is een update beschikbaar voor Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) voor de volgende besturingssystemen:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Zie voor meer informatie over de problemen die met de update worden opgelost 'Problemen die met deze update worden opgelost'.

Meer informatie

Deze update verkrijgen

Microsoft Downloadcentrum

U kunt het volgende bestand downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het updatepakket nu downloaden.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op extra beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.


Vereisten

Als u deze update wilt installeren, moet Windows Installer 3.1 of een recentere versie op uw computer geïnstalleerd zijn. U kunt de recentste versie van Windows Installer downloaden van de volgende Microsoft-website:

Opnieuw opstarten

Als u de betrokken bestanden gaat gebruiken, moet u de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt toegepast. Wij raden u aan alle .NET Framework-toepassingen te sluiten voordat u deze update toepast.

Opdrachtregelopties voor deze update

Ga voor meer informatie over de verschillende opdrachtregelopties die door deze update worden ondersteund naar de volgende MSDN-website:

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt de uitgebrachte hotfix-pakketten in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
2695869 Correctie: Foutbericht 'SCRIPT438: Het object ondersteunt de eigenschap of methode 'setProperty' niet' wanneer u een op .NET Framework 3.5 gebaseerde ASP.NET-webpagina bezoekt in Internet Explorer 10

Deze update verwijderen

U kunt deze update verwijderen via Programma's installeren of verwijderen of Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
Bestandsinformatie


Problemen die met deze update worden opgelost

Probleem 1

Stel dat u de browser van een Amazon Kindle Fire 2-apparaat gebruikt om een ASP.NET-webpagina te openen. Als u een terugpostactie bekijkt op deze webpagina, wordt mogelijk het volgende foutbericht van JavaScript weergegeven:

'Er is een scriptfout opgetreden', ''__doPostBack' is niet gedefinieerd'

Opmerking Dit probleem treedt niet alleen op bij Kindle Fire 2. Dit probleem treedt op wanneer een browser niet wordt herkend door ASP.NET.

Probleem 2

Wanneer u op een afbeeldingsknop in een updatescherm op een ASP.NET-webpagina klikt in Internet Explorer 10 of later, mislukt de gedeeltelijke terugpostactie. Bovendien wordt de klikactie niet door de server geactiveerd.

Opmerking Als het definitiebestandschema van de ASP.NET-browser is aangepast in de webtoepassing, kan deze update de aanpassing schaden. Via een configuratieoptie kunt u het oude gedrag herstellen:
<appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings> 
De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 2836940 - Laatst bijgewerkt: 4 sep. 2013 - Revisie: 1

Feedback