Procedure: Een aanmeldingsscript één keer uitvoeren wanneer een nieuwe gebruiker zich aanmeldt

IN DEZE TAAK

BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aanmeldingsscript of programma zodanig configureert dat het één keer wordt uitgevoerd. Deze stappen gelden alleen voor nieuwe gebruikers die zich nog nooit op de computer hebben aangemeld. Als een gebruiker al een lokaal gebruikersprofiel of een zwervend profiel heeft, wordt het script niet uitgevoerd.


Een aanmeldingsscript configureren dat één keer wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe gebruiker zich aanmeldt

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Het standaardgebruikersprofiel wordt gemaakt wanneer Windows wordt geïnstalleerd. De eerste keer dat een gebruiker zich bij een werkstation (of domein) aanmeldt, wordt het standaardgebruikersprofiel gekopieerd naar het profiel van de gebruiker.


Ga als volgt te werk om een script te configureren dat één keer wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe gebruiker zich aanmeldt:
 1. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  regedt32.exe
 2. Klik op HKEY_USERS in het menu Venster.
 3. Klik in het linkerdeelvenster op HKEY_USERS en klik op Component laden in het menu Register.
 4. Zoek het bestand
  Profielpad
  \Standaardgebruiker\Ntuser.dat en klik op Openen. Geef de component desgevraagd een naam, bijvoorbeeld 'Test'.


  OPMERKING: het bestand Ntuser.dat is een verborgen bestand. Als u het bestand Ntuser.dat niet kunt vinden of openen, klikt u vanuit Windows Verkenner in het menu Extra op Mapopties en controleert u op het tabblad Beeld of de optie
  Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypen
  is uitgeschakeld en
  Verborgen bestanden en mappen weergeven
  is ingeschakeld.
  Als u meer informatie wilt over het opslaan van gebruikersprofielen in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  228445 User Profile Storage in Windows 2000
 5. Zoek de volgende registersleutel, waarbij 'test' de naam is die u aan de geladen component Ntuser.dat hebt gegeven:
  HKEY_USERS\Test\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce
 6. Klik in het linkerdeelvenster op de sleutel RunOnce en klik op Waarde toevoegen in het menu Bewerken.
 7. Typ de volgende gegevens in voor de nieuwe waarde:
  Naam: test.bat (u kunt zelf een naam kiezen)

  Type: REG_SZ

  Tekenreeks: c:\test.bat (dit is het pad naar het bestand en de bestandsnaam)
 8. Klik op de component 'Test' en klik op Component verwijderen in het menu Register.
Zoals eerder vermeld, wordt dit script uitgevoerd voor een gebruiker die nog geen gebruikersprofiel heeft. Alle lokale gebruikersprofielen worden weergegeven op het tabblad Gebruikersprofiel in Systeemeigenschappen.


Referenties

Als u meer informatie wilt over het maken van een standaardgebruikersprofiel voor alle gebruikers in een domein, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

168475 How to Create a Base Profile for All Users
Eigenschappen

Artikel-id: 284193 - Laatst bijgewerkt: 26 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback