Excel beperkt het aantal handmatige pagina-einden aan 1026


Samenvatting


Microsoft Office Excel heeft een limiet van 1026 handmatige horizontale pagina-einden voor een werkblad. In Excel 2007 is een limiet van handmatige pagina-einden 1023. Als u een macro waarmee wordt geprobeerd deze limiet overschrijdt uitvoert, wordt de volgende fout weergegeven:
Er is onvoldoende geheugen.
Vervolgens wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtime-fout '1004':
Toepassing of door object gedefinieerde fout
In Microsoft Excel 2002 wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtime-fout '1004':
Deze actie is groter dan het aantal pagina-einden die u handmatig aan een werkblad toevoegen kunt. Een werkblad kan maximaal 1026 horizontale pagina-einden bevatten.

Meer informatie


De volgende Excel Visual Basic for Applications (VBA)-macro ziet u hoe de fout kan optreden.
Sub Test()    Dim oSheet As Worksheet
Set oSheet = ThisWorkbook.Worksheets(1)
For i = 1 To 2000
oSheet.HPageBreaks.Add oSheet.Rows(i + 1) '<- Error when i=1027
Debug.Print i
Next
End Sub