Overzichtsniveaus gebruiken om een inhoudsopgave te maken in Word 2003 en Word 2002

Samenvatting

De inhoudsopgave is een onderdeel dat in de meeste professionele documenten wordt aangetroffen. In Microsoft Office Word 2003 en in Microsoft Word 2002 is het mogelijk een inhoudsopgave samen te stellen zonder gebruik te maken van opmaakprofielen.

Voor het samenstellen van een inhoudsopgave kunnen in Word 2003 en in Word 2002 kopopmaakprofielen, aangepaste opmaakprofielen of TC-velden worden gebruikt. U kunt nu overzichtsniveaus gebruiken om een inhoudsopgave samen te stellen zonder dat u het uiterlijk van uw tekst wijzigt. Met de ingebouwde kopopmaakprofielen wordt een specifieke opmaak toegepast, terwijl de overzichtsniveaus zorgen voor een 'onzichtbare' opmaak. In dit artikel wordt beschreven hoe u overzichtsniveaus gebruikt om een inhoudsopgave samen te stellen.

Inhoudsopgaveveld invoegen

Ga als volgt te werk om overzichtsniveaus te gebruiken voor het samenstellen van een inhoudsopgave.

Een inhoudsopgaveveld invoegen:
 1. Start Word en open uw document.
 2. Klik op een lege alinea op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen.
 3. Wijs in het menu Invoegen de optie Verwijzing aan en klik op Index en inhoudsopgave.
 4. Open het tabblad Inhoudsopgave en klik vervolgens op de knop Werkbalk Overzicht weergeven.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Index en inhoudsopgave de opties die u wilt toepassen op de inhoudsopgave en klik op OK.

  Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Om items toe te voegen aan of te verwijderen uit de inhoudsopgave, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer tekst in het document.
  2. Klik op het overzichtsniveau in de werkbalk om de tekst weer te geven in de inhoudsopgave.
  Opmerking Als de tekst in uw document niet is gemarkeerd om te worden opgenomen in een inhoudsopgave, wordt in plaats van een inhoudsopgave het volgende foutbericht weergegeven in het document:
  Fout! Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.
 6. Klik op OK.

Inhoudsopgave maken

Markeer de tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Gebruik hiervoor een overzichtsniveau. Ga op een van de volgende manieren te werk om tekst te markeren die u wilt opnemen in de inhoudsopgave.

Overzichtsniveaus gebruiken om tekst te markeren

 1. Selecteer een willekeurig tekstgedeelte dat u wilt opnemen in de inhoudsopgave.
 2. Selecteer het gewenste niveau in het vak Overzichtsniveau van de werkbalk Overzicht.

  Als u bijvoorbeeld de koptekst 'Zwevende regels' wilt opnemen in de inhoudsopgave, selecteert u deze woorden en past u het gewenste niveau toe op de werkbalk Overzicht:
  Zwevende regels

  Een zwevende regel kan de laatste regel zijn van een alinea die als enige regel boven aan een pagina komt te staan. Een zwevende regel kan ook de eerste regel zijn van een alinea die als enige regel onder aan een pagina komt te staan.
 3. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bij te werken.
 4. Klik op In zijn geheel bijwerken in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken en klik vervolgens op OK.

Overzichtsniveaus gebruiken met opmaakprofielscheidingstekens om tekst te markeren

Wanneer u een overzichtsniveau toepast op geselecteerde tekst die deel uitmaakt van een grotere alinea, wordt de gehele alinea weergegeven in de inhoudsopgave. U kunt opmaakprofielscheidingstekens gebruiken om overzichtsniveaus toe te passen op een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven. Zie de sectie 'Meer informatie over opmaakprofielscheidingstekens' in dit artikel voor meer informatie hierover.

Voordat u de functie voor opmaakprofielscheidingstekens kunt gebruiken, moet u de knop Stijlscheidingsteken toevoegen aan de werkbalk Opmaak. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Aanpassen in het menu Extra.
 2. Open het tabblad Opdrachten en klik op Alle opdrachten in de lijst Categorieën.
 3. Selecteer InvoegenOpmaakprofielScheidingsteken in de lijst Opdrachten en sleep InvoegenOpmaakprofielScheidingsteken naar de werkbalk Opmaak.
 4. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Aanpassen te sluiten.


Gebruik de opmaakprofielscheidingstekens op een van de volgende manieren:
 • Overzichtsniveaus toepassen op inleidende tekst. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Terwijl u typt, klikt u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken wanneer u het punt hebt bereikt waarop u het overzichtsniveau wilt wijzigen.

   Wanneer u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken klikt, wordt de invoegpositie rechts van het scheidingsteken geplaatst, zodat u verder kunt typen. U hebt nu tekst in één enkele alinea, die wordt afgebakend door het opmaakprofielscheidingsteken.
  2. Selecteer de tekst links van het scheidingsteken. Selecteer het gewenste niveau in het vak Overzichtsniveau van de werkbalk Overzicht.
  Opmaakprofielscheidingstekens gebruiken om een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea toe te voegen aan de inhoudsopgave. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Terwijl u typt, klikt u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken wanneer u een woord of woordgroep in een alinea hebt bereikt dat/die u wilt opnemen in de inhoudsopgave.

   Wanneer u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken klikt, wordt de invoegpositie rechts van het scheidingsteken geplaatst, zodat u verder kunt typen.
  2. Typ het woord of de woordgroep dat/die u wilt opnemen in de inhoudsopgave en klik vervolgens opnieuw op de knop Opmaakprofielscheidingsteken.
  3. Selecteer het woord of de woordgroep dat/die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Selecteer het gewenste niveau in het vak Overzichtsniveau van de werkbalk Overzicht.
  Het opmaakprofielscheidingsteken invoegen tussen twee bestaande alinea's.

  U kunt het opmaakprofielscheidingsteken gebruiken tussen twee bestaande alinea's, zodat de eerste alinea de inleidende tekst wordt die in de inhoudsopgave wordt weergegeven. De rest van de tekst bestaat uit de tweede alinea. Deze wordt niet weergegeven in de inhoudsopgave. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Maak twee alinea's met tekst. Plaats de tekst die u in de inhoudsopgave wilt opnemen in de eerste alinea. Plaats de rest van de tekst in de tweede alinea.
  2. Plaats de invoegpositie in de eerste alinea en klik op de knop Opmaakprofielscheidingsteken.

   Het lijkt alsof de twee alinea's één enkele alinea worden. De alineamarkering aan het einde van de eerste alinea wordt een opmaakprofielscheidingsteken. U hebt nu één enkele, samengestelde alinea in uw document, die er in de overzichtsweergave uitziet als twee afzonderlijke alinea's maar die wordt afgedrukt als een enkele alinea.
  3. Selecteer de tekst links van het scheidingsteken. Selecteer het gewenste niveau in het vak Overzichtsniveau van de werkbalk Overzicht.

Koppen in een inhoudsopgave wijzigen of verwijderen

Ga op een van de volgende manieren te werk om een toegepast overzichtsniveau weer te geven:
 • Klik op Opmaak weergeven in het menu Opmaak. Het taakvenster Opmaak weergeven wordt weergegeven. Selecteer de tekst in het document waarop een overzichtsniveau is toegepast.

  De exacte opmaakdetails worden weergegeven in het taakvenster Opmaak weergeven. (Het overzichtsniveau staat onder Alinea.)

  -of-
 • Selecteer de tekst waarop het overzichtsniveau is toegepast. Kijk in het vak Overzichtsniveau op de werkbalk Overzicht wat het toegepaste overzichtsniveau is.

  Opmerking Als de werkbalk Overzicht niet wordt weergegeven, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u op Overzicht.
Als u een kop in de inhoudsopgave wilt wijzigen of verwijderen, past u een nieuw overzichtsniveau toe op de gemarkeerde tekst. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer de gemarkeerde tekst. Selecteer het gewenste niveau in het vak Overzichtsniveau van de werkbalk Overzicht. (Klik op Platte tekst om de opmaak op overzichtsniveau te verwijderen.)
 2. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bij te werken.
 3. Klik op In zijn geheel bijwerken in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken en klik vervolgens op OK.
Opmerking Als u op Weergeven/verbergen klikt op de werkbalk Standaard, ziet u dat de alinea geen speciale tekens bevat voor het aangeven van overzichtsniveaus die zijn toegepast op de tekst. De tekst die is gemarkeerd met een overzichtsniveau, wordt echter wel weergegeven in de inhoudsopgave van het document.

Meer informatie over opmaakprofielscheidingstekens

Het opmaakprofielscheidingsteken is een nieuwe functie in Microsoft Word. Met codes voor opmaakprofielscheidingstekens kunt u:

 • Overzichtsniveaus toepassen op inleidende tekst, zodat alleen de inleidende tekst wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
 • Overzichtsniveaus toepassen op een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
 • Kopopmaakprofielen toepassen op een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
 • Twee opmaakprofielen zodanig opnemen in een enkele alinea dat de inleidende alinea wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
Het opmaakprofielscheidingsteken is een verborgen alineamarkering die als afbakening fungeert tussen verschillende opmaakprofielen die in een document zijn toegepast. De markering voor het opmaakprofielscheidingsteken is alleen zichtbaar als u niet-afdrukbare tekens weergeeft. Als u het opmaakprofielscheidingsteken wilt weergeven, klikt u op Opties in het menu Extra. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Alles onder Niet-afdrukbare tekens in en klik vervolgens op OK.

Belangrijke opmerking Het opmaakprofielscheidingsteken is een speciaal soort verborgen alineamarkering, die ervoor zorgt dat documenten die zijn gemaakt in Word 2003 en in Word 2002 (en die opmaakprofielscheidingstekens bevatten) er hetzelfde uitzien in Word 2000 en in Microsoft Word 97, tenzij u het selectievakje Alles weergeven inschakelt. Als u het selectievakje Alles weergeven inschakelt in eerdere versies van Word, ziet het opmaakprofielscheidingsteken eruit als een normale alineamarkering en wordt het document opnieuw gepagineerd. Het opmaakprofielscheidingsteken kan net als elk ander teken worden verwijderd, of het nu zichtbaar is of niet. De opmaak van de tekst na het scheidingsteken neemt in dat geval de opmaak over van de tekst vóór het scheidingsteken, volgens het verwachte gedrag. Zorg er ook voor dat u bij het weergeven van documenten die zijn gemaakt in Word 2003 of in Word 2002 en die opmaakprofielscheidingstekens bevatten uit eerdere Word-versies, niet de optie Alles inschakelt.

Opmerking De functionaliteit van overzichtsniveaus gaat verloren als u het document opslaat in een versie ouder dan Word 2002.
Referenties

Voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave, klikt u op Microsoft Word 2002 Help in het menu Help, typt u een inhoudsopgave maken op basis van een overzicht in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.


Voor meer informatie over het gebruik van de functie voor de nadruk op inleidingen om een inhoudsopgave te maken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

285059 Een inhoudsopgave maken door tekst te markeren in Word 2003 en Word 2002
Voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave met vermeldingen zonder paginanummers, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

319821 Een inhoudsopgave zonder paginanummer maken in Word 2003 en Word 2002
Eigenschappen

Artikel-id: 285050 - Laatst bijgewerkt: 16 mei 2006 - Revisie: 1

Feedback