Watermerken maken in Word 2002 en Word 2003

Klik op 180977 voor een Microsoft Word 98-versie van dit artikel.

Klik op 211324 voor een Microsoft Word 97- en Word 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

Met een watermerk kunt u tekst of een afbeelding achter documenttekst weergeven. Watermerken zijn transparant. Tekst of objecten die over een watermerk worden weergegeven, zijn dan ook duidelijk zichtbaar.

In dit artikel wordt beschreven hoe u het volgende kunt doen in een Microsoft Word-document:
 • Watermerken met tekst of met een afbeelding maken
 • De positie van een watermerk op een pagina wijzigen
 • De pagina's opgeven waarop het watermerk wordt weergegeven

Een watermerk met tekst toevoegen

U kunt als volgt de opdracht Afgedrukt watermerk gebruiken om een watermerk met tekst toe te voegen aan een Word-document:
 1. Start Word.
 2. Wijs in het menu Opmaak de opdracht Achtergrond aan en klik op Afgedrukt watermerk.
 3. Klik in het dialoogvenster Afgedrukt watermerk op Tekst als watermerk.
 4. In het vak Tekst typt u Mijn watermerk.
 5. Klik in het vak Lettertype op Century Gothic.
 6. Klik in het vak Grootte op Automatisch.
 7. Klik in het vak Kleur op Turkoois.
 8. Schakel het selectievakje Semi-doorzichtig in (de standaardinstelling).
 9. Selecteer de optie Diagonaal bij Indeling.
 10. Klik op OK. Het nieuwe watermerk is zichtbaar in het document.

Een watermerk met een afbeelding toevoegen

U kunt als volgt de opdracht Afgedrukt watermerk gebruiken om een watermerk met een afbeelding toe te voegen aan een Word-document:
 1. Open een nieuw Word-document.
 2. Wijs in het menu Opmaak de opdracht Achtergrond aan en klik op Afgedrukt watermerk.
 3. Klik in het dialoogvenster Afgedrukt watermerk op Figuur als watermerk.
 4. Klik op Figuur selecteren.
 5. Ga naar de gewenste afbeelding en klik op Invoegen.
 6. Klik in het vak Schaal op Automatisch.
 7. Schakel het selectievakje Wassen in (de standaardinstelling).
 8. Klik op OK. Het nieuwe watermerk is zichtbaar in het document.
Opmerkingen
 • Als u het selectievakje Functies uitschakelen die zijn geïntroduceerd na inschakelt (klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Opslaan), is de opdracht Afgedrukt watermerk niet beschikbaar.
 • Als u het document bekijkt in de indeling Weblay-out, is het watermerk niet zichtbaar.

De positie van een watermerk wijzigen

Als u een watermerk invoegt, wordt dit standaard door Word op de pagina gecentreerd. Watermerken worden toegevoegd aan de laag met kop- en voetteksten van het Word-document. Als u de positie van een watermerk wilt wijzigen, werkt u ook in de laag met kop- en voetteksten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Koptekst en voettekst in het menu Beeld.

  U kunt het watermerk nu wijzigen.
 2. Klik eenmaal op het watermerk om het te selecteren.
 3. Als het watermerk een watermerk met tekst is, klikt u op WordArt in het menu Opmaak.

  Als het watermerk een watermerk met een afbeelding is, klikt u op Afbeelding in het menu Opmaak.
 4. Open het tabblad Indeling en klik op Geavanceerd.
 5. Gebruik de opties op het tabblad Afbeeldingspositie, onder Horizontaal en Verticaal, om de positie van het watermerk te wijzigen.

De pagina's opgeven waarop het watermerk wordt weergegeven

Omdat watermerken worden toegevoegd aan de laag met kop- en voetteksten, kunt u secties gebruiken om de pagina's op te geven waarop een watermerk wordt weergegeven. Dit komt doordat er verschillende kopteksten en voetteksten kunnen worden toegevoegd aan verschillende secties van een document. Voor het maken van secties moet u sectie-einden invoegen. U verwijdert het watermerk uit de secties waarop u geen watermerk wilt weergeven. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik in het Word-document boven in een pagina waar u het watermerk niet wilt weergeven.
 2. Klik in het menu Invoegen op Eindemarkering.
 3. Klik onder Type sectie-einde op Volgende pagina en klik op OK.
 4. Klik op een pagina in de sectie waarin u het watermerk niet wilt weergeven.
 5. Klik op Koptekst en voettekst in het menu Beeld.
 6. Klik op de werkbalk Koptekst en voettekst op Aan vorige koppelen.

  Hierdoor wordt de koppeling tussen de koptekst en de voettekst in de huidige sectie en de koptekst en de voettekst in de vorige sectie verbroken. Zelfde als vorige wordt niet langer weergegeven in de rechterbovenhoek van de koptekst of de voettekst.

  Opmerking Als u Aan vorige koppelen niet kunt zien, bevindt u zich mogelijk in de eerste sectie van het document. De statusbalk van Word geeft de sectie aan waarin de cursor zich momenteel bevindt.
 7. Klik eenmaal op het watermerk en druk op DELETE.

  Het watermerk wordt verwijderd uit alle pagina's in de huidige sectie.

Referenties

Voor meer informatie over sectie-einden en kopteksten en voetteksten klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

211432 Algemene informatie over kop- en voetteksten in Word
291184 Beschrijving van sectie-einden in Word
Voor meer informatie over mogelijke problemen bij het afdrukken van een watermerk klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

286902 Het watermerk en WordArt-objecten worden in Word 2002 afgedrukt als zwarte blokken
Voor meer informatie over het toevoegen van een watermerk aan een document klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u achtergrond of watermerk toevoegen in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om het gevonden onderwerp weer te geven.

Voor meer informatie over het verwijderen van een watermerk uit een document klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u achtergrond of watermerk verwijderen in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om het gevonden onderwerp weer te geven.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met watermerken klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u problemen met achtergronden en watermerken oplossen in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het gevonden onderwerp weer te geven.

Eigenschappen

Artikel-id: 285055 - Laatst bijgewerkt: 24 mei 2006 - Revisie: 1

Feedback