Een inhoudsopgave maken met het markeren van tekst in Word

Samenvatting

Een van de meest gebruikte functies van professionele documenten is de inhoudsopgave (TOC). Microsoft Word kunt u het maken van een inhoudsopgave eenvoudiger doordat u de optie voor het maken van een inhoudsopgave zonder stijlen en doordat u een enkel woord of een groep woorden in een instantie van de tekst te markeren en die informatie toevoegen aan de inhoudsopgave.

Een inhoudsopgave kan worden gegenereerd met behulp van de functie voor de nadruk op inleidingen kopopmaakprofielen worden toegepast op alle inleidende tekst (het eerste woord of de woorden in een alinea of zin). Met behulp van de functie voor de nadruk op inleidingen kunt u alinea's waarin het eerste deel van de alinea is opgemaakt met een kopopmaakprofiel en wordt weergegeven in de inhoudsopgave, maar de rest van de alinea normale tekst is en niet wordt weergegeven in de inhoudsopgave. In dit artikel wordt beschreven hoe deze nieuwe functie gebruiken om een inhoudsopgave te maken.


Inhoudsopgave maken

In Word kunt u een inhoudsopgave op basis van een gedeelte van de tekst in een alinea, zonder de hele alinea. U kunt tekst markeren door de functie voor de nadruk op inleidingen om de tekst opnemen in een inhoudsopgave met kopopmaakprofielen.

Als u wilt invoegen in een inhoudsopgave, als volgt te werk:
 1. Start Word en open uw document.
 2. Klik op een lege alinea waar u de inhoudsopgave invoegen.
 3. Kies verwijzingin het menu Invoegen en klik op Index en inhoudsopgave.

  Opmerking  In Microsoft Office Word 2007 of Word 2010, klikt u op Inhoudsopgave in de groep Inhoudsopgave op het tabblad verwijzingen . Klik vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.
 4. Klik op het tabblad Inhoudsopgave en klik vervolgens op de Werkbalk overzicht weergeven.

  Opmerking  In Word 2007 of Word 2010 kunt u deze stap overslaan.
 5. Selecteer de opties die u wilt toepassen op de inhoudsopgave en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Index en inhoudsopgave .

  Opmerking  In Word 2007 of Word 2010, selecteer de opties die u wilt toepassen op de inhoudsopgave in het dialoogvenster Inhoudsopgave en klik vervolgens op OK.
Opmerking Als de tekst die is opgenomen in uw document niet is gemarkeerd om te worden opgenomen in een inhoudsopgave, wordt in uw document in plaats van de inhoudsopgave het volgende foutbericht weergegeven:
Fout! Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.

Markeer de tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave

De volgende stap is de tekst die u opnemen in de inhoudsopgave wilt door de nadruk op inleidingen gebruiken met kopopmaakprofielen te markeren. Een of meer van de volgende methoden gebruiken om de tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave te markeren.


Nadruk voor inleidingen gebruiken met kopopmaakprofielen

 1. Selecteer alle inleidende tekst in uw document dat u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Bijvoorbeeld, wellicht een alinea waarvan de begintekst de rest van de tekst van de alinea bevat. In de volgende alinea als u wilt dat de inleidende woorden 'Zwevende regels' opnemen in de inhoudsopgave, selecteert u deze woorden en gaat u verder met de stappen.
  Zwevende regels: een zwevende regel kan de laatste regel van een alinea alleen boven aan een pagina. Een zwevende regel kan de eerste regel van een alinea alleen onder aan een pagina afgedrukt.
 2. Klik op de pijl-omlaag in het vak opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.

  Opmerking  Klik op de stijl die u opnemen in de groep stijlen op het tabblad Start wilt in Word 2007 of Word 2010.
 3. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bijwerken.

  Opmerking  Klik op Tabel bijwerken in de groep Inhoudsopgave op het tabblad verwijzingen in Word 2007 of Word 2010.
 4. Klik op de gehele tabel bijwerkenin het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken en klik op OK.

  Opmerking  Klik in Word 2007 of Word 2010 geheel bijwerken in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken .
Als u op Weergeven/verbergen op de werkbalk Standaard, rekening mee dat er geen speciale tekens in de alinea toegepast op de tekst de nadruk op inleidingen aangeven. De tekst die is opgemaakt als kopniveau, wordt echter wel weergegeven in de inhoudsopgave van het document. Omdat er geen verborgen alineamarkeringen of andere items worden gebruikt, is het gehele proces is naadloos. Een nieuwe onderliggende functie met de naam "Gekoppelde tekenopmaakprofielen" wordt gebruikt om dit te doen.

Het kopopmaakprofiel dat is toegepast op het inleidende gedeelte van het document wordt weergegeven als kopopmaakprofiel, maar het is eigenlijk een gekoppeld tekenopmaakprofiel. In Word 2002 of later, wanneer u een alineastijl op een subset van een alinea toepast, gebeurt het volgende:
 • Een verborgen tekenopmaakprofiel gemaakt dat dezelfde tekeneigenschappen als het alineaopmaakprofiel dat wordt toegepast.
 • Het tekenopmaakprofiel wordt toegepast op de selectie.
Opmerking: het verborgen tekenopmaakprofiel gemaakt met gekoppelde tekenopmaakprofielen wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst opmaakprofiel als het document wordt geopend en in eerdere versies van Word weergegeven. De functionaliteit van stijlscheidingstekens gaat verloren wanneer het document wordt opgeslagen in een eerdere versie van Word.

Ga als volgt te werk om het verborgen tekenopmaakprofiel weer, te geven:
 1. Klik in het menu Opmaak op Opmaak weergeven.

  Het taakvenster Opmaak weergeven wordt weergegeven.

  Opmerking U opent het taakvenster Opmaak weergeven in Word 2007 of Word 2010 door als volgt te werk:
  1. Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster Stijlen in de groep stijlen op het tabblad Start .
  2. Klik in het venster stijlen Stijlcontrole.
  3. Klik op Opmaak weergeven.
 2. Selecteer de tekst in uw document en u ziet dat de exacte opmaakdetails worden weergegeven in het taakvenster Opmaak weergeven .
 3. Selecteer de tekst met de stijl toegepast en dat de tekst wordt weergegeven als een stijl in het taakvenster Opmaak weergeven . De gekoppelde stijl wordt weergegeven als de Kop Char in het taakvenster Opmaak weergeven . Het feitelijke tekenopmaakprofiel blijft verborgen in de
  Het taakvenster Opmaakprofielen en opmaak of de vervolgkeuzelijst opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak .
Voor het gekoppelde tekenopmaakprofiel kan elk willekeurig alineaopmaakprofiel worden gebruikt. Ziet er hetzelfde uit als de hoofdtekst alineastijl en vervolgens toegepast op een deel van een alinea kunt een alineastijl maken. Op deze manier kan de tekst die wordt gebruikt voor het samenstellen van de inhoudsopgave precies overeenkomen met de tekst in de alinea, ervan uitgaande dat de dat opties voor de inhoudsopgave worden aangepast dat het opmaakprofiel voor de inleidende tekst.


Opmaakprofielscheidingstekens gebruiken met kopopmaakprofielen

Het opmaakprofielscheidingsteken is een nieuwe functie in Word 2003 en Word 2002. Met codes voor opmaakprofielscheidingstekens kunnen u het volgende doen:
 • Kopopmaakprofielen toepassen op een enkel woord of woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
 • Twee opmaakprofielen opnemen in een enkele alinea dat de inleidende alinea wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
 • Overzichtsniveaus toepassen op inleidende tekst, zodat alleen de inleidende tekst wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
 • Overzichtsniveaus toepassen op een enkel woord of woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
Het opmaakprofielscheidingsteken is een verborgen alineamarkering die als afbakening tussen verschillende opmaakprofielen die in een document zijn toegepast. Ga als volgt te werk om het stijlscheidingsteken zichtbaar:
 1. Klik op Opties in het menu Extra .
 2. Op het tabblad weergave , klikt u op alle onder de Afdrukbare tekens.
Voordat u de functie voor opmaakprofielscheidingstekens gebruiken kunt, moet u de knop Stijlscheidingsteken toevoegen aan de werkbalk:
 1. Klik op aanpassen in het menu Extra .
 2. Klik op het tabblad opdrachten en klik vervolgens op Alle opdrachten in de lijst categorieën .
 3. InvoegenOpmaakprofielScheidingsteken Zoek in de lijst opdrachten en sleep deze naar de werkbalk Opmaak . Klik op sluiten.
Opmerking  De knop Stijlscheidingsteken toevoegen aan de werkbalk in Office Word 2007 of Word 2010, als volgt te werk:
 1. Klik op de Microsoft Office-knopen klik vervolgens op Opties voor Word.
 2. Klik op aanpassen.
 3. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Alle opdrachten.
 4. In de lijst met opdrachten Stijlscheidingstekenklikt u op, klikt u op toevoegenen klik vervolgens op OK.

Voeg het stijlscheidingsteken in voordat u het kopopmaakprofiel op de tekst toepast. U doet dit door een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode A: Stijlscheidingstekens gebruiken om een enkel woord of woordgroep in een alinea toevoegen aan de inhoudsopgave:
 1. Terwijl u typt en u bereikt een woord of woordgroep in een alinea die u wilt opnemen in de inhoudsopgave, klikt u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken . Wanneer u op de knop Opmaakprofielscheidingsteken klikt, wordt de invoegpositie rechts van het scheidingsteken verplaatst zodat u verder kunt typen.
 2. Typ het woord of de woordgroep die u wilt opnemen in de inhoudsopgave en klik vervolgens nogmaals op de knop Opmaakprofielscheidingsteken .
 3. Selecteer het woord of de woordgroep die u wilt opnemen in de inhoudsopgave, klikt u op de pijl omlaag in het vak opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.
Het woord of de woordgroep tussen de twee opmaakprofielscheidingstekens wordt weergegeven in de inhoudsopgave.

Methode B: invoegen het opmaakprofielscheidingsteken tussen twee bestaande alinea's:

U kunt het opmaakprofielscheidingsteken tussen twee bestaande alinea's zodat de eerste alinea de inleidende tekst wordt weergegeven in de inhoudsopgave en de tweede alinea de rest van de tekst wordt niet weergegeven in de inhoudsopgave. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Maak twee alinea's met tekst, tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave in de eerste alinea, de rest van de tekst in de tweede alinea plaatsen.
 2. Plaats de invoegpositie in de eerste alinea en klik vervolgens op de knop Opmaakprofielscheidingsteken .

  De twee alinea's tot een enkele alinea, doordat de alineamarkering aan het einde van de eerste alinea omgezet in een opmaakprofielscheidingsteken. U hebt nu een enkele, samengestelde alinea, welke uitziet als twee afzonderlijke alinea's in het overzicht bekijken, maar die wordt afgedrukt als een enkele alinea.
 3. Selecteer de tekst links van het scheidingsteken, klikt u op de pijl omlaag in het vak opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.
De inhoudsopgave wordt alleen het inleidende gedeelte (de eerste alinea) opgemaakt met het kopopmaakprofiel.

Opmerking: het opmaakprofielscheidingsteken is een speciaal soort verborgen alineamarkering. Daarom documenten met stijlscheidingstekens die zijn gemaakt in Word 2002 en latere versies van Word er hetzelfde uitzien in Word 2000 en in Microsoft Word 97 tenzij u klikt op Alles bij Afdrukbare tekens. Als u op alle onder de Afdrukbare tekens in eerdere versies van Word, wordt het opmaakprofielscheidingsteken eruit als een normale alineamarkering en wordt het document opnieuw gepagineerd.

Wanneer u documenten met stijlscheidingstekens die zijn gemaakt in Word 2002 en latere versies van Word weergeven met een eerdere versie van Word, niet op alle onder de Afdrukbare tekens.


Koppen verwijderen uit de inhoudsopgave

Als u verwijderen van een kop van de inhoudsopgave wilt, kunt u een nieuw alineaopmaakprofiel toepassen op de gemarkeerde tekst:
 1. Selecteer de gemarkeerde tekst, klik op de pijl-omlaag in het vak opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau. (Klik op Normaal voor het verwijderen van de stijl.)
 2. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bijwerken.

  Opmerking  Klik op Tabel bijwerken in de groep Inhoudsopgave op het tabblad verwijzingen in Word 2007 of Word 2010.
 3. Klik op de gehele tabel bijwerkenin het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken en klik op OK.

  Opmerking  Klik in Word 2007 of Word 2010 geheel bijwerken in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken .
Opmerking: door de alineastijl die u wilt toepassen op de gehele alinea, verwijdert u niet de stijl. U moet de tekst precies selecteren zoals deze wordt weergegeven in de inhoudsopgave, en vervolgens het nieuwe opmaakprofiel toepassen.

Referenties

Voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave zonder de opmaak van de tekst, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

285050 hoe u overzichtsniveaus gebruiken om een inhoudsopgave maken in Word 2003 en Word 2002

Voor meer informatie over het maken van inhoud vermeldingen met geen paginanummer klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

319821 het inhoudsopgave zonder paginanummer maken in Microsoft Office Word

Eigenschappen

Artikel-id: 285059 - Laatst bijgewerkt: 13 feb. 2017 - Revisie: 2

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

Feedback