Foutbericht: Fout in het script voor Internet Explorer - Er is een fout opgetreden

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Symptomen

Wanneer u een van de programma's probeert te openen die aan het begin van dit artikel worden vermeld, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Internet Explorer-scriptfout: er is een fout opgetreden.
-of-
Fout in script voor Internet Explorer
Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina.
Regel: 574
Teken: 2
Fout: Klasse niet geregistreerd.
Code: 0
URL: msell2://c:&v=2&pid=ELLE00A&cmd=openitss&itssname=ell&path=home/home.htm

Wilt u doorgaan met het uitvoeren van scripts op deze pagina?

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als bepaalde Microsoft Internet Explorer-bestanden zijn beschadigd.

Oplossing

U lost dit probleem op door de computer opnieuw op te starten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, gebruikt u de volgende methoden in de aangegeven volgorde.

Tijdelijke internetbestanden verwijderen

Tijdelijke internetbestanden zijn kopieën van webpagina's die u hebt geopend en die in de cache zijn opgeslagen, en aanvullende bestanden zoals afbeeldingen en video's. Nadat u de tijdelijke internetbestanden uit de cache hebt verwijderd, duurt het langer om webpagina's te openen die u al eens eerder hebt geopend.

Ga als volgt te werk om tijdelijke internetbestanden te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Bestanden verwijderen.
  -of-
  Open het tabblad Geavanceerd, klik op Instellingen en op Map leegmaken.
Als het probleem hiermee niet is opgelost, gaat u verder met de volgende methode.

Het aantal kleuren verminderen dat door Windows wordt gebruikt

Ga als volgt te werk om het aantal door Windows gebruikte kleuren te verminderen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Instellingen.
 2. Klik in het vak Kleuren op een lagere instelling dan de huidige instelling, klik op OK en klik op Ja.

De schermresolutie verkleinen

Ga als volgt te werk om de schermresolutie te verkleinen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Instellingen.
 2. Schuif in het vak Scherm de schuifregelaar voor het scherm naar een lagere waarde dan de huidige waarde, klik op OK en klik op Ja.

De standaardwaarden voor de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer gebruiken

Ga als volgt te werk om de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer in te stellen op de standaardwaarden:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Beveiliging.
 4. Klik onder Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Internet.
 5. Klik op Standaardniveau.
 6. Klik op Toevoegen.
 7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor elke zone met webinhoud.
 8. Klik op OK.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Internet Explorer herstellen

Ga als volgt te werk om Internet Explorer te herstellen met het reparatieprogramma voor Internet Explorer:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Open het tabblad Installeren en verwijderen, klik op de optie Microsoft Internet Explorer 5 en klik op Toevoegen/Verwijderen.
 3. Klik op De huidige installatie van Internet Explorer herstellen en klik op OK.
Opmerking Internet Explorer 5.5 is onderdeel van Microsoft Windows Millennium Edition (ME) en kan niet worden hersteld met het reparatieprogramma voor Internet Explorer.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Internet Explorer 5.5 opnieuw installeren:

Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volgorde om Internet Explorer 5.5 opnieuw te installeren.

Programma's sluiten

 1. Druk op CTRL+ALT+DEL.
 2. Klik in het dialoogvenster Programma afsluiten op het programma dat u wilt sluiten en klik op Taak beëindigen.

  Opmerking Sluit niet de Verkenner of de systeembalk, omdat dit Windows-onderdelen zijn.
 3. Herhaal stap 1 en 2 voor elk gestart programma.

Internet Explorer 5.5 verwijderen

U kunt Internet Explorer 5.5 uit de volgende Windows-besturingssystemen verwijderen:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft Windows 2000
Opmerking U kunt Internet Explorer 5.5 niet uit Windows ME verwijderen.


Opmerking Voor het installeren van Internet Explorer 5.5 in of het verwijderen van Internet Explorer 5.5 uit Windows NT 4.0 en Windows 2000 hebt u beheerdersrechten nodig.

Ga als volgt te werk om Internet Explorer te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Open het tabblad Installeren en verwijderen, klik op Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik op Toevoegen/verwijderen.

  Opmerking Als Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset niet in de lijst met geïnstalleerde programma's wordt vermeld, voert u Setup.exe vanuit de map 'Internet Explorer\Setup' uit.

  Als u met Windows 2000 werkt, voert u de opdracht w2kexcp.exe /u vanuit de map 'Internet Explorer\IE Uninstall' uit.
 3. Klik op De vorige Windows-configuratie herstellen of klik op Geavanceerd om de onderdelen op te geven die u wilt verwijderen. Klik op OK.
 4. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer 5 en Internet-werkset Setup of in de modus Onderhoud op OK om de vorige versie van Internet Explorer en gedeelde onderdelen te herstellen.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd te bevestigen dat u de vorige versie wilt terugzetten.
 6. Als u wordt gevraagd Windows opnieuw te starten klikt u op Windows opnieuw starten.

Internet Explorer 5.5 installeren

 1. Plaats de programma-cd in het cd-romstation. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd plaatst, zodat Setup niet automatisch wordt gestart.
 2. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Typ ie5setup.exe in het vak Naam.
 4. Selecteer het cd-romstation in de lijst Zoeken in.
 5. Klik op Nu zoeken.
 6. Dubbelklik in het venster met zoekresultaten op ie5setup.exe en volg de installatie-instructies.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Alle internetmappen verwijderen

Alle internetmappen verwijderen:
 1. Klik op Start en klik op Afsluiten.
 2. Selecteer In MS-DOS-modus opstarten en klik op OK.
 3. Als u geen cookies gebruikt om informatie over bepaalde websites op te slaan, gaat u verder met de volgende stap.

  Gebruikt u wel cookies voor het opslaan van informatie, zoals wachtwoorden voor bepaalde websites, dan kunt u de informatie opslaan door de inhoud van de map Cookies te kopiëren.


  U kopieert de map Cookies door de volgende regels op de opdrachtprompt C:\Windows te typen. Druk na elke regel op Enter:
  cd..
  smartdrv.exe
  md naamnieuwemap
  copy c:\windows\cookies\*.* c:\windows\naamnieuwemap

  waarbij naamnieuwemap de naam van de map is waarnaar u de inhoud van de map Cookies wilt kopiëren.
 4. Als u uw favoriete websitekoppelingen niet in de map Favorieten opslaat, gaat u verder met de volgende stap.

  Slaat u uw favoriete websitekoppelingen wel in de map Favorieten op, dan kunt u de gegevens opslaan door de inhoud van de map Favorieten te kopiëren.

  U kopieert de map Favorieten door de volgende regels op de opdrachtprompt C:\Windows te typen. Druk na elke regel op Enter:
  cd..
  smartdrv.exe
  md naamnieuwemap
  copy c:\windows\favori~1\*.* c:\windows\naamnieuwemap

  waarbij naamnieuwemap de naam van de map is waarnaar u de inhoud van de map Favorieten wilt kopiëren.
 5. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt C:\Windows en druk na elke regel op Enter. Bevestig het verwijderen van elke map door op J en op Enter te drukken.
  deltree cookies
  deltree favori~1
  deltree geschiedenis
  deltree tempor~1
 6. Typ exit en druk op Enter om Windows opnieuw te starten.
Als door het verwijderen van de internetmappen het probleem is opgelost, raden wij u af de inhoud van de nieuwe mappen te vervangen door de inhoud van de hernoemde mappen. Als u de inhoud van de hernoemde mappen wilt kopiëren, moet u dit een voor een doen en Internet Explorer testen om na te gaan of een bepaald bestand niet de oorzaak van de scriptfout is. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 2. Dubbelklik op de Windows-map in het linkerdeelvenster.
 3. Dubbelklik op [naamnieuwemap].
 4. Klik met de linkermuisknop om een regel te selecteren in het rechterdeelvenster.
 5. Klik nadat de regel is geselecteerd met de rechtermuisknop op Kopiëren.
 6. Dubbelklik in het linkerdeelvenster op de map waarin u de regel wilt plakken: Favorieten of Cookies
 7. Klik met de rechtermuisknop en kies Plakken.
 8. Herhaal de stappen voor elke map en elke afzonderlijke regel in elke map.
Opmerking Test na elke gekopieerde regel Internet Explorer. Als na het kopiëren van een regel de scriptfout zich weer voordoet, verwijdert u die regel.

Gedownloade programmabestanden verwijderen

Gedownloade programmabestanden verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ gedownloade programmabestanden in het vak Naam.
 3. Klik in het vak Zoeken in op Deze computer.
 4. Klik op Nu zoeken.
 5. Dubbelklik op de map Gedownloade programmabestanden.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Opmerking Verwijder niet het bestand Win32 Classes uit de map Gedownloade programmabestanden.
 7. Herhaal stap 5 totdat u alle bestanden uit de map Gedownloade programmabestanden hebt verwijderd en start de computer opnieuw op.

Upgraden naar Internet Explorer 6

Voer een upgrade uit naar Internet Explorer 6 door op de onderstaande koppeling te klikken en de downloadinstructies te volgen:

Meer informatie

Voor meer informatie over scriptfouten in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308260 Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen


Als u meer informatie wilt over het downloaden en installeren van de laatste versie van DirectX, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
179113 DirectX downloaden en installeren


Het reparatieprogramma voor Internet Explorer stelt een diagnose van de volgende problemen en herstelt deze:
 • Verouderde Internet Explorer-bestanden.
 • Onjuiste of onvolledige registratie van Internet Explorer-bestanden.
 • Internet Explorer-bureaublad of snelkoppelingen van het menu Start die ontbreken of niet naar behoren werken.
Eigenschappen

Artikel-id: 285212 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback