Als u een Operations Manager-server verwijdert uit de resourcegroep Alle beheerservers, wordt de server grijs weergegeven

Symptomen

In de beheerconsole van System Center 2012 Operations Manager wordt een beheerserver grijs weergegeven nadat deze is verwijderd uit de resourcegroep Alle beheerservers. U ziet ook vergelijkbare fouten als de volgende in het gebeurtenislogboek van Operations Manager over het verwijderen van werkstromen/regels:

Gebeurtenis-id: 1108

Een account dat is opgegeven in het Run As-profiel Microsoft.SystemCenter.Omonline.OutsideIn.RunAsProfile.Configuration, kan niet worden omgezet. Meer specifiek wordt het account gebruikt bij de SecureReferenceOverride SecureOverride92d3e014_93cb_d967_17b4_8c5eb18ae099. 

Deze toestand doet zich mogelijk voor doordat het account niet is geconfigureerd voor distributie naar deze computer. Om dit probleem op te lossen moet u het hieronder opgegeven RunAs-profiel openen, de accountvermelding zoeken zoals die is opgegeven met de SSID en kiezen of u het account, indien van toepassing, naar deze computer wilt distribueren, of de instelling in het profiel wijzigen zodat het doelobject het opgegeven account niet gebruikt.


Gebeurtenis-id: 1108

Een account dat is opgegeven in het Run As-profiel Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ActionAccount, kan niet worden omgezet. Meer specifiek wordt het account gebruikt bij de SecureReferenceOverride SecureOverride0bc452d6_7bf2_17cc_a183_5aa213df34e6. 

Deze toestand doet zich mogelijk voor doordat het account niet is geconfigureerd voor distributie naar deze computer. Om dit probleem op te lossen moet u het hieronder opgegeven RunAs-profiel openen, de accountvermelding zoeken zoals die is opgegeven met de SSID en kiezen of u het account, indien van toepassing, naar deze computer wilt distribueren, of de instelling in het profiel wijzigen zodat het doelobject het opgegeven account niet gebruikt.


Waarschuwing
System Center Management Health-service heeft systeemregel(s) verwijderd

De System Center Management Health-service 56D4A306-C0F1-598F-77FF-8E4258FA3060 die wordt uitgevoerd op de host <naam> en bestemd is voor de beheergroep met id {453EC1E1-382C-DD51-5EB3-81798AD7F7D2}, is niet in orde. Sommige systeemregels zijn niet geladen.

Oorzaak

Dit komt doordat de Run As-accounts van het datawarehouse standaard alleen zijn geconfigureerd voor distributie naar de resourcegroep Alle beheerservers. Er is geen runtimemethode om het account automatisch te distribueren naar alle beheerservers. Wanneer de beheerserver wordt verwijderd uit de resourcegroep Alle beheerservers, wordt het datawarehouse-account daar niet meer heen gedistribueerd. Daardoor mislukken alle werkstromen die dit account nodig hebben en worden ze verwijderd. Omdat de werkstromen mislukken en worden verwijderd, wordt de server grijs weergegeven.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door naar de profielen Datawarehouse-account en Account voor implementatie van datawarehouse-rapport te gaan en te bepalen welke account(s) u gebruikt. Ga daarna naar die accounts onder de configuratie voor Uitvoeren als en wijzig hun implementatietype naar minder veilig, naar de specifieke beheerservers of naar de nieuwe resourcegroep waartoe de beheerservers behoren.
Eigenschappen

Artikel-id: 2853431 - Laatst bijgewerkt: 6 okt. 2015 - Revisie: 1

Feedback