Internet Explorer kan een gebruiker onterecht om referenties vragen

Symptomen

Onder bepaalde omstandigheden kan Internet Explorer een gebruiker vragen referenties op te geven, zelfs als de gebruiker is aangemeld als geautoriseerd gebruiker.


Dit probleem treedt op als een gebruiker in een sessie meerdere exemplaren van Internet Explorer 5.5 heeft opgestart. Onder dergelijke omstandigheden kan het voorkomen dat een gebruiker met de juiste machtigingen zal worden gevraagd referenties op te geven als deze toegang zoekt tot een webserver. Dit is een probleem als de gewenste webserver het vraag-antwoordbeveiligingsschema van Windows NT LAN Manager (NTLM) gebruikt.

Oorzaak

Dit gedrag treedt op als de browser het .ins-configuratiebestand gebruikt. Dit is een op zichzelf staand probleem en treedt op als het eerste exemplaar van de browser probeert zonebeveiligingsgegevens van het register te lezen. Dat exemplaar van de browser is dan niet in staat de juiste beveiligingszone van de website te bepalen. Dat komt doordat het andere exemplaar van de browser bezig is toegang te zoeken tot dezelfde registersleutels. Onder dergelijke omstandigheden valt het eerste exemplaar van Internet Explorer terug op de meest beperkende modus. Hierbij moet de aangemelde gebruiker de gebruikersreferenties opgeven.

Oplossing

U lost dit probleem op door het meest recente Service Pack voor Internet Explorer versie 5.5 te installeren. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
267954 How to Obtain the Latest Internet Explorer 5.5 Service Pack
De Engelse versie van deze correctie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
-----------------------------------------------------------
10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800 4,153,296 Advpack.dll
03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800 31,080 Ieexcep.cat
09/19/2000 04:42p 5.50.4522.1800 10,240 Instcat.exe
03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800 7,470 Q286338.cat
03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800 1,552 Q286338.inf
03/08/2001 11:41a 5.50.4522.1800 456,976 Urlmon.dll
11/21/1997 08:10a 5.50.4522.1800 21,504 Verinst.exe
10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800 2,272 W95inf16.dll
10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800 4,608 W95inf32.dll

Workaround

U kunt dit probleem omzeilen door de sleutel voor de zone-instellingen in het .ins-configuratiebestand in commentaarregels te veranderen.

Voorbeeld: oorspronkelijke configuratie van het .ins-bestand

[ExtRegInf]

inetcorp=*,inetcorp.inf,DefaultInstall

SecZones=*,seczones.inf,DefaultInstall

[Security Imports]

ImportSecZones=1

[ExtRegInf.Hklm]

SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hklm

inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hklm

[ExtRegInf.Hkcu]

SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hkcu

inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hkcu

Voorbeeld: aanbevolen configuratie van het .ins-bestand

[ExtRegInf]

inetcorp=*,inetcorp.inf,DefaultInstall

SecZones=*,seczones.inf,DefaultInstall

[Security Imports]

ImportSecZones=1

[ExtRegInf.Hklm]

SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hklm

inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hklm

[ExtRegInf.Hkcu]

;SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hkcu

inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hkcu

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld. In Service Pack 2 voor Internet Explorer versie 5.5 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Als Internet Explorer geconfigureerd is om een .ins-bestand te gebruiken, zal dat .ins-bestand verschillende .inf-bestanden uitvoeren, waarmee Internet Explorer wordt aangepast. Een van deze aanpassingen wordt gevormd door de zoneaanpassing. Deze wordt gedefinieerd in het bestand Seczones.inf.


Als het .ins-bestand wordt gedownload en geconfigureerd, worden verschillende registerbewerkingen uitgevoerd. Bij een hiervan wordt de sleutel voor Internet-instellingen (zonekoppelingen, Internet settings\zonemap) verwijderd en opnieuw gemaakt. Internet Explorer bewaart intern een ingang voor deze sleutel. Deze ingang wordt gebruikt om toegang te krijgen tot eventuele gegevens onder deze sleutel. Als een nieuw exemplaar van Internet Explorer wordt geopend, zal het .ins-bestand ook worden gedownload en geconfigureerd. Bij het configureren zal Internet Explorer opnieuw de zonekoppelingssleutel verwijderen en opnieuw maken.


Het is mogelijk dat het eerste exemplaar zal proberen de registersleutel te gebruiken, en dat Internet Explorer wordt gesloten omdat bij het besturingssysteem deze sleutel als verwijderd is geregistreerd, zodat eventuele registerbewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd. Dit gebeurt omdat het tweede exemplaar van Internet Explorer de registersleutels voor de zonekoppelingen opent en verwijdert. Als dit gebeurt, ziet de gebruiker het verificatiedialoogvenster in het eerste exemplaar van Internet Explorer, omdat dit exemplaar niet in staat is de zonekoppeling voor een bepaalde URL te bepalen en terugvalt op de meest veilige configuratie. Hierbij moet de gebruiker referenties opgeven.


Omdat de sleutel voor zone-instellingen zowel onder HKCU als onder HKLM valt en beide identiek zijn, kan Internet Explorer het HKCU-gedeelte van de zonekoppelingssleutel niet verwijderen, waardoor dit probleem zou worden opgelost.


Het gevolg van de gesuggereerde wijziging is dat Internet Explorer voor alle gebruikers op die computer niet langer in staat zal zijn om gegevens naar de HKCU-sleutel te schrijven, en dat alle gegevens van de HKLM-sleutel worden gelezen.


Dit is geen probleem, behalve in de volgende twee gevallen:
  • Als de beheerder de HKLM-sleutel heeft vergrendeld voor schrijftoegang en u gegevens wilt toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met domeinen die het intranet vormen, of als u zone-instellingen wijzigt, kunnen er problemen optreden omdat de HKLM-sleutel vergrendeld is.
  • Als het .ins-bestand opnieuw wordt opgebouwd, moet de klant niet vergeten de volgende regel om te zetten in commentaarregels:
Eigenschappen

Artikel-id: 286338 - Laatst bijgewerkt: 12 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback