PST-bestanden beheren in Microsoft Outlook

Van toepassing: Microsoft Office Outlook 2003Microsoft Office Outlook 2007Microsoft Outlook 2010

Zie 195719 voor een Microsoft Outlook 2000 (CW)-versie van dit artikel.

Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe u persoonlijke mappen, ook wel PST-bestanden genoemd, kunt gebruiken voor het maken van reservekopieën van gegevens die u hebt gemaakt in Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 en Microsoft Office Outlook 2002. U kunt reservekopieën maken van berichten, contactpersonen, afspraken, taken, notities en logboekitems in PST-bestanden.

Opmerking In dit artikel wordt alleen beschreven hoe u PST-bestanden kunt gebruiken in Outlook 2007, Outlook 2003 en Outlook 2002.

Als u een ander e-mailprogramma gebruikt, zoals Microsoft Outlook Express of Outlook.com, of als u problemen hebt met uw e-mailprogramma, is dit artikel niet voor u van toepassing. Ga naar de sectie 'Verwijzingen' voor koppelingen naar andere artikelen en suggesties voor oplossingen.

Inleiding


Berichten, contactpersonen, afspraken, taken, notities en logboekitems worden door Microsoft Outlook automatisch opgeslagen op een van de volgende twee locaties:
 • In een persoonlijke map, ook wel PST-bestand genoemd, op de vaste schijf.
 • In een postvak op de server. Uw postvak staat op een server als u Outlook met Microsoft Exchange Server gebruikt.
U kunt een reservekopie van uw PST-bestand gebruiken om uw Outlook-gegevens te herstellen of te verplaatsen als er een hardwarefout heeft plaatsgevonden, gegevens onverwacht verloren zijn gegaan, u gegevens van de ene naar de andere computer moet overbrengen of gegevens van de ene vaste schijf naar de andere vaste schijf moet overbrengen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u verschillende acties kunt uitvoeren met uw PST-bestanden. Selecteer een actie in de volgende lijst:
 • Een reservekopie maken van een PST-bestand: In deze sectie wordt beschreven hoe u een reservekopie van uw volledige PST-bestand kunt maken als u Outlook niet gebruikt met Microsoft Exchange Server.
 • Een reservekopie maken van gegevens in een PST-bestand op een computer met Microsoft Exchange Server: In deze sectie wordt beschreven hoe u een reservekopie kunt maken van uw Outlook-gegevens als u Outlook gebruikt met Microsoft Exchange Server.
 • Gegevens uit een PST-bestand exporteren: In deze sectie wordt beschreven hoe u te werk moet gaan als u alleen een reservekopie wilt maken van een aantal mappen of van een specifiek type gegevens, bijvoorbeeld alleen e-mailberichten.
 • Gegevens uit een PST-bestand importeren in Outlook: In deze sectie wordt beschreven hoe u gegevens kunt terugzetten in Outlook met behulp van een PST-bestand waarvan u al een reservekopie hebt gemaakt.
 • Outlook-gegevens van de ene naar de andere computer overbrengen: In deze sectie wordt beschreven hoe u de gegevens die u in een PST-bestand hebt opgeslagen van de ene naar de andere computer kunt overbrengen.
 • Een reservekopie maken van persoonlijke adresboeken: In deze sectie wordt beschreven hoe u een reservekopie kunt maken van uw persoonlijke adresboek.
 • Het reservekopieprogramma voor persoonlijke mappen gebruiken om het maken van reservekopieën van PST-bestanden te automatiseren: In deze sectie wordt beschreven hoe u wekelijks, maandelijks of met een ander gewenst tijdsinterval automatisch reservekopieën kunt maken van uw PST-bestanden.
 • Een back-up maken van Outlook-instellingenbestanden: In deze sectie wordt beschreven hoe u een reservekopie kunt maken van uw werkbalk- en menu-instellingen, uw favorieten van Internet Explorer, uw handtekeningbestanden en bijnamen die u aan uw contactpersonen hebt gegeven.
 • Zoeken naar PST-bestanden: Als u een bestaand PST-bestand aan Outlook wilt toevoegen, maar u niet precies weet waar het op uw computer staat, kunt u ernaar zoeken.

Meer informatie


Een reservekopie maken van een PST-bestand

Als u Outlook niet met Microsoft Exchange Server gebruikt, slaat Outlook alle gegevens op in een PST-bestand. U kunt de reservekopie gebruiken om uw Outlook-gegevens te herstellen als het oorspronkelijke PST-bestand beschadigd is of verloren is gegaan. In deze sectie wordt beschreven hoe u een kopie maakt van het volledige PST-bestand, waarbij alle standaarditems zich in het bestand bevinden.

Voer de volgende stappen uit om een reservekopie van het volledige PST-bestand te maken:
 1. Sluit alle berichtenprogramma's af, zoals Outlook, Microsoft Exchange of Microsoft Windows Messaging.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  control panel
  Configuratiescherm wordt geopend.

  Opmerking Als het scherm Kies een categorie wordt weergegeven, klikt u op Gebruikersaccounts en gaat u naar stap 3.
 3. Dubbelklik op het e-mailpictogram.
 4. Klik op Profielen weergeven.
 5. Selecteer het juiste profiel en klik op Eigenschappen.
 6. Klik op Gegevensbestanden.
 7. Klik onder Naam op de Persoonlijke mappen-service waarvan u een reservekopie wilt maken. Standaard heet deze service Persoonlijke mappen. Soms kan deze echter anders zijn genoemd.

  Opmerking Als u meer dan één persoonlijke mappen-service in uw profiel hebt, moet u een reservekopie maken van elke afzonderlijke set PST-bestanden.

  Als er geen items zijn met de naam Persoonlijke mappen en u nog geen gegevens als berichten, contactpersonen of afspraken in Outlook hebt opgeslagen, hebt u de Persoonlijke mappen-service mogelijk nog niet ingeschakeld. Ga naar de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over het maken van een PST-bestand.

  Als u geen Persoonlijke mappen-service in uw profiel hebt en u gegevens zoals berichten, contactpersonen of afspraken in Outlook kunt opslaan, worden uw gegevens waarschijnlijk opgeslagen in een postvak op een Exchange Server. Volg de instructies in de sectie 'Een reservekopie maken van gegevens in een PST-bestand op een Microsoft Exchange Server'.
 8. Klik op Instellingen en noteer het pad en de bestandsnaam die worden weergegeven.

  Opmerking Het PST-bestand bevat alle gegevens die zijn opgeslagen in de MAPI-mappen die door Outlook worden gebruikt en daarom kan het bestand erg groot zijn. Als u het PST-bestand kleiner wilt maken, klikt u op Nu comprimeren in het venster Instellingen.
 9. Sluit alle Eigenschappen-vensters.
 10. Gebruik Windows Verkenner of Deze computer om het bestand dat u in stap 8 hebt genoteerd, te kopiëren. U kunt het bestand naar een andere locatie op de vaste schijf kopiëren of naar elk type verwijderbare media, zoals een diskette, een cd-rom, een draagbare vaste schijf, een magnetische tape of een ander opslagapparaat.

Een reservekopie maken van gegevens in een PST-bestand op een computer met Microsoft Exchange Server

Als u Outlook gebruikt met een Microsoft Exchange Server en u een reservekopie van uw gegevens wilt maken, moet u weten waar de gegevens zijn opgeslagen. De standaardlocatie voor het bezorgen en opslaan van Outlook-gegevens is het Exchange Server-postvak. Doorgaans wordt het maken van reservekopieën van postvakken op de server door de Exchange Server-beheerder afgehandeld. Sommige Exchange Server-beheerders slaan Outlook-gegevens echter op in een PST-bestand op uw vaste schijf.

Voer de volgende stappen uit om na te gaan waar Outlook uw gegevens momenteel opslaat:
 

In Outlook 2010:

 1. Klik op het tabblad Bestand op het lint van Outlook.
 2. Klik onder de categorie Info op de knop Accountinstellingen en klik vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Klik in het venster Accountinstellingen op het tabblad Gegevensbestanden.

  Als het veld Locatie het woord 'Online' of een pad naar een bestand met de bestandsnaamextensie .OST bevat, worden Outlook-gegevens opgeslagen in mappen op de Exchange Server. Neem contact op met de Exchange Server-beheerder voor meer informatie over de afhandeling van reservekopieën.

  Als het veld Locatie  een pad naar een bestand met de bestandsnaamextensie .PST bevat, worden nieuwe berichten, contactpersonen, afspraken en overige gegevens in een PST-bestand op de vaste schijf opgeslagen door Outlook. Ga naar de sectie 'Een reservekopie maken van een PST-bestand' als u een reservekopie van de gegevens wilt maken.
 

In Outlook 2007:

 1. Klik in het menu Extra op Opties, klik op het tabblad E-mailconfiguratie en vervolgens op E-mailaccounts.
 2. Klik in het venster Accountinstellingen op het tabblad Gegevensbestanden.

  Als het veld Naam het woord 'Postvak' gevolgd door een e-mailnaam bevat, slaat Outlook de gegevens op in mappen op de Exchange Server. Neem contact op met de Exchange Server-beheerder voor meer informatie over de afhandeling van reservekopieën.

  Als het veld de woorden 'Persoonlijke map' of de naam van een bestand met persoonlijke mappen of PST-bestanden bevat, worden nieuwe berichten, contactpersonen, afspraken en overige gegevens in een PST-bestand op de vaste schijf opgeslagen. Ga naar de sectie 'Een reservekopie maken van een PST-bestand' als u een reservekopie van de gegevens wilt maken.

In een eerdere versie van Outlook:

 1. Open het menu Extra en klik op E-mailaccounts.

  Opmerking Deze optie is in sommige netwerken mogelijk niet beschikbaar. Deze optie is mogelijk door de netwerkbeheerder verwijderd om de accountgegevens te beveiligen. Vraag de netwerkbeheerder om hulp als de optie E-mailaccounts niet wordt weergegeven.
 2. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.
 3. Bekijk de optie Nieuwe e-mail bezorgen op de volgende locatie. Als de optie het woord 'Postvak' gevolgd door een e-mailnaam bevat, worden Outlook-gegevens opgeslagen in mappen op de Exchange Server-computer. Neem contact op met de Exchange Server-beheerder voor meer informatie over de afhandeling van reservekopieën.

  Als het veld de woorden 'Persoonlijke map' of de naam van een bestand met persoonlijke mappen of PST-bestanden bevat, worden nieuwe berichten, contactpersonen, afspraken en overige gegevens in een PST-bestand op de vaste schijf opgeslagen. Ga naar de sectie 'Een reservekopie maken van een PST-bestand' als u een reservekopie van de gegevens wilt maken.
   

Gegevens uit een PST-bestand exporteren

Als u alleen een reservekopie van sommige van uw Outlook-gegevens wilt maken, kunt u een nieuw PST-reservekopiebestand maken met uitsluitend de gegevens die u wilt opslaan. Dit wordt ook wel het exporteren van PST-bestandsgegevens genoemd. Mogelijk wilt u deze sectie bijvoorbeeld gebruiken als u belangrijke gegevens alleen in bepaalde mappen hebt opgeslagen en andere, minder belangrijke items in veel grotere mappen hebt. U kunt alleen de belangrijke mappen of contactpersonen exporteren en mappen als Verzonden post weglaten.
 

In Outlook 2010:

Voer de volgende stappen uit om een specifieke map te exporteren:
 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik in het venster Opties voor Outlook op Geavanceerd.
 3. Klik op Exporteren.
 4. Selecteer in de wizard Importeren en exporteren de optie Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.
 5. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.
 6. Selecteer de map die u wilt exporteren en klik vervolgens op Volgende.
 7. Klik op Bladeren en selecteer de locatie waar u het nieuwe PST-bestand wilt opslaan.
 8. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u voor het nieuwe PST-bestand wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.
 9. Klik op Voltooien.

In een eerdere versie van Outlook:

 1. Open Outlook.
 2. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand. Als de menu-opdracht niet beschikbaar is, plaatst u de muisaanwijzer op de pijltjes onder aan in het menu en klikt u vervolgens op Importeren en exporteren.
 3. Klik op Exporteren naar bestand en klik op Volgende.
 4. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik op Volgende.
 5. Klik op de map waarnaar u het PST-bestand wilt exporteren en klik op Volgende.
 6. Klik op Bladeren en selecteer de locatie waar u het nieuwe PST-bestand wilt opslaan.
 7. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u voor het nieuwe PST-bestand wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.
 8. Klik op Voltooien.
Opmerking Eigenschappen voor mapontwerp zijn onder andere machtigingen, filters, beschrijvingen, formulieren en weergaven. Als u items van het ene PST-bestand naar het andere exporteert, gaan ontwerpeigenschappen verloren.

Gegevens uit een PST-bestand importeren in Outlook

U kunt de reservekopie van uw PST-bestand gebruiken om uw Outlook-gegevens te herstellen als het oorspronkelijke PST-bestand beschadigd is of verloren is gegaan. Alle gegevens die in het PST-bestand zijn opgeslagen, worden naar Outlook teruggezet.
 

In Outlook 2010:

Voer de volgende stappen uit om uw gegevens terug te zetten, of te importeren, naar Outlook:
 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik onder de categorie Openen op Importeren.
 3. Selecteer in de wizard Importeren en exporteren de optie Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 4. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.
 5. Typ het pad en de naam van het PST-bestand dat u wilt importeren of klik op Bladeren om het bestand te kiezen dat u wilt importeren.

  Opmerking Het is raadzaam om onder Opties op Dubbele items niet importeren te klikken, tenzij u wilt dat de geïmporteerde gegevens items vervangen of dupliceren die al in Outlook aanwezig zijn.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer de map die u wilt importeren. Als u alles in het PST-bestand wilt importeren, selecteert u de top van de hiërarchie.

  Opmerking De bovenste map (doorgaans Persoonlijke mappen, Outlook-gegevensbestand of uw e-mailadres) wordt automatisch geselecteerd. Inclusief onderliggende mappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd
 8. Klik op Voltooien.
 

In eerdere versies van Outlook:

Voer de volgende stappen uit om uw gegevens terug te zetten, of te importeren, naar Outlook:
 1. Als het PST-bestand dat u wilt importeren op een verwijderbaar apparaat is opgeslagen, zoals een diskette, een draagbare vaste schijf, een cd-rom, een magnetische tape of een ander opslagapparaat, plaatst u het apparaat of sluit u het apparaat aan en kopieert u het PST-bestand vervolgens naar de vaste schijf van de computer.

  Zorg ervoor dat het kenmerk Alleen-lezen niet is geselecteerd als u het PST-bestand kopieert. Als dit kenmerk is ingeschakeld, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Kan geen toegang krijgen tot het opgegeven apparaat, bestand of pad. Mogelijk is het apparaat, bestand of pad verwijderd of in gebruik, zijn er netwerkproblemen of hebt u niet de juiste machtiging. Sluit alle toepassingen waarin dit bestand wordt gebruikt en probeer het opnieuw.
  Als dit foutbericht wordt weergegeven, schakelt u het kenmerk Alleen-lezen uit en kopieert u het bestand opnieuw.
 2. Open Outlook.
 3. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand. Als de opdracht niet beschikbaar is, plaatst u de muisaanwijzer op de pijltjes onder aan in het menu en klikt u vervolgens op Importeren en exporteren.
 4. Klik op Uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 5. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik op Volgende.
 6. Typ het pad en de naam van het PST-bestand dat u wilt importeren en klik op Volgende.
 7. Selecteer de map die u wilt importeren. Als u alles in het PST-bestand wilt importeren, selecteert u de top van de hiërarchie.
 8. Klik op Voltooien.

Outlook-gegevens van de ene naar de andere computer overbrengen

U kunt geen PST-bestanden delen of synchroniseren tussen een computer en een andere computer. Het is echter wel mogelijk om Outlook-gegevens van de ene naar de andere computer over te brengen.

Volg de instructies in de sectie 'Een reservekopie maken van een PST-bestand' om het PST-bestand naar een cd-rom, dvd-rom of andere draagbare media te kopiëren, of het bestand via een LAN/WAN-verbinding naar een andere computer te kopiëren.

Opmerking Verbinding maken met PST-bestanden via LAN/WAN-verbindingen wordt niet ondersteund en kan problemen veroorzaken. Zie het volgende artikel voor meer informatie:

297019 Bestanden in persoonlijke mappen worden niet ondersteund in een LAN of via een WAN-koppeling

Mogelijk wilt u ook een nieuw, tweede PST-bestand maken dat alleen bestemd is voor het overbrengen van gegevens. Sla de gegevens die u wilt overbrengen in dit nieuwe PST-bestand op en laat alle gegevens die u niet wilt overbrengen weg. Als u een secundair PST-bestand moet maken om gegevens op te slaan die u wilt overbrengen tussen computers of voor reservekopiedoeleinden, gaat u als volgt te werk.
 

In Outlook 2010:

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik onder de categorie Info op de knop Accountinstellingen en klik vervolgens op Accountinstellingen.
 3. Klik in het venster Accountinstellingen op het tabblad Gegevensbestanden.
 4. Klik op Toevoegen, klik op Outlook-gegevensbestand (.PST) en klik vervolgens op OK.
 5. Typ een unieke naam voor het nieuwe PST-bestand. Typ bijvoorbeeld Uitwisselen.pst en klik op OK.
 6. Sluit Outlook.
 

In eerdere versies van Outlook:

 1. Open het menu Bestand, kies Nieuw en klik op Outlook-gegevensbestand.
 2. Typ een unieke naam voor het nieuwe PST-bestand. Typ bijvoorbeeld Uitwisselen.pst en klik op OK.
 3. Typ een weergavenaam voor het bestand met persoonlijke mappen en klik op OK.
 4. Sluit Outlook.
Voer deze stappen uit om een bestaand PST-bestand te kopiëren:
 1. Volg de instructies in de sectie 'Een reservekopie maken van een PST-bestand' om een reservekopie te maken van het PST-bestand dat u wilt overbrengen. Kopieer het PST-reservekopiebestand naar een cd-rom of een ander type verwijderbaar medium.
 2. Kopieer het PST-reservekopiebestand van het verwijderbare medium naar de tweede computer.
 3. Voer de stappen in de sectie 'Gegevens uit een PST-bestand importeren in Outlook' uit om de PST-bestandsgegevens in Outlook op de tweede computer te importeren.

Een reservekopie maken van persoonlijke adresboeken

Uw persoonlijke adresboek bevat misschien e-mailadressen en contactgegevens die niet in een adresboek of contactpersonenlijst van Outlook staan. Het adresboek van Outlook kan in een Exchange Server-postvak of in een PST-bestand zijn opgeslagen. Door het persoonlijke adresboek wordt echter een apart bestand gemaakt dat op uw vaste schijf wordt opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat er een reservekopie van dit adresboek wordt gemaakt, moet u alle bestanden met de extensie .PAB in het reservekopieproces opnemen.

Voer de volgende stappen uit om naar uw persoonlijk-adresboekbestand te zoeken:
 1. In Windows Vista: Klik op Start.

  In Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Zoeken.

  In Windows 95 of Windows 98: Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.

  Als u werkt met Windows 2000 of Windows Millennium Edition (ME): Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ *.pab en druk op ENTER of klik op Nu zoeken.

  Opmerking De locatie van het PAB-bestand. Gebruik Deze computer of Windows Verkenner om het PAB-bestand te kopiëren naar dezelfde map of hetzelfde opslagmedium dat de reservekopie van het PST-bestand bevat.
U kunt deze reservekopie gebruiken om uw persoonlijke adresboek op uw computer terug te zetten of dit naar een andere computer over te brengen. Voer de volgende stappen uit om het persoonlijke adresboek te herstellen:
 1. Sluit alle berichtenprogramma's af, zoals Outlook, Microsoft Exchange of Windows Messaging.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  control panel
  Configuratiescherm wordt geopend.

  Opmerking Als het scherm Kies een categorie wordt weergegeven, klikt u op Gebruikersaccounts.
 3. Dubbelklik op het e-mailpictogram.
 4. Klik op Profielen weergeven.
 5. Selecteer het juiste profiel en klik op Eigenschappen.
 6. Klik op E-mailaccounts.
 7. Klik op Een nieuwe adreslijst of een nieuw adresboek toevoegen en klik op Volgende.
 8. Klik op Extra adresboeken en klik op Volgende.
 9. Klik op Persoonlijk adresboek en klik op Volgende.
 10. Typ het pad en de naam van het persoonlijk-adresboekbestand dat u wilt herstellen, klik op Toepassen en klik op OK.
 11. Klik op Sluiten en klik op OK.
Opmerking Het Outlook-adresboek is een service die door het profiel wordt gebruikt om een map Contactpersonen in een postvak, een bestand met persoonlijke mappen of openbare map als adresboek te kunnen gebruiken. Het Outlook-adresboek zelf bevat geen gegevens die moeten worden opgeslagen.

Het reservekopieprogramma voor persoonlijke mappen gebruiken om het maken van reservekopieën van PST-bestanden te automatiseren

Microsoft heeft een hulpprogramma uitgebracht waarmee u het maken van reservekopieën van uw bestand met persoonlijke mappen (PST) kunt automatiseren. Bezoek de volgende Microsoft-website om dit hulpprogramma te downloaden:Klik voor meer informatie over het reservekopieprogramma voor persoonlijke mappen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
 
238782 Automatisch een reservekopie maken van het bestand voor persoonlijke mappen
 
Opmerking De invoegtoepassing Reservekopie van persoonlijke mappen is in Microsoft Outlook 2010 standaard uitgeschakeld. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
2030523 De invoegtoepassing Reservekopie van persoonlijke mappen inschakelen voor Outlook 2010
 

Een back-up maken van Outlook-instellingenbestanden


Als u aangepaste instellingen hebt, zoals werkbalkinstellingen en favorieten, die u wilt repliceren op een andere computer of wilt herstellen op uw eigen computer, wilt u mogelijk de volgende bestanden opnemen in uw reservekopie:
 • Outcmd.dat: In dit bestand worden werkbalk- en menu-instellingen opgeslagen.
 • ProfileName.fav: Dit is het bestand met favorieten en met de instellingen voor de Outlook-balk (alleen van toepassing op Outlook 2002 en oudere versies).
 • ProfileName.xml: In dit bestand worden de voorkeuren voor het navigatiedeelvenster opgeslagen (alleen van toepassing op Outlook 2003 en nieuwere versies).
 • ProfileName.nk2: In dit bestand worden de bijnamen voor AutoAanvullen opgeslagen.
 • Handtekeningbestanden: Elke handtekening heeft zijn eigen bestand en gebruikt dezelfde naam als de handtekening die u bij het maken hebt gebruikt. Als u bijvoorbeeld een handtekening hebt gemaakt met de naam MijnHandt, worden de volgende bestanden in de map Handtekeningen gemaakt:
  • MijnHandt.htm: In dit bestand wordt de automatische HTML-handtekening opgeslagen.
  • MijnHandt.rtf: In dit bestand wordt de automatische Microsoft Outlook RTF-handtekening (Rich Text Format) opgeslagen.
  • MijnHandt.txt: In dit bestand wordt de automatische handtekening opgeslagen als platte tekst.
  De locatie van de handtekeningbestanden is afhankelijk van uw versie van Windows. Gebruik deze lijst om de juiste locatie op te zoeken:
  • Windows Vista of Windows 7: Station\users\Gebruikersnaam\appdata, waarbij Station het station aangeeft waar Outlook is geïnstalleerd en Gebruikersnaam de gebruikersnaam aangeeft waaronder Outlook is geïnstalleerd.
    
  • Windows XP of Windows 2000: Station\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook, waarbij Station het station aangeeft waar Outlook is geïnstalleerd en Gebruikersnaam de gebruikersnaam aangeeft waaronder Outlook is geïnstalleerd.
  • Windows 98 of Windows ME: Station\Windows\Local Settings\Application Data, waarin Station het station aangeeft waar Outlook is geïnstalleerd.
Opmerking Als u Word gebruikt als e-maileditor, worden handtekeningen opgeslagen in het bestand Normal.dot als Autotekst-fragmenten. U moet ook van dit bestand een reservekopie maken.
 

Zoeken naar PST-bestanden

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u kunt zoeken naar een PST-bestand en dit aan uw Outlook-profiel kunt toevoegen als u niet meer weet waar een oud of bestaand PST-bestand zich op uw computer bevindt en u dit PST-bestand wilt toevoegen aan uw Outlook-profiel.Voer de volgende stappen uit om te zoeken naar het PST-bestand:
 1. Zoeken naar de PST-bestanden:
  • In Windows Vista: Klik op Start en vervolgens op Computer. Ga naar het zoekvenster in de rechterbovenhoek.
  • In Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Zoeken.
  • In Windows 95 of Windows 98: Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
    
  • Als u werkt met Windows 2000 of Microsoft Windows Millennium Edition: Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
    
 2. Typ *.pst en druk op Enter of klik op Nu zoeken. Zoek het gewenste PST-bestand op dat u aan Outlook wilt toevoegen. Noteer de locatie van het PST-bestand.
   
 3. Sluit het zoekvenster en start Outlook.
  • Als u met Outlook 2010 werkt, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Accountinstellingen onder de categorie Info. Klik opnieuw op Accountinstellingen en klik vervolgens op het tabblad Gegevensbestanden in het venster dat wordt weergegeven.
  • Als u met Outlook 2007 of een eerdere versie werkt, klikt u op het menu Bestand en selecteert u Gegevensbestandsbeheer.
 4. Klik op de knop Toevoegen en selecteer het juiste type PST-bestand dat u wilt toevoegen. Als uw PST-bestand is gemaakt in Outlook 2007, kiest u Bestand met persoonlijke mappen van Office Outlook (.pst). Als uw PST-bestand is gemaakt in een oudere versie van Outlook, zoals Outlook 97, 2000 of XP, kiest u Bestand met persoonlijke mappen van Outlook 97-2002 (.pst).
 5. Navigeer naar de locatie van het gewenste PST-bestand dat u tijdens de bovenstaande zoekopdracht hebt gevonden. Selecteer het PST-bestand en klik op OK.
   
 6. Typ een naam voor het PST-bestand of accepteer de standaardnaam. Klik op OK. Klik op Sluiten om het huidige venster te sluiten.
   
Het PST-bestand wordt nu door Outlook in de lijst met Outlook-mappen weergegeven.

VOLGENDE STAPPEN


Als u het probleem niet via deze methoden hebt kunnen oplossen, kunt u mogelijk een bekende van u om hulp vragen. Als u Outlook met Exchange Server gebruikt, kunt u ook de Exchange Server-beheerder om hulp vragen. U kunt ook de website van Microsoft Customer Support Services gebruiken om naar andere oplossingen te zoeken. Op de website van Microsoft Customer Support Services worden services aangeboden, waaronder:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: hiermee kunt u zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: Hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: Gebruik internet om een vraag te stellen, contact op te nemen met Microsoft Customer Support Services of feedback te geven.
Als u na het gebruik van deze Microsoft-websites nog vragen hebt of als u geen oplossing kunt vinden op de website van Microsoft Support Services, klikt u op de volgende link om contact op te nemen met Customer Support:

Verwijzingen


Als u meer informatie wilt over het configureren van profielen en services, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

289467 Gebruikersprofielen en informatiediensten

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

269520 Waarom Outlook geen alleen-lezenmedia ondersteunt

238782 Automatisch een reservekopie maken van het bestand met persoonlijke mappen in Outlook 2000 en Outlook 2003

257831 Het bestand met persoonlijke mappen verplaatsen in de Outlook 2000-versie die is geïnstalleerd met Alleen Internet-e-mail

291627 Een PST-bestand beheren voor twee verschillende computers in Outlook

291636 Het bestand met persoonlijke mappen (.PST) verplaatsen in Outlook 2002 en Outlook 2007

883401 De standaardlocatie wijzigen die Outlook 2003 of Outlook 2002 gebruikt om een bestand met persoonlijke mappen (.PST) te maken of te openen