Overzicht van het lettertype Arial Unicode MS in Word 2002

Samenvatting

Het lettertype Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) ondersteunt de weergave van tekens in vrijwel alle talen. Dit lettertype bevat schrifttekens voor alle codepunten in versie 2.1 van Unicode.

Opmerking Een schriftteken is een grafische voorstelling van een teken.

Meer informatie

 1. Wat is Unicode?

  Unicode: Een numeriek systeem voor het coderen van tekens dat is opgesteld door het Unicode Consortium en dat wordt gebruikt door Microsoft Windows en enkele andere computersystemen.

  Unicode is een 16-bits codering die vrijwel alle tekens ondersteunt die wereldwijd worden gebruikt bij het uitwisselen van tekst. Elke Unicode-index bestaat uit een unieke verwijzing naar een bepaald teken. Met Unicode kunnen veel meer tekens worden gecodeerd dan mogelijk is met een enkel-byte tekencodering. Alle Unicode-waarden zijn dubbel-byte, waardoor een Unicode-systeem tekenreeksen eenvoudiger kan verwerken. Daarentegen moeten andere systemen eerst vaststellen welke waarden in een tekenreeks enkel-byte tekencodes zijn en welke dubbel-byte tekencodes.


  Unicode koppelt aan elk teken een uniek getal, ongeacht het platform, het programma of de taal die wordt gebruikt. Elk teken dat is gedefinieerd in Unicode is gekoppeld aan een bepaald codepunt: een hexadecimaal getal (in het bereik 0x0000 tot 0xFFFF) dat wordt gebruikt om dat teken voor te stellen in computergegevens.

  De kans bestaat dat u het teken niet op de verwachte plaats vindt. Hoewel de tekens in Unicode in blokken zijn gegroepeerd, betreft het hier slechts een zeer algemene groepering, aangezien tekens op zeer veel manieren kunnen worden geclassificeerd. Met name leestekens en symbolen kunnen binnen een zeer gevarieerd spectrum van toepassingsmogelijkheden en scripts (schriften) worden gebruikt.  De essentie van Unicode is dat het een taalonafhankelijke codering moet zijn, zodat er ruimte kan worden bespaard in de tabel met speciale tekens. Er zijn geen tekens die uniek zijn voor een bepaalde taal. Net zoals het teken 'a' een teken kan zijn uit het Frans, Duits of Nederlands, zelfs als het teken een andere betekenis heeft, kan een bepaald Han-ideogram worden gekoppeld aan een teken dat wordt gebruikt in het Chinees, Japans en Koreaans.

  Ga voor meer informatie over Unicode 2.1 naar de volgende website:
 2. Waarom is het lettertypebestand van Arial Unicode MS zo groot?

  De bestandsgrootte van het lettertype Arial Unicode MS is 22 MB omdat het een compleet Unicode-lettertype is. Het bestand bevat alle tekens in Arial, plus alle lettertypen voor Japans, Chinees, Koreaans, Arabisch en Hebreeuws, plus alle verschillende symbooltekens en tekenbereiken.

  Unicode is opgedeeld in numerieke bereiken van vergelijkbare tekens. (Een numeriek bereik is een bereik van numerieke waarden die beschikbaar zijn voor het coderen van tekens.) Alle Cyrillische tekens bevinden zich bijvoorbeeld in hetzelfde numerieke bereik. Het lettertype Arial Unicode MS omvat de volgende bereiken.

  Opmerking Ga als volgt te werk om de tekens te zien die deel uitmaken van een bepaald bereik:
  1. Klik in Microsoft Word op Symbool in het menu Invoegen.
  2. Selecteer op het tabblad Symbolen van het dialoogvenster Symbool het gewenste bereik in het vak Deelverzameling.
  Het lettertype Arial Unicode MS ondersteunt tekens die in diverse codetabellen zijn gedefinieerd. Een codetabel bestaat uit een set gecodeerde tekens waarin aan elk teken een numerieke code is toegewezen. Codetabellen worden meestal gedefinieerd om ondersteuning te bieden voor specifieke talen of taalgroepen met hetzelfde schrift. Codetabel 1253 bevat bijvoorbeeld de tekencodes die vereist zijn voor het Griekse schrift. Het lettertype Arial Unicode MS bevat tekens uit de volgende codetabellen. 3. Wanneer moet ik het lettertype Arial Unicode MS gebruiken?

  Het lettertype Arial Unicode MS moet u gebruiken wanneer u een document opent dat met een andere taal is opgemaakt en er geen lettertypen voor de specifieke taal op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u voornamelijk werkt met documenten die in andere talen zijn gemaakt, is het beter de specifieke lettertypen en taalprogramma's voor die talen te installeren.


  Vanwege de aanzienlijke grootte en de typografische beperkingen die het maken van een dergelijk lettertype met zich meebrengen, is het raadzaam Arial Unicode MS alleen te gebruiken wanneer u niet de beschikking heeft over lettertypen die zijn afgesteld voor verschillende schriften.

  Opmerking Het is raadzaam Arial Unicode MS niet in te stellen als het standaardlettertype in Word.
 4. Hoe installeer ik het lettertype Arial Unicode MS? Arial Unicode MS wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van Microsoft Office en maakt deel uit van de voorzieningen voor internationale ondersteuning. Ga als volgt te werk om Arial Unicode MS te installeren:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.Opmerking Als u met Microsoft Windows XP werkt, klikt u op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Software in het Configuratiescherm.
  3. Voer een van de volgende bewerkingen uit.
   • In Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows NT 4.0:

    Klik op het tabblad Installeren en verwijderen op Microsoft Office XP (of Microsoft Word 2002) en klik op Wijzigen/Verwijderen. -of-

   • Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP:


    Klik op Programma's wijzigen of verwijderen, klik op Microsoft Office XP (of Microsoft Word 2002) en klik op Wijzigen.
  4. Klik op Volgende in het venster Onderdelen die moeten worden geïnstalleerd.
  5. Klik op Gedeelde onderdelen van Office om dit item uit te vouwen.
  6. Klik op Internationale ondersteuning om dit item uit te vouwen.
  7. Klik op het pictogram naast Universeel lettertype en klik op Alle onderdelen uitvoeren vanaf mijn computer in het snelmenu.
  8. Klik op Bijwerken om de installatie van het universele lettertype (Arial Unicode MS) op uw computer te voltooien.
Eigenschappen

Artikel-id: 287247 - Laatst bijgewerkt: 31 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback