Problemen met webmappen oplossen

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Tijdens het werken met webmappen treedt een van de volgende problemen op:
 • Het volgende foutbericht verschijnt als u probeert een webmap te maken of te openen in Webmappen op een computer met Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), of in Mijn netwerklocaties in Microsoft Windows 2000:
  De opgegeven map is geen geldige map. Kies een andere map.
 • Als u probeert een bestaande weblocatie te openen door te dubbelklikken op de webmapnaam in het dialoogvenster Openen van een Microsoft Office 2000-programma, verschijnt een van de volgende foutberichten:
  De huidige bewerking kan niet worden voltooid omdat er een onverwachte fout is opgetreden.
  -of-
  Er is geen toegang mogelijk tot de map 'http://website'. Mogelijk bevindt de map zich op een volume dat niet beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat de map is beveiligd met een wachtwoord.
Opmerking Hoewel deze foutberichten een probleem met webmappen kunnen aangeven, kan de oorzaak van de berichten ook een probleem zijn met de configuratie van de webserver, een netwerkverbinding, serverextensies en machtigingen.

Ook de volgende problemen kunnen optreden:
 • Er zijn geen webmappen zichtbaar in het dialoogvenster Bestand openen van een Office 2000-programma.
 • Wanneer u probeert een nieuwe webmap te maken, wordt de wizard Webmap weliswaar zonder fouten afgesloten, maar wordt de webmap niet gemaakt.

Oorzaak

Er kan een probleem zijn met Webmappen op de client waardoor verbinding met webservers onmogelijk is, inclusief een webserver op de lokale computer.

Oplossing

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Opmerking De onderstaande stappen moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd en u moet na elke stap controleren of Webmappen nu wel goed werkt. Ga alleen verder met de volgende stap als het probleem nog niet is opgelost.
 1. Voer de volgende stappen uit voor Office 2000 of voor een zelfstandige versie van een Office 2000-product.

  Opmerking Voer deze stap niet uit als u werkt met Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP of Microsoft FrontPage 2002. Het is namelijk mogelijk dat de hernoemde mappen niet worden vervangen tijdens het uitvoeren van Analyse en herstel. Deze mappen kunnen alleen worden hersteld met Microsoft Office 2000 of Microsoft FrontPage 2000. Als een bericht wordt weergegeven met de fout 'toegang geweigerd' wanneer u probeert een van de volgende mappen te hernoemen, sluit dan alle actieve programma's af of start de computer opnieuw op in de veilige modus.
  1. Start Windows Verkenner en wijzig de naam van de volgende mappen:
   • "Station:\Program Files\Common Files\System\Ole db"
   • "Station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders"
   • "Station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions"
  2. Installeer Analyse en herstel opnieuw voor Office 2000 of het zelfstandige product of voer de functie uit.
 2. Registreer handmatig de OLEDB-bestanden die voor Webmappen worden gebruikt. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Start een opdrachtprompt.
  2. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   cd "Station:\Program Files\Common Files\System\Ole DB"
   waarbij Station de stationsletter is.
  3. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   RegSvr32 oledb32.dll
  4. Klik op OK wanneer het bericht RegSvr32 DLLRegisterServer is gelukt wordt weergegeven.
  5. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   RegSvr32 msdaurl.dll
  6. Klik op OK wanneer het bericht RegSvr32 DLLRegisterServer is gelukt wordt weergegeven.
  7. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   RegSvr32 msdaipp.dll
  8. Klik op OK wanneer het bericht RegSvr32 DLLRegisterServer is gelukt wordt weergegeven.
  9. Sluit de opdrachtprompt.
 3. Start de Register-editor. Exporteer de volgende registersleutel en verwijder dan de sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}
  Opmerking Met deze sleutel wordt ook het pictogram van Webmappen van het bureaublad verwijderd.

  Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  195851 How to Install and Use Web Folders in Internet Explorer 5
  Voor meer informatie over het maken van een reservekopie van het register in Windows 98 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  256419 How to Back Up the Registry in Windows 98
  Voer na het verwijderen van de sleutel de functie Analyse en herstel uit voor Office 2000 of voor een van de geïnstalleerde zelfstandige Office-producten.
 4. Werk MDAC (Microsoft Data Access Components) bij naar de laatste versie of installeer de laatste versie van het programma opnieuw.

  Ga eerst naar de volgende Microsoft-website en voer Component Checker uit om vast te stellen welke versie van MDAC u gebruikt: Als u hebt vastgesteld welke versie van MDAC u gebruikt, installeer dan elke versie totdat u beschikt over de meest recente versie. Als u bijvoorbeeld werkt met MDAC 2.1, installeert u eerst MDAC 2.5 en vervolgens MDAC 2.6.

  U kunt MDAC downloaden van de volgende Microsoft-website:
 5. Controleer of de map MSDAIPP bestaat en de map niet is ingesteld als alleen-lezen.
  • In Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium (ME) bevindt de map MSDAIPP zich op deze locatie:
   Station:\Windows\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • In Microsoft Windows NT 4.0 vindt u de map MSDAIPP op deze locatie:
   %WINDIR%\Profiles\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • In Microsoft Windows 2000 is dit de locatie van de map MSDAIPP:
   %HOMEDRIVE%\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  Als de map MSDAIPP ontbreekt of het kenmerk Alleen-lezen heeft, of als de map %WINDIR%\Nethood alleen-lezen is, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  De map <HTTP-adres> is niet langer beschikbaar.
  Als de map MSDAIPP niet bestaat, maakt u de map op de daarvoor bestemde locatie (verschilt per besturingssysteem). Als de map alleen-lezen is, verwijder dan het kenmerk Alleen-lezen voor de map.

  Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  269681 Unable to Add a Web Folder to the My Network Places Folder
 6. Gebruik in Windows 2000 en Windows XP het hulpprogramma Web Folders Repair (webfldrs.msi):
  1. Start Windows Verkenner.
  2. Ga op de hoofdschijf naar WINNT\System32.
  3. Klik op Mapopties in het menu Extra.
  4. Open in het dialoogvenster Mapopties het tabblad Weergave.
  5. Schakel het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in en klik op OK.
  6. Zoek het bestand webfldrs.msi en dubbelklik erop.
  7. Klik op Opnieuw installeren.
  8. Start de computer opnieuw op nadat de installatie is voltooid.
 7. Gebruik de sleutel wecctlflags in het register om de koppeling met Microsoft Internet Explorer te verbreken en Microsoft Office-producten te dwingen gebruik te maken van hun interne netwerk-stack. Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  250376 FP2000: FrontPage Repeatedly Prompts for User Name and Password When You Open a Web
  219081 FP2000: Listing Web Information in FrontPage or Web Folders Is Slower Against Older Server Extensions
 8. Als pictogrammen op het bureaublad geen pijltje bevatten dat aangeeft dat het snelkoppelingen zijn, voert u de stappen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel uit:
  252617 Unable to Create a New Web Folder
 9. Als u werkt met Internet Explorer versie 4.x of lager, voert u een upgrade uit naar Internet Explorer 5.x of hoger. Kies Aangepast als installatietype en selecteer Webmappen. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  195851 How to Install and Use Web Folders in Internet Explorer 5
 10. Als u reeds werkt met Internet Explorer 5.x op een besturingssysteem waarvan Internet Explorer 5.x niet standaard deel uitmaakt (zoals Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0), voer dan het onderdeel Software uit voor Internet Explorer 5.x en selecteer Webmappen in de installatieopties. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  195851 How to Install and Use Web Folders in Internet Explorer 5
 11. Als Active Desktop niet is geïnstalleerd, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  235402 OFF2000: Some Office 2000 Features Are Lost When Windows Desktop Update Is Not Installed
 12. Installeer een webserver en de serverextensies op uw lokale computer. Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  295596 Error Message When You Install a Web Component That Uses Microsoft FrontPage Server Extension
  205696 FPSE: How to Install FrontPage 2000 Server Extensions for Internet Information Server
 13. Schakel alle proxy-instellingen in Internet Explorer uit. Als er een proxy wordt gebruikt en u een pagina in een webmap niet kunt openen door op de knop Bewerken in Internet Explorer te klikken, voegt u het adres toe aan de lijst met adressen die zonder tussenkomst van een proxy moeten worden geopend. Test vervolgens het openen van het web door op de knop Bewerken in Internet Explorer te klikken. Als u meer informatie wilt over het configureren van proxyserver-instellingen in Internet Explorer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  135982 Internet Explorer configureren voor het gebruik van een proxyserver
 14. Gebruik een IP-adres om de webserver te openen of gebruik een domein-/NetBIOS-naam om toegang te krijgen tot de webserver. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  240951 FP2000: How to Open a Web Using HTTP
 15. Voer een upgrade uit naar Office 2000 SR1a en SR1.1 van de Office-serverextensies. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  261933 OFFICE 2000: Wat is de SR-1a-update?

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie

Webmappen zijn een nieuw onderdeel van Internet Explorer 5 en Office 2000 voor het maken van websites. Met webmappen kunt u bestanden via de vertrouwde interface van Windows Verkenner of Deze computer beheren op webservers die ondersteuning bieden voor de protocollen Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) en Web Extender Client (WEC). Deze protocollen zijn als volgt gedefinieerd:
 • WebDAV is een uitbreiding van HTTP (Hypertext Transfer Protocol), dat weer een uitbreiding is van de basisset met HTTP-methoden voor het beschikbaar stellen van standaardbestandsbewerkingen zoals het kopiëren en verplaatsen van bronnen, het maken van mappen of bronverzamelingen, het vergrendelen en ontgrendelen van bronnen en het instellen en opvragen van broneigenschappen.
 • WEC is een Microsoft Office 2000-protocol dat wordt gebruikt voor webpublicaties en dat meestal wordt geïmplementeerd via Microsoft FrontPage-serverextensies.
Webmappen wordt geïnstalleerd als een naamruimte- (of shell-) extensie van het besturingssysteem, met een pictogram in Deze computer (hoofdobject in Windows Verkenner) of in Mijn netwerklocaties in Windows 2000. Dit hoofdobject is een container voor snelkoppelingen naar webpublicatiesites, dat HTTP-URL's weergeeft als bestanden en mappen. U kunt via Windows Verkenner bestanden bekijken, verplaatsen, kopiëren, hernoemen, verwijderen, toevoegen en sorteren. Bovendien hebt u de mogelijkheid bestanden te groeperen op eigenschappen en kunt u de eigenschappen voor bestanden bekijken in een webmap. Een en ander is wel afhankelijk van de ontwerp- en beveiligingsmachtigingen waarover u op de webserver beschikt.
Als u meer informatie wilt over hoe u kunt bepalen in welke map Windows is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305792 How to Determine Which Folder Windows Is Installed In

Referenties

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over fouten in webmappen:
220930 Problems Connecting to a Web Server as a Web Folder
Als u wilt weten hoe u kunt vaststellen of er een probleem is met FrontPage 2000 en Webmappen, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
287399 Cannot Open Webs or Create Web Folders
Eigenschappen

Artikel-id: 287402 - Laatst bijgewerkt: 10 nov. 2003 - Revisie: 1

Feedback