Netwerkupdate beschikbaar voor Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness downloaden en installeren

Samenvatting

Microsoft stelt een update voor Office 2000-netwerkinstallaties ter beschikking om u te helpen de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000 in uw organisatie toe te passen. Deze update wordt geleverd in een zelfuitpakkend bestand dat beschikbaar is in de Microsoft Office Resource Kit Toolbox.

In de sectie 'Meer informatie' van dit artikel wordt beschreven hoe u deze update kunt downloaden en installeren in uw netwerkinstallatie.

Meer informatie

Probleem verholpen in Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

Dit probleem is verholpen in Office 2000 SP-3. Office 2000 SP-3 werd uitgebracht op 13 november 2002.
Voor meer informatie over Office 2000 SP-3 en de installatie hiervan klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
326585 Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3

De Readiness-update gebruiken zonder een upgrade naar Office 2000 SP-3 uit te voeren

U kunt de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000 toepassen op uw netwerkinstallatie zonder eerst een upgrade naar Office 2000 SP-3 uit te voeren. U moet echter wel eerst de upgrade SR-1/SR-1a toepassen op de netwerkinstallatie. In dit artikel worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren als u SR-1/SR-1a al op uw netwerkclients hebt geïnstalleerd en de stappen die u moet uitvoeren als u deze upgrade nog niet hebt geïnstalleerd. Ga naar de sectie die voor u relevant is.

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het verschil tussen de updates Office 2000 SR-1 en Office 2000 SR-1a:
261933 OFFICE 2000: Wat is de SR-1a-update?
Belangrijk Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de verificatiemodus Mixed (Windows-verificatie en SQL Server-verificatie) gebruiken om een upsizebewerking op de database uit te voeren via een SQL Server-aanmelding. De Windows-verificatiemodus wordt niet ondersteund. Als de Windows-verificatiemodus wordt ingesteld wanneer u de upsizebewerking uitvoert, kunnen uw tabellen of query's worden overgeslagen.

Opmerking Als u SQL Server installeert, daarbij de Windows-verificatiemodus instelt en later de beveiligingsverificatiemodus wijzigt in Mixed, is het ingebouwde systeembeheerderswachtwoord mogelijk leeg. Nadat u SQL Server-beveiliging hebt ingeschakeld, moet u direct een wachtwoord voor de systeembeheerdersaanmelding maken om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot SQL Server. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
274773 Correctie: Als u Windows-beveiliging wijzigt in Windows/SQL-beveiliging, is het SA-wachtwoord leeg
Nadat SQL Server-verificatie is ingeschakeld, kunt u de ingebouwde systeembeheerdersaccount gebruiken of een nieuwe SQL Server-account maken die kan worden gebruikt voor de upsizebewerking. Als u een nieuwe account maakt, moet u de 'serverrol' instellen op 'Database Creators'. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie.

SR-1a is al geïnstalleerd op uw netwerkinstallatie en netwerkclients

Een update uitvoeren op de netwerkinstallatie met de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000

 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op de downloadkoppeling voor ACCSQL_A.EXE.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Dit programma opslaan op schijf en klik op OK.
 4. Sla het bestand op het bureaublad op.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand ACCSQL_A.EXE.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ c:\accsql in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.

  Opmerking De volgende opdracht moet u uitvoeren vanaf een computer waarop Windows Installer is geïnstalleerd.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a netwerkpad\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Hierbij is netwerkpad het pad naar het netwerkinstallatiepunt.
 9. Klik op Volgende in het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000.

  Opmerking U hoeft uw cd-code of bedrijfsnaam niet op te geven in het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000.
 10. Selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Volgende.
 11. Klik op Nu installeren en klik op OK als de installatie is voltooid.
 12. De netwerkinstallatie is nu bijgewerkt met het eerste van twee MSP-bestanden. Herhaal stap 8 tot en met 11 voor het bestand Mdt2_admin.msp. Wanneer u Mdt2_admin.msp toepast, moet u de naam van het MSP-bestand die in stap 8 op de opdrachtregel wordt gebruikt, wijzigen.

Netwerkclients bijwerken met de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000

Ga als volgt te werk op elke netwerkclient:
 1. Wijzig de naam van de volgende bestanden door de extensie te wijzigen van .MDE in .OUD:
  Acwzlib.mde
  Acwzmain.mde
  Acwztool.mde
  Deze bestanden bevinden zich standaard in de map C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i netwerkpad\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus UPGRADEWITHRECACHE=TRUE /q
  Hierbij is netwerkpad het pad naar het netwerkinstallatiepunt.

  De eigenschap 'UPGRADEWITHRECACHE=TRUE' is vereist om de ondersteuningsbestanden van Microsoft SQL Server correct bij te werken. Door deze eigenschap wordt het dialoogvenster voor het accepteren van de Gebruiksrechtovereenkomst weergegeven. De schakeloptie '/q' zorgt ervoor dat het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven, zodat beheerders en eindgebruikers deze vraag niet te zien krijgen.
 3. Klik op OK nadat de update is voltooid.
 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
De netwerkclient is nu geconfigureerd met de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000.

SR-1a is niet geïnstalleerd op de netwerkclients

De netwerkinstallatie eerst bijwerken naar SR-1/SR-1a

Als u de netwerkinstallatie al hebt bijgewerkt met de update SR-1/SR-1a, kunt u deze sectie overslaan en de stappen uitvoeren die worden beschreven in de sectie 'Een update uitvoeren op de netwerkinstallatie met de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000' eerder in dit artikel.

Als u de netwerkinstallatie wilt bijwerken met de update SR-1/SR-1a, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257983 Office 2000: SR-1/SR-1a-update voor beheerdersinstallaties downloaden en installeren
Opmerking Als u de netwerkinstallatie hebt bijgewerkt met de update SR-1/SR-1a, hoeft u de netwerkclients nog niet bij te werken naar SR-1/SR-1a. Wanneer u de opdrachtregel uitvoert die wordt beschreven in de sectie 'Netwerkclients bijwerken met de update SR-1/SR-1a en de Web Client Security-update' verderop in dit artikel, wordt de client bijgewerkt met zowel de update SR-1/SR-1a als de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000.

Na het uitvoeren van de in artikel Q257983 beschreven stappen om de netwerkinstallatie bij te werken met de update SR-1/SR-1a, gaat u door met de volgende stappen.

Een update uitvoeren op de netwerkinstallatie met de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000

 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op de downloadkoppeling voor ACCSQL_A.EXE.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Dit programma opslaan op schijf en klik op OK.
 4. Sla het bestand op het bureaublad op.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand ACCSQL_A.EXE.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ c:\accsql in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a netwerkpad\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Hierbij is netwerkpad het pad naar het netwerkinstallatiepunt.
 9. Klik op Volgende in het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000.

  Opmerking U hoeft uw cd-code of bedrijfsnaam niet op te geven in het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000.
 10. Selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Volgende.
 11. Klik op Nu installeren en klik op OK als de installatie is voltooid.
 12. De netwerkinstallatie is nu bijgewerkt met het eerste van twee MSP-bestanden. Herhaal stap 8 tot en met 11 voor het bestand Mdt2_admin.msp. Wanneer u Mdt2_admin.msp toepast, moet u de naam van het MSP-bestand die in stap 8 op de opdrachtregel wordt gebruikt, wijzigen.

Netwerkclients bijwerken met de update SR-1/SR-1a en de Web Client Security

Ga als volgt te werk op elke netwerkclient:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdrachtregel in het vak Openen:
  netwerkpad\Setup /qb
  Hierbij is netwerkpad het pad naar het netwerkinstallatiepunt.
 2. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
 3. Klik op Ja wanneer nogmaals wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten.
De netwerkclient is nu geconfigureerd met de update SR-1/SR-1a en de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000.

Opmerking Als u de netwerkinstallatie al hebt bijgewerkt met de update SR-1/SR-1a en de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000, kunt u Setup vanaf de netwerkinstallatie uitvoeren op een netwerkclient waarop Office niet is geïnstalleerd. Wanneer Setup is voltooid, is de netwerkclient geconfigureerd met de update SR-1/SR-1a en de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000. U hoeft op deze netwerkclient geen herstelprocedures uit te voeren of programma's opnieuw te installeren.

Controleren of de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000 correct is geïnstalleerd

De volgende tabel geeft een overzicht van de bestanden die worden bijgewerkt door de Readiness-update voor Access 2000 en SQL Server 2000. U kunt in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand uit de tabel klikken en het tabblad Versie openen om de versiegegevens te controleren.

Bestandsnaam Bestandsversie Grootte (bytes)
-----------------------------------------
Acwzlib.mde n/a 1.241.088
Acwzmain.mde n/a 3.854.336
Acwztool.mde n/a 5.111.808
Mdt2db.dll 2.0.0.8958 679.936
Mdt2dbns.dll 2.0.0.8958 372.736
Mdt2dd.dll 2.0.0.8958 471.040
Mdt2df.dll 2.0.0.8958 618.496
Mdt2dfx.dll 2.0.0.8958 24.576
Mdt2fref.dll 2.0.0.8958 45.056
Mdt2fw.dll 2.0.0.8958 536.576
Mdt2fwui.dll 2.0.0.8958 66.832
Mdt2g.dll 2.0.0.8958 602.112
Mdt2gddo.dll 2.0.0.8958 61.440
Mdt2gddr.dll 2.0.0.8958 126.976
Mdt2qd.dll 2.0.0.8958 1.327.104
Msowci.dll 9.0.0.4625 90.112
Opmerking De MDE-bestanden hebben geen versiegegevens.

Referenties

Bestand Readme.txt in het bestand ACCSQL_A.EXE.
Eigenschappen

Artikel-id: 287484 - Laatst bijgewerkt: 15 nov. 2006 - Revisie: 1

Feedback