De status van koppelingen controleren en beheren in Excel 2002 of Excel 2003

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de status van koppelingen kunt controleren en kunt vaststellen welke acties u moet ondernemen op basis van de gerapporteerde status. Met het dialoogvenster Koppelingen bewerken in Microsoft Excel beschikt u over een verbeterde functionaliteit waarmee u meer controle hebt over de koppelingen in uw werkmappen.


Koppelingen controleren

Een koppeling is een verwijzing naar een andere werkmap. Zo'n koppeling wordt ook wel een externe verwijzing genoemd. U kunt ook een koppeling maken naar een ander programma, zoals Microsoft Word 2002. Aangezien gegevens in een andere werkmap of ander programma kunnen veranderen, zijn er opties waarmee u het bijwerken van koppelingen kunt beheren.

Ga als volgt te werk om de status van de koppelingen in uw werkmap te controleren:
 1. Klik in het menu Bewerken op Koppelingen.

  Opmerking De opdracht Koppelingen is niet beschikbaar als het bestand geen gekoppelde gegevens bevat.
 2. Klik op Status controleren om de status van alle koppelingen in de lijst bij te werken.

  Dit kan een paar minuten duren als de werkmap een groot aantal koppelingen bevat of als de bronwerkmap voor de koppelingen zich op een netwerk bevindt en de netwerkverbinding traag is.

  Wanneer de status is gecontroleerd, wordt de huidige status voor alle bestaande koppelingen weergegeven in de kolom Status.
 3. U kunt nu de gewenste koppelingen selecteren en de vereiste actie uitvoeren, zoals aangegeven in de volgende tabel:

  Status Vereiste actie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  OK Geen actie vereist. De koppeling werkt en is
  bijgewerkt.

  Onbekend Klik op Status controleren om de status voor alle
  koppelingen in de lijst bij te werken.

  Niet van toepassing Bij deze koppeling wordt OLE (Object Linking and
  Embedding) of DDE (Dynamic Data Exchange) gebruikt.
  Excel 2002 kan de status van dit soort koppelingen
  niet controleren.

  Fout: Klik op Bron wijzigen en selecteer de juiste
  kan bron niet vinden werkmap. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.

  Fout: Klik op Bron wijzigen en selecteer het juiste
  kan werkblad niet vinden werkblad. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.

  Waarschuwing: Klik op Waarden bijwerken. De koppeling werd niet
  waarden zijn niet bijgewerkt toen de werkmap werd geopend.
  bijgewerkt

  Waarschuwing: Klik op Bron openen en bereken de werkmap door op
  bron is niet F9 te drukken. De werkmap is mogelijk ingesteld op
  opnieuw berekend handmatige herberekening. U stelt automatische
  herberekening in door op Opties in het menu Extra
  te klikken. Selecteer het tabblad Berekening en klik
  vervolgens op Automatisch.

  Waarschuwing: Sommige namen kunnen pas worden opgelost als de
  niet-gedefinieerde of bronwerkmap wordt geopend. Klik op Bron openen, schakel
  niet-rechthoekige naam terug naar de doelwerkmap en klik op Status controleren.
  Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u
  of de naam goed is gespeld en niet ontbreekt.
  Ga naar de bronwerkmap, wijs Naam aan in het menu Invoegen,
  klik op Definiëren en zoek vervolgens naar de naam.

  Waarschuwing: Klik op Bron openen. De koppeling kan pas worden bijgewerkt
  bron openen om waarden als de bron open is.
  te kunnen bijwerken

  Bron is geopend De bron is open. Geen actie vereist tenzij er fouten
  in de werkmap zijn.

  Waarden bijgewerkt Geen actie vereist. De waarden zijn bijgewerkt.
  met bestandsnaam

  Waarschuwing: Excel kan de status van de koppeling niet bepalen.
  onbepaalde status De bron bevat mogelijk geen werkmappen of is opgeslagen in een
  niet-ondersteunde bestandsindeling. Klik op Waarden bijwerken.

Referenties

Als u meer informatie wilt over koppelingen, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u koppelingen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Eigenschappen

Artikel-id: 288940 - Laatst bijgewerkt: 16 feb. 2006 - Revisie: 1

Feedback