Handtekening weergeven van foutenrapportage als er een ernstige fout optreedt in een Office-programma dat vervolgens wordt afgesloten

Inleiding

Als zich in een Microsoft Office-programma een ernstige fout voordoet en het programma wordt beëindigd, legt de computer een handtekening van de fout vast. Deze handtekening beschrijft welke fout is opgetreden. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze handtekeningen van fouten kunt weergeven.

Meer informatie

De handtekening van een fout bevat informatie over de fout, zoals de naam van het programma, de naam van de fout en de modulenaam. Deze informatie wordt door Microsoft gebruikt om Microsoft-producten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u beschikt over een internetverbinding, kunt u de informatie rechtstreeks naar Microsoft verzenden met behulp van het hulpprogramma voor foutenrapportage voor Microsoft-toepassingen. Als u besluit deze informatie te rapporteren, controleert het hulpprogramma of er een oplossing voor het probleem voorhanden is. Als dat het geval is, wordt u de desbetreffende informatie toegezonden.

Als u het hulpprogramma voor foutenrapportage voor Microsoft-toepassingen niet gebruikt, kunt u de informatie in de handtekening van de fout gebruiken om rechtstreeks in de Microsoft Knowledge Base naar een oplossing van het probleem te zoeken.

Als u de handtekening van een fout op uw computer wilt opzoeken nadat een programma is vastgelopen, moet u de juiste methode voor uw besturingssysteem gebruiken.

In Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003

U vindt de handtekening van de fout in Logboekinzage. Als u Logboekinzage wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Logboekinzage.
 3. Klik in Logboekinzage op het pictogram Toepassingslogboek op het tabblad Structuur.
 4. Dubbelklik om het logboek te openen op een item in het rechterdeelvenster waarvoor in de kolom Bron de tekst Microsoft Office 10 voor Microsoft Office XP of Microsoft Office 11 voor Microsoft Office 2003 wordt weergegeven.
 5. Klik op Help in het menu Actie voor meer informatie over het gebruik van Logboekinzage.

In Microsoft Windows NT 4.0 (SP6)

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Systeembeheer aan en klik op Logboekinzage.
 2. Klik in Logboekinzage op Toepassing in het menu Logboek om gebeurtenissen voor toepassingen te bekijken.
 3. Klik op Help in het menu Actie voor meer informatie over het gebruik van Logboekinzage.

In Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

De handtekening van de fout bevindt zich in het menu Help van het programma waarin de fout is opgetreden.
 1. Klik op Info in het menu Help.
 2. Klik op Systeeminfo en dubbelklik vervolgens in de mapstructuur op Office 10-toepassingen.
 3. Klik op de map Office-gebeurtenis/Toepassingsfout.

  Het foutenlogboek wordt in het rechterdeelvenster weergegeven.
U kunt deze informatie ook lezen in het bestand DW.log.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

283768 Beschrijving van het privacybeleid van eindgebruikers bij de foutenrapportage van toepassingen wanneer u Office gebruikt
Eigenschappen

Artikel-id: 289508 - Laatst bijgewerkt: 11 nov. 2008 - Revisie: 1

Feedback