Office XP: Voorbeeldcode uit Knowledge Base-artikelen uitvoeren


Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel: 212536 .Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 97-versie van dit artikel: 173707 .Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 98 Macintosh-versie van dit artikel: 181058 .

Samenvatting

De Microsoft Knowledge Base bevat een aantal artikelen waarin voorbeeldcode voor VBA-macro's (Visual Basic for Applications) is opgenomen. Deze macro's zijn bedoeld ter illustratie van basisbegrippen bij het programmeren in Visual Basic voor de verschillende Office XP-programma's. In dit artikel wordt beschreven hoe u op basis van de voorbeeldcode een nieuwe macro kunt maken, en hoe u die macro kunt uitvoeren.

Meer informatie


De door Microsoft gebruikte programmeervoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie. Microsoft verleent dan ook geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot deze voorbeelden. Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enigerlei andere garanties. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertalen VBScript en VBA, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Productondersteuning voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Productondersteuning is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke wensen voldoen. Als u nog niet zoveel programmeerervaring hebt, kunt u desgewenst contact opnemen met een Microsoft Certified Partner. Als u meer informatie wilt over Microsoft Certified Partners, bezoekt u het volgende adres op het World Wide Web:

Als u meer informatie wilt over andere ondersteuningsopties van Microsoft, bezoekt u het volgende adres op het World Wide Web:


Als u de voorbeeldcode uit een Knowledge Base-artikel wilt gebruiken, moet u een nieuwe VBA-macro toevoegen (of een bestaande macro selecteren). U kunt de voorbeeldcode vervolgens via een van de volgende methoden kopiëren en plakken, of typen.

Een nieuwe macro maken

 1. Open of maak een sjabloon in het geopende Office-programma.
 2. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Macro's.
 3. Selecteer de Word-sjabloon of het document waarin u de macro wilt opslaan in de lijst Macro's in.
 4. Typ een naam voor de macro in het vak Macronaam.
 5. Klik op Maken om de Visual Basic-editor te openen.
 6. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

 • Typ de macrocode tussen de regels Sub Macronaam() en End Sub.
 • Sub Macronaam()
  Typ hier uw macrocode
  End Sub

  -of-


 • Ga als volgt te werk om de voorbeeldcode te kopiëren en in de macro te plakken:
 1. Schakel over naar het programma waarin u het Microsoft Knowledge Base-artikel weergeeft, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.
 2. Houd CTRL ingedrukt en klik eenmaal op de voorbeeldcode om deze te selecteren.
 3. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 4. Schakel over naar de Visual Basic-editor.
 5. Selecteer in de Visual Basic-editor de bestaande codetekst van de macro, van Sub Macronaam() tot en met End Sub.
 6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.


  OPMERKING: wanneer u plakt, wordt de bestaande codetekst vervangen door de code die u uit het Knowledge Base-artikel hebt gekopieerd.
Sub Macronaam()

End Sub

Nadat u de code voor de macro hebt getypt of geplakt, klikt u op Sluiten en terugkeren naar Microsoft
programma

in het menu Bestand,


waarbij
programma
de naam is van het Microsoft Office XP-programma dat u gebruikt.


OPMERKING: gebruik TAB om tekst te laten inspringen. regels die met een enkel aanhalingsteken (') beginnen, zijn opmerkingen. Deze regels zijn niet noodzakelijk voor het uitvoeren van de macro. Voor een goed begrip van de macro kan het echter handig zijn om ook deze regels over te nemen.

De voorbeeldcode aan een module toevoegen

Als u code aan een module wilt toevoegen, moet u een bestaande module gebruiken of een nieuwe module maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open of maak een sjabloon in het Office-programma dat u geopend hebt.
 2. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Visual Basic-editor.
 3. Klik in het Project-venster van de Visual Basic-editor (dat standaard in de linkerbovenhoek wordt weergegeven) op het projectpictogram dat dezelfde naam heeft als uw sjabloon of document. Als u de sjabloon of het document nog niet hebt opgeslagen, is de projectnaam Project(Document1) of TemplateProject(Template1).


  OPMERKING VOOR GEBRUIKERS VAN WORD: als u de macro wilt opslaan in de standaardsjabloon Normal.dot, dubbelklikt u op het project Normal.
 4. Als het door u geselecteerde project geen onderliggende map Modules bevat, klikt u op Module in het menu Invoegen.
 5. Klik in het codevenster van de module die u wilt maken. Het codevenster bevindt zich meestal in de rechterbovenhoek van de Visual Basic-editor.
 6. Typ of plak de voorbeeldcode die in het Knowledge Base-artikel wordt weergegeven. Neem de code letterlijk over, inclusief de regels Sub Macronaam() en End Sub.


  OPMERKING: raadpleeg de sectie 'Een nieuwe macro maken' eerder in dit artikel voor meer informatie over het typen of plakken van de macrocode.
Nadat u de code voor de macro hebt getypt of geplakt, klikt u op Sluiten en terugkeren naar Microsoft
programma

in het menu Bestand,


waarbij
programma
de naam is van het Microsoft Office XP-programma dat u gebruikt.

De macro uitvoeren

 1. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Macro's.
 2. Selecteer de naam van de macro in de lijst Macronaam en klik op Uitvoeren.

Referenties

In de Microsoft Help van elk Office-programma vindt u diverse onderwerpen over het werken met macro's. De Help van Visual Basic bevat uitgebreide informatie over het schrijven van code.
Eigenschappen

Artikel-id: 290140 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback