De beperkingen van grafische importfilters in Word 2003 en Word 2002

Klik op 210396 voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel worden de beperkingen beschreven van de grafische importfilters die worden geleverd bij Microsoft Word. Deze informatie is ook beschikbaar in de Help-informatie van Microsoft Word. (Open het menu Help en klik op Microsoft Word Help. Typ grafische bestandstypen in de Antwoordwizard of de Office-assistent en klik op Zoeken.)

Meer informatie

U kunt een groot aantal populaire bestandsindelingen invoegen in uw document, hetzij rechtstreeks of met gebruikmaking van specifieke grafische filters.

Grafische bestandstypen die zijn ingebouwd in Word

Voor het invoegen van de volgende grafische bestandsindelingen hoeven geen specifieke grafische filters geïnstalleerd te zijn:
 • Enhanced metabestand (.emf)

  Het grafische filter voor Enhanced Metafiles (ingebouwd) ondersteunt de Enhanced Metafiles (EMF)-indeling.
 • Graphics Interchange Format (.gif)

  Het filter voor Graphics Interchange Format (ingebouwd) ondersteunt de versies voor bestandsindelingen GIF87a (inclusief interlacing) en GIF89a (inclusief interlacing en doorzichtigheid).

  Wanneer u een GIF-afbeelding met animatie opslaat als HTML, behoudt de afbeelding de animatie. U kunt bepaalde typen bewerkingen uitvoeren op een GIF-afbeelding met animatie, zoals bijsnijden, groeperen of wijzigen van de opvulling, het kader of de schaduw. Breng de desbetreffende wijzigingen aan in een bewerkingsprogramma voor GIF's met animatie en voeg de afbeelding daarna opnieuw in.

  Het GIF-filter heeft de volgende beperking:
  • Alleen de eerste afbeelding van een GIF met meerdere afbeeldingen wordt geïmporteerd.
 • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)

  Het grafische JPEG-filter (ingebouwd) ondersteunt versie 6.0 van de JPEG File Interchange Format (JFIF). Het filter ondersteunt JPEG-bestanden van het type CMYK (cyan-magenta-yellow-black).

  Het JPEG-filter heeft de volgende beperking:
  • Het filter biedt geen ondersteuning voor JTIF-bestanden (JPEG Tagged Interchange Format).
 • Portable Network Graphics (.png)

  Het Portable Network Graphics-filter (ingebouwd) ondersteunt bestanden die voldoen aan Portable Network Graphics Tenth Specification versie 1.0.
 • Microsoft Windows-bitmap (.bmp, .rle, .dib)

  Het grafische Windows-bitmapfilter (ingebouwd) ondersteunt Windows- en OS/2-bitmaps, RLE-bitmaps (Run Length Encoded) en DIB's (device-independent bitmaps, ofwel apparaatonafhankelijke bitmaps).
 • Windows-metabestandafbeeldingen (.wmf)

  Het grafische filter voor Windows-metabestanden (ingebouwd) ondersteunt de indeling voor Windows-metabestanden.
 • Tagged Image File Format (.tiff)

  Het grafische filter voor Tagged Image File Format (ingebouwd) ondersteunt alle afbeeldingstypen en compressies die voldoen aan TIFF Specification Revision 5.0 en 6.0, Part1: Baseline TIFF. Het betreft afbeeldingen in monochroom, grijstinten, paletkleur en RGB Full Color-afbeeldingen. Het filter zorgt voor een juiste verwerking van een enkel 8-bits alfakanaal dat is opgeslagen bij een RGB Full Color-afbeelding.

  Het TIFF-filter ondersteunt tevens:
  • Meerdere alfakanalen (opgeslagen als subbestanden) of alfakanalen die niet beschikken over 8 bits per pixel
  • Transparanties
  • De TIFF-uitbreiding voor CMYK-afbeeldingen
  Het TIFF-filter heeft de volgende beperking:
  • Alleen de eerste afbeelding van een TIFF met meerdere afbeeldingen (subbestanden) wordt geïmporteerd.
 • Encapsulated PostScript (.eps)

  Wanneer u een grafisch Encapsulated PostScript-bestand importeert, gebeurt het volgende: Er wordt automatisch een weergavevoorbeeld gegenereerd wanneer u de afbeelding weergeeft in het dialoogvenster Afbeelding invoegen of wanneer u de afbeelding weergeeft in uw document. Deze weergaveafbeelding wordt samengesteld op basis van de PostScript-gegevens in het EPS-bestand. Deze weergaveafbeelding gebruikt dan ook geen voorbeeldafbeeldingen (Windows-metabestand of TIFF) die mogelijk eerder aan het EPS-bestand zijn toegevoegd.

  Afhankelijk van de versie van de geïnstalleerde filters kan dit gedrag afwijken van eerdere versies van Office. De EPS-afbeelding wordt nog steeds juist afgedrukt naar een PostScript-printer. Als u een EPS-afbeelding echter afdrukt naar een niet-PostScript-printer, wordt de weergaveafbeelding afgedrukt zoals deze op het scherm verschijnt. EPS-afbeeldingen zijn specifiek bedoeld om te worden afgedrukt op een PostScript-printer.

Bestandstypen waarvoor een specifiek geïnstalleerd grafisch filter vereist is

U moet op de hierna beschreven manier een grafisch filter installeren om alle overige vermelde grafische bestandsindelingen in te voegen. Als u het vereiste filter niet hebt geïnstalleerd toen u Microsoft Word installeerde op uw computer, kunt u het Setup-programma opnieuw uitvoeren en het grafische filter toevoegen.
 • Computer Graphics Metafile

  Het grafische Computer Graphics Metafile-filter (Cgmimp32.flt) ondersteunt versie 1 van CGM 1992. Het filter verwerkt alle drie de coderingen, en interpreteert en ondersteunt alle elementen. Het verwerkt tevens alle geldige grafische CGM-bestanden op de juiste manier.

  De belangrijkste industrieprofielen van ATA (Air Transport Association) en CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) worden volledig ondersteund door het Computer Graphics Metafile-filter. Het filter is gecertificeerd als ATA- en CALS-compatibel in testprocedures van het National Institute of Standards and Technology (NIST).

  Als u het filter installeert tijdens Setup, worden de volgende bestanden geïnstalleerd:
  • Cgmimp32.flt
  • Cgmimp32.fnt
  • Cgmimp32.cfg
  • Cgmimp32.hlp
  Dit filter heeft de volgende beperking:
  • CGM 1992 versies 2, 3 en 4 worden niet ondersteund.
 • Grafisch filter van CorelDRAW

  Het grafisch filter van CorelDRAW (Cdrimp32.flt) ondersteunt CDR-, CDT-, CMX- en PAT-bestanden van CorelDRAW 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 en 9.0.

  Dit filter heeft de volgende beperkingen:
  • Object- en PostScript-patroonopvullingen worden vervangen door opvullingen in effen grijs.
  • Kleurovergangen worden opgesplitst in strepen met één kleur.
  Er is geen ondersteuning voor:
  • CorelDRAW-voorkeuren, zoals paginaformaat en -stand, eenheden, raster en richtlijnen
  • Lenzen en powerclips
  • Pagina's, lagen en groepen
  • OLE-objecten
  • Geroteerde bitmaps
  • Vectoropvullingen
  • Alineatekst voor meerdere gebieden
 • Encapsulated PostScript (.eps)-filter

  Wanneer u een grafisch Encapsulated PostScript-bestand importeert, gebeurt het volgende: Er wordt automatisch een weergavevoorbeeld gegenereerd wanneer u de afbeelding weergeeft in het dialoogvenster Afbeelding invoegen of wanneer u de afbeelding weergeeft in uw document. Deze weergaveafbeelding wordt samengesteld op basis van de PostScript-gegevens in het EPS-bestand. Deze weergaveafbeelding gebruikt dan ook geen voorbeeldafbeeldingen (Windows-metabestand of TIFF) die mogelijk eerder aan het EPS-bestand zijn toegevoegd.

  Afhankelijk van de versie van de geïnstalleerde filters kan dit gedrag afwijken van eerdere versies van Office. De EPS-afbeelding wordt nog steeds juist afgedrukt naar een PostScript-printer. Als u een EPS-afbeelding echter afdrukt naar een niet-PostScript-printer, wordt de weergaveafbeelding afgedrukt zoals deze op het scherm verschijnt. EPS-afbeeldingen zijn specifiek bedoeld om te worden afgedrukt op een PostScript-printer.
 • Grafisch Hanako-filter (.jsh, .jah en .jbh)

  Het grafische Hanako-filter wordt gebruikt voor de Japanse taalversie van Microsoft Office XP.

  Het grafische Hanako-filter (Jshimp.flt, Jahimp.flt en Jbhimp.flt) ondersteunt en converteert JSH-, JAH- en JBH-bestanden van Hanako 2.0 en 3.0 naar de Microsoft Windows-metabestandsindeling.

  Het filter heeft de volgende beperkingen:
  • Er worden afbeeldingsgegevens verwijderd wanneer de bestanden worden geopend.
  • Bestanden met grote hoeveelheden gegevens nemen veel tijd in beslag bij het converteren of worden helemaal niet geconverteerd. U kunt in dat geval alle overbodige gegevens of objecten verwijderen of het bestand opslaan als verschillende bestanden, en daarna proberen de bestanden opnieuw te openen.
  • Gecompliceerde tekstopmaak of afbeeldingseigenschappen die niet kunnen worden uitgedrukt in de Windows-metabestandsindeling worden verwijderd of vereenvoudigd wanneer het bestand wordt geopend. Dit kan invloed hebben op de uitlijning van tekst of afbeeldingen.
 • Macintosh PICT (.pct)-bestand

  Het grafische Macintosh PICT-filter (Pictim32.flt) wordt gebruikt om Macintosh PICT-afbeeldingen te importeren. Wijzig de extensie van uw Macintosh PICT-bestanden in .pct wanneer u de bestanden kopieert naar een computer met Microsoft Windows. Microsoft Office voor Windows kan dan de bestanden herkennen als PICT-afbeeldingen. Als u bijvoorbeeld een grafisch bestand met de naam Beer hebt op de Macintosh, moet u de naam wijzigen in Beer.pct voordat u het bestand invoegt in een bestand voor Windows.
 • WordPerfect Graphics-import- en exportfilters

  Het WordPerfect Graphics-importfilter (Wpgimp32.flt) ondersteunt WordPerfect Graphics versies 1.0, 1.0e en 2.0, die horen bij WordPerfect versie 6.x en eerder. Bij WPG-afbeeldingen die zijn gemaakt in DrawPerfect is de kadergrootte van de afbeelding gelijk aan de grootte van het scherm.

  Dit filter heeft de volgende beperkingen:
  • Er gaat PostScript-informatie verloren bij Encapsulated PostScript-afbeeldingen die worden ingesloten in WordPerfect Graphics-bestanden.
  • WordPerfect Graphics-bestanden met grote, ingesloten bitmaps worden mogelijk niet juist weergegeven op computers die gebruikmaken van de videostuurprogramma's uit de Mach-serie van ATI. Als u denkt dat dit probleem voor u geldt, probeert u Microsoft Windows Setup uit te voeren en uw videostuurprogramma te wijzigen in de 8514/a-stuurprogramma's die worden geleverd bij Windows.

Een niet-geïnstalleerd grafisch filter installeren

Ga als volgt te werk om een grafisch filter te installeren dat niet werd geïnstalleerd tijdens Setup:
 1. Sluit alle Microsoft Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

  Opmerking Klik in Microsoft Windows XP op Start en op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software in het Configuratiescherm.
 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • In Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows NT 4.0:

   Klik op het tabblad Installeren en verwijderen op Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP) en klik vervolgens op Toevoegen/verwijderen.

   -of-
  • In Microsoft Windows 2000 of Windows XP:

   Selecteer Software, klik op Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP) en klik op Wijzigen.
 5. Klik op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.
 6. Vouw onder Onderdelen die moeten worden geïnstalleerd het onderdeel Microsoft Office uit.
 7. Klik op Gedeelde onderdelen van Office.
 8. Klik op Conversieprogramma's en filters.
 9. Klik op Grafische filters.
 10. Klik op het pictogram voor het grafische filter dat u wilt installeren en klik vervolgens op Alle onderdelen uitvoeren vanaf deze computer in het snelmenu.
 11. Klik op Bijwerken.
Eigenschappen

Artikel-id: 290362 - Laatst bijgewerkt: 16 mei 2006 - Revisie: 1

Feedback