Procedure: De bestanden en mappen voor het herstellen van het Service Pack verwijderen

In deze taak

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Dit artikel bevat instructies en waarschuwingen om de map Uninstall van het Service Pack ($NtServicePackUninstall$) veilig te verwijderen. U vindt hier tevens richtlijnen voor het verplaatsen van de map ServicePackFiles zonder dat de functionaliteit van het bestandsbeveiligingssysteem van Windows en de bijgewerkte Service Pack-bestanden (waarmee extra onderdelen kunnen worden toegevoegd) verloren gaat.

Wanneer een Service Pack voor Windows 2000 is geïnstalleerd en getest, kunt u ruimte op de vaste schijf van de lokale computer vrijmaken door de mappen van het Service Pack te verwijderen en/of te verplaatsen.

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
Desgewenst kunt u schijfruimte op het lokale systeem vrijmaken door de map Uninstall van het Service Pack te verwijderen (raadpleeg de sectie 'De map Uninstall van het Service Pack verwijderen'). Bovendien kan de map ServicePackFiles worden verplaatst naar een ander station of naar een centrale locatie in het netwerk (raadpleeg de sectie 'De map ServicePackFiles verplaatsen'). U kunt deze beide acties onafhankelijk van elkaar uitvoeren.

De map Uninstall van het Service Pack verwijderen

Opmerking Verwijder de map Uninstall van het Service Pack pas nadat u hebt bepaald dat het niet meer nodig is het systeem te herstellen naar de status voordat het Service Pack werd geïnstalleerd.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

268989 Overwegingen voorafgaand aan de verwijdering van Windows 2000 Service Pack 1
De map Uninstall van het Service Pack is een verborgen bestand. Als u het bestand niet in het volgende pad vindt, controleert u of u het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven op het tabblad Weergave in Mapopties hebt ingeschakeld:

  1. Zoek de map Uninstall van het Service Pack in de map %Systemroot%\$NtServicePackUninstall$.
  2. Selecteer de map $NtServicePackUninstall$ en verwijder deze.
  3. Als u de optie voor het verwijderen van het Service Pack uit het menu Software wilt verwijderen, verwijdert u de volgende registersleutel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Windows 2000 Service Pack x
    waarbij x het versienummer is van het Service Pack dat is geïnstalleerd.

Probleemoplossing

Als u de map ServicePackFiles verwijdert, werkt het bestandsbeveiligingssysteem van Windows niet als een bestand van het Service Pack beschadigd raakt. Het bestandsbeveiligingssysteem van Windows vraagt niet om een alternatieve locatie voor het bestand en herstelt het beschadigde bestand niet. Als u de map ServicePackFiles verwijdert en vervolgens extra onderdelen probeert te installeren [zoals DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) of WINS (Windows Internet Name Service)], kan de laatste versie van de Service Pack-bestanden niet automatisch worden geïnstalleerd. U wordt gevraagd een alternatieve locatie voor de installatie van de bestanden op te geven.

Om deze problemen te omzeilen en zonder problemen schijfruimte vrij te maken, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor stappen om permanent een alternatieve maplocatie te configureren:
271484 Er zijn bestanden en mappen aan het systeem toegevoegd na de installatie van Service Pack

Referenties

De map ServicePackFiles verplaatsen

De map ServicePackFiles bevat de bijgewerkte versies van de systeembestanden van Windows 2000 die door het Service Pack zijn geïnstalleerd. Deze map wordt gebruikt wanneer extra onderdelen worden geïnstalleerd, zodat altijd de meest recente versie van de bestanden wordt gebruikt. Deze map wordt ook door het bestandsbeveiligingssysteem van Windows gebruikt om beschadigde of ontbrekende versies van de bestanden van het Service Pack te herstellen.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

274215 Het is niet nodig Windows 2000 SP1 opnieuw te installeren na systeemwijzigingen
Eigenschappen

Artikel-id: 290402 - Laatst bijgewerkt: 26 okt. 2007 - Revisie: 1

Feedback