Beveiliging instellen op een computer met Windows XP Professional die deel uitmaakt van een werkgroep

BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u machtigingen kunt instellen in een werkgroep na een upgrade van Microsoft Windows 2000 Professional naar Microsoft Windows XP Professional.

Meer informatie

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Op een computer met Windows XP Home Edition of Windows XP Professional die deel uitmaakt van een werkgroep, is het tabblad Beveiliging standaard verborgen. De reden hiervoor is dat in Windows XP Home Edition en Windows XP Professional gastgebruikers zich moeten aanmelden bij een werkgroep.


OPMERKING: beveiliging kan alleen worden ingesteld op een NTFS-partitie. Als u de NTFS-machtiging Iedereen verwijdert, is het bestand of de map niet meer toegankelijk via het netwerk.


Als Eenvoudig delen van bestanden is ingeschakeld, krijgt de gebruiker de bijbehorende gebruikersinterface te zien en zijn de tabbladen Beveiliging en Delen niet beschikbaar. Deze nieuwe gebruikersinterface is standaard geïmplementeerd in Windows XP, Windows XP Home Edition en Windows XP Professional als u deel uitmaakt van een werkgroep. Als de computer echter wordt gestart in de veilige modus, wordt de editor voor toegangsbeheerlijsten weergegeven.


De interface voor het eenvoudig delen van bestanden is anders voor Mijn documenten en de mappen die zich daarin bevinden. Wanneer de map Mijn documenten wordt geopend, ziet u de volgende opties:
  • Only I have access to this folder
  • This folder is shared on the network
    Share-naam:
  • Allow other users to change my files
Wanneer echter de andere mappen worden geopend, is alleen de volgende optie beschikbaar:
  • Share-naam:
  • Allow other users to change my files
Als in het Configuratiescherm een gebruikerswachtwoord is gedefinieerd, wordt ook de optie Protect The My Documents Folder weergegeven. Op een computer met Windows XP Professional kunt alleen u het register aanpassen om de interface met het tabblad Beveiliging weer te geven.

Registersleutel en -waarden

Wanneer beveiligingsinstellingen worden ingesteld in Windows XP, wordt de volgende registersleutel gebruikt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
De waarden zijn:
  • ForceGuest=1: Gebruik deze waarde als gasten zich verplicht moeten aanmelden.
  • ForceGuest=0: Gebruik deze waarde als gasten zich niet hoeven aan te melden.
In de volgende tabel wordt voor elke modus van het besturingssysteem de standaardwaarde beschreven voor de registersleutel ForceGuest, evenals de werking van de interface voor bestanden delen en de editor voor toegangsbeheerlijsten.

Besturingssysteem en modusForceGuestInterface voor bestanden delenEditor voor toegangsbeheerlijsten
Persoonlijk1 (geen keuze)EenvoudigNiet beschikbaar
Persoonlijk in de veilige modus1 (geen keuze)Met tabblad BeveiligingBeschikbaar
Professional0*Met tabblad BeveiligingBeschikbaar
Professional1EenvoudigNiet beschikbaar
Professional in de veilige modus0Met tabblad BeveiligingBeschikbaar
Professional in de veilige modus1Met tabblad BeveiligingBeschikbaar
In Windows XP Professional wordt standaard gewone verificatie gebruikt, maar de optie Log on as Guest wordt eveneens ondersteund. Als de computer bijvoorbeeld is opgewaardeerd van Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 98 Tweede editie, wordt in Windows XP Professional standaard de optie Guest if in a workgroup gebruikt.


OPMERKING: een map in de map Mijn documenten kunt u niet meer delen nadat de optie Only I have access to this folder hebt ingeschakeld. Wanneer beveiliging wordt ingesteld voor de bovenliggende map, wordt de beveiliging ook ingesteld voor alle onderliggende mappen. Het is niet mogelijk de beveiligingsinstellingen alleen voor de onderliggende mappen aan te passen.
Eigenschappen

Artikel-id: 290403 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback