Word 2002: Veelgestelde vragen over Afdruk samenvoegen

Samenvatting

Afdruk samenvoegen wordt gebruikt om standaardbrieven, etiketten, enveloppen, adreslijsten en grote mailings via e-mail en fax te maken. Bij het samenvoegen zijn drie documenten betrokken: het hoofddocument, het gegevensbestand en het samengevoegde document. Ga als volgt te werk om het basisproces uit te voeren:
 • Open of maak een hoofddocument.

  Hoofddocument: in een samenvoegbewerking in Word is dit het document met de tekst en afbeeldingen die voor elke versie van het samengevoegde document gelijk blijven, bijvoorbeeld de afzender en de aanhef in een standaardbrief.
 • Open of maak een gegevensbestand met de gegevens van de afzonderlijke ontvangers.

  Gegevensbestand: een bestand dat de gegevens bevat die in een document moeten worden samengevoegd. Bijvoorbeeld de lijst met namen en adressen die u wilt gebruiken voor een mailing. U moet verbinding maken met het gegevensbestand voordat u de gegevens in het bestand kunt gebruiken.
 • Voeg in het hoofddocument samenvoegvelden toe of pas deze aan.

  Samenvoegveld: een tijdelijke aanduiding die u in het hoofddocument invoegt. Als u bijvoorbeeld een plaatsnaam, zoals 'Utrecht', wilt laten invullen, kunt u het samenvoegveld <<Plaats>> gebruiken.
 • Voeg de gegevens uit het gegevensbestand samen met het hoofddocument om een nieuw, samengevoegd document te maken.

  Samengevoegd document: het document dat ontstaat door het samenvoegen van een hoofddocument met uw adreslijst. Dit kan een afgedrukt document zijn of een nieuw Word-document met de resultaten van het samenvoegen.
In Microsoft Word kunt u een wizard gebruiken die u begeleidt bij alle stappen in het samenvoegproces. Als u liever niet met de wizard werkt, kunt u de werkbalk Afdruk samenvoegen gebruiken. In beide gevallen wordt voor elke rij (of elke record) afzonderlijk in het gegevensbestand een standaardbrief, adresetiket, envelop of lijstitem geproduceerd.

U kunt met Afdruk samenvoegen ook andere typen documenten maken waarin velden aan gegevens worden gekoppeld, en niet alleen aan mailings of adreslijsten. Als u bijvoorbeeld uw verzameling videobanden in een werkblad hebt opgeslagen, kunt u etiketten voor videobanden maken met de optie Etiketten.
In dit artikel worden de volgende vragen over Afdruk samenvoegen in Microsoft Word beantwoord.
Meer informatie

 1. Kan ik een samenvoegbewerking op dezelfde manier uitvoeren als in eerdere versies van Word?

  Ja, u kunt dezelfde functionaliteit gebruiken als in eerdere versies van Word. Dit kan op een van de volgende manieren:
  • Gebruik de werkbalk Afdruk samenvoegen. Als u de werkbalk Afdruk samenvoegen wilt weergegeven, wijst u Werkbalken in het menu Beeld aan en klikt u op Afdruk samenvoegen. Opmerking De opties op de werkbalk Afdruk samenvoegen lijken veel op de opties in eerdere versies van Word.

   -of-
  • Gebruik het hulpprogramma Afdruk samenvoegen. U kunt het gebruik van het hulpprogramma vereenvoudigen door de opdracht Afdruk samenvoegen toe te voegen aan het submenu Brieven en verzendlijsten van het menu Extra. Ga hiervoor als volgt te werk:
   1. Open het menu Extra en klik op Aanpassen.
   2. Open het tabblad Opdrachten. Klik in de lijst Categorieën op Alle opdrachten.
   3. Klik in de lijst Opdrachten op Afdruk samenvoegen.
   4. Sleep de opdracht Afdruk samenvoegen naar het submenu Brieven en verzendlijsten in het menu Extra.

    Opmerking Wanneer u de aanwijzer boven het submenu Brieven en verzendlijsten houdt, ziet u een horizontale zwarte balk. Deze balk geeft de plaats aan waar de opdracht in het menu wordt weergegeven als u de muisknop loslaat.
   5. Klik in het dialoogvenster Aanpassen op Sluiten. 2. Hoe kan ik de invoegpositie verplaatsen bij het invoegen van samenvoegvelden?

  U kunt de invoegpositie niet verplaatsen in het hoofddocument als het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen is geopend. Als u de invoegpositie met ENTER of met de SPATIEBALK probeert te verplaatsen, wordt het geselecteerde samenvoegveld in het document ingevoegd.

  Als u de invoegpositie wilt verplaatsen, sluit u eerst het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen, waarna u de invoegpositie verplaatst. Als u een ander samenvoegveld wilt invoegen op een andere locatie in het hoofddocument, klikt u op Samenvoegvelden invoegen op de werkbalk Afdruk samenvoegen. Als u liever op een soortgelijke manier als in eerdere versies van Word wilt werken, voegt u de knop Samenvoegveld invoegen toe aan de werkbalk Afdruk samenvoegen.
  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  276005 Word 2002: Kan de invoegpositie niet verplaatsen bij het invoegen van een samenvoegveld 3. Als ik op Bladeren klik om een gegevensbestand te openen, wordt standaard de map Mijn gegevensbronnen geopend. Kan ik dit wijzigen?

  Het is helaas niet mogelijk het gedrag van het dialoogvenster Gegevensbron selecteren te wijzigen. De map Mijn gegevensbronnen wordt altijd standaard geopend. U kunt echter een snelkoppeling maken of op andere manieren in het dialoogvenster Mijn gegevensbronnen snel toegang krijgen tot adreslijsten die u wit samenvoegen.
  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  276004 Word 2002: 'Mijn gegevensbronnen' wordt altijd weergegeven in de lijst Zoeken in van het dialoogvenster Gegevensbron selecteren 4. Hoe kan ik standaardbrieven maken en afdrukken?

  Gebruik deze functie als u dezelfde brief naar meerdere ontvangers wilt verzenden. In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u een stapsgewijze procedure voor het maken van standaardbrieven:
  294683 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om standaardbrieven te maken 5. Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor e-mail?

  U gebruikt deze functie als u hetzelfde bericht via e-mail naar meerdere ontvangers wilt verzenden. In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u een stapsgewijze procedure voor het verzenden van hetzelfde e-mailbericht naar meerdere ontvangers:
  294694 Word: Afdruk samenvoegen gebruiken om e-mailberichten te maken 6. Kan ik een samenvoegveld gebruiken in de onderwerpregel van mijn e-mailbericht?

  Nee. U kunt alleen tekst typen in de onderwerpregel van een e-mailbericht.


 7. Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor enveloppen?

  U gebruikt deze functie als u een mailing naar meerdere ontvangers verzendt en elke envelop persoonlijk wilt adresseren. In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u een stapsgewijze procedure om adressen samen te voegen en rechtstreeks op enveloppen af te drukken:
  294685 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om enveloppen te maken 8. Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor etiketten?

  U gebruikt deze functie als u informatie wilt afdrukken op etiketten, zoals adressen voor brieven of kaarten. In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u een stapsgewijze procedure om informatie voor etiketten samen te voegen:
  294684 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om adresetiketten te maken 9. Hoe voeg ik een afbeelding of logo toe aan mijn etiketten?

  Voeg in het hoofddocument de afbeelding of het logo toe aan het eerste etiket. (Als u een afbeelding wilt invoegen, wijst u in het menu Invoegen de optie Figuur aan en klikt u op Uit bestand.) Ga daarna als volgt te werk:
  • Open de werkbalk Afdruk samenvoegen (wijs in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klik op Afdruk samenvoegen) en klik op Labels doorgeven.

   -of-
  • Open het taakvenster Afdruk samenvoegen (wijs in het menu Extra de optie Brieven en verzendlijsten aan en klik op Wizard Afdruk samenvoegen) en klik op Alle etiketten bijwerken.
  De gegevens van het eerste etiket worden gekopieerd naar alle andere etiketten in het hoofddocument.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  285065 Word 2002: Een figuur of logo toevoegen aan elk etiket 10. Met het aantal gegevensrecords dat ik heb, zouden meerdere pagina's met etiketten moeten worden gegenereerd. Waarom zie ik slechts één pagina met etiketten op het scherm als ik een voorbeeld van de samenvoegbewerking weergeef?

  Als u een voorbeeld van uw etiketten wilt weergeven vanuit het taakvenster Afdruk samenvoegen, klikt u in stap 4 van 6 op Volgende: Labelvoorbeeld.

  De voorbeeldfunctie van de wizard Afdruk samenvoegen geeft slechts één pagina weer. Als u alle etiketten wilt zien en eventueel wijzigingen wilt aanbrengen voordat u deze afdrukt, klikt u op Afzonderlijke labels bewerken in stap 6 van 6. Alle adressen worden samengevoegd in een nieuw document dat al uw etiketten bevat.


 11. Hoe maak ik met een samenvoegbewerking een adreslijst of catalogus?

  U gebruikt deze functie als u een lijst wilt afdrukken, zoals een lijst met telefoonnummers of een lijst met items op dezelfde pagina. In het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base vindt u een stapsgewijze procedure om gegevens voor een adreslijst of catalogus samen te voegen:
  294693 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om een map te maken
  294686 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om een op categorie gesorteerde lijst te maken 12. Waarom is de optie Samenvoegen naar fax niet beschikbaar voor een samenvoegbewerking?

  In eerdere versies van Microsoft Word werd bij de opdracht Samenvoegen naar fax gebruikgemaakt van Microsoft Fax (ook At Work Fax genoemd). Deze programma's werden geïnstalleerd onder Microsoft Windows 95 of als afzonderlijke component bij handelsversies van Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows 98 Tweede editie. Microsoft Outlook 2002, het e-mailprogramma van Microsoft Office XP, biedt echter geen ondersteuning voor Microsoft Fax. Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  294695 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om faxen te maken
  282550 Word 2002: De opdracht Samenvoegen naar fax is niet beschikbaar op de werkbalk Afdruk samenvoegen 13. Hoe maak ik een adreslijst voor een samenvoegbewerking?

  De eenvoudigste gegevensindeling is een Word-tabel. U kunt echter elke database-achtige indeling gebruiken, zoals een tekstbestand waarin velden worden gescheiden door komma's of tabs en records worden gescheiden door alineamarkeringen. Voor meer informatie over het maken van een adreslijst voor de functie Afdruk samenvoegen in Word, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  294688 Word 2002: een adressenlijst voor Afdruk samenvoegen ontwerpen en instellen
Eigenschappen

Artikel-id: 290408 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2006 - Revisie: 1

Feedback