Procedure: Een Word-document als e-mail verzenden in Word 2002

Klik op 212332 voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel.

Klik op 140735 voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een document rechtstreeks vanuit Microsoft Word als e-mail kunt verzenden.

Een document rechtstreeks vanuit Word verzenden als e-mail

Ga als volgt te werk om een document rechtstreeks vanuit Word als e-mailbericht te verzenden:

 1. Wijs in het menu Bestand de opdracht Verzenden naar aan en klik op E-mailadres om het document als de hoofdtekst van het bericht te verzenden of op E-mailadres (als bijlage) om het document als bijlage bij het bericht te verzenden.

  OPMERKING: als Verzenden naar niet beschikbaar is in het menu Bestand, installeert u Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express of een ander e-mailprogramma dat compatibel is met MAPI (Messaging Application Programming Interface). Voor meer informatie over Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express raadpleegt u de sectie Een e-mailprogramma installeren in dit artikel.
 2. Als het dialoogvenster Profiel kiezen wordt geopend, klikt u op Standaard Outlook-profiel of een ander geldig profiel dat u hebt gedefinieerd en klikt u op OK.

  Word voegt een e-mailkoptekst toe aan het document.
 3. Typ op de regel Aan de e-mailnaam van de ontvanger of selecteer de e-mailnaam in het Adresboek.
 4. Typ een onderwerp voor het e-mailbericht op de regel Onderwerp.
 5. Klik op Kopie verzenden als u het document als de hoofdtekst van het bericht wilt verzenden. Klik op Verzenden als u het document als bijlage wilt verzenden.

Een e-mailprogramma installeren

De twee meest gebruikte e-mailprogramma's van Microsoft zijn Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express. Beide programma's ondersteunen het gebruik van de opdracht Verzenden naar in Word. In deze sectie wordt de installatie van Microsoft Outlook beschreven.

Als u meer informatie wilt over het installeren van Outlook Express, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

270696 OLEXP: How to Obtain and Install Outlook Express

Microsoft Outlook installeren

De volgende instructies gelden alleen voor Word 2002 als onderdeel van Microsoft Office XP.

Als u Microsoft Outlook wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Klik in Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 2000 op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
  • Als u met Microsoft Windows XP werkt, klikt u op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software.
 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • In Windows 98, Windows ME of Windows NT 4.0:

   Open het tabblad Installeren en verwijderen, klik op Microsoft Office XP in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik op Toevoegen/verwijderen.

   -of-
  • In Windows 2000 of Windows XP:

   Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Office XP en klik op Wijzigen .
 5. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office XP Setup op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.
 6. Klik op het pictogram voor Microsoft Outlook voor Windows en kies de optie Uitvoeren vanaf deze computer in het menu.
 7. Klik op Bijwerken.

Problemen met de opdrachten voor het verzenden van e-mail in Word oplossen

Als er MAPI-fouten optreden wanneer u vanuit Word e-mail verzendt via Microsoft Outlook, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

291152 WD2002: Error Message: Word Couldn't Send Mail Because of MAPI Failure: "Unspecified Error"
293431 OL2002: An Unspecified MAPI Error Message Occurs When You Send an Attachment from Word
Als Outlook Express is geïnstalleerd als standaard-e-mailprogramma, maar een van de vervolgopdrachten van Verzenden naar (of beide opdrachten) in Word ontbreekt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290797 OLEXP: File, Send To, Mail Recipient, or Mail Recipient (as Attachment) Missing
Als u meer informatie wilt over de verschillen tussen Outlook en Outlook Express, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

257824 Outlook 2002: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Eigenschappen

Artikel-id: 290936 - Laatst bijgewerkt: 19 mei 2003 - Revisie: 1

Feedback