Procedure: Excel-opstartmappen gebruiken in Excel 2002

Zie 240150 voor een Microsoft Excel 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de opstartmappen van Microsoft Excel. Opstartmappen worden op twee manieren gebruikt in Excel:
 • Voor het laden van Excel-bestanden tijdens het starten van het programma.

  -en-

 • Als opslaglocatie voor sjablonen.
De werkelijke locatie van de opstartmappen kunnen verschillen naargelang de versie van Excel die u gebruikt. Zie de sectie 'Verwijzingen' verderop in dit artikel voor meer informatie over de locatie van de Excel-opstartbestanden.

Mappen die worden gebruikt bij het starten van Excel

Als u Microsoft Excel op de standaardlocatie installeert, worden bestanden op de volgende locaties geopend wanneer u Excel start.

Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  OPMERKING: als de optie Profielen is geactiveerd, is dit het pad naar de map XLStart:

  C:\Windows\Profiles\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 • De map in het vak Alternatieve locatie opstartbestand op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties (kies Opties in het menu Extra).

Microsoft Windows NT 4.0

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Winnt\Profiles\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  waarbij gebruikersnaam uw aanmeldingsnaam is.
 • De map in het vak Standaardbestandslocatie op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties (kies Opties in het menu Extra).

Microsoft Windows 2000

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  waarbij gebruikersnaam uw aanmeldingsnaam is.
 • De map in het vak Standaardbestandslocatie op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties (kies Opties in het menu Extra).

Microsoft Windows XP

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  waarbij gebruikersnaam uw aanmeldingsnaam is.
 • De map in het vak Standaardbestandslocatie op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties (kies Opties in het menu Extra).

Bestandstypen die worden geaccepteerd tijdens het starten van Excel

Opstartmappen gebruikt u meestal om sjablonen en invoegtoepassingen van Excel te laden. U kunt een opstartmap echter ook gebruiken om werkmappen te laden. Wanneer u deze drie typen bestanden laadt vanuit een opstartmap, hebben ze de volgende belangrijke kenmerken.

Sjablonen

 • Als u een werkmap met de naam Book.xlt opslaat in een opstartmap, wordt die werkmap de standaardwerkmap bij het starten van Excel en bij het openen van nieuwe werkmappen.
 • Als u gebruik wilt maken van aangepaste sjablonen die u hebt gemaakt, moet u deze opslaan in de volgende map:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033
  U kunt de sjablonen dan gebruiken door Nieuw te kiezen in het menu Bestand.

Invoegtoepassingen

 • Invoegtoepassingen (*.XLA) die u toevoegt aan een opstartmap, worden meestal niet weergegeven wanneer u Excel start. De toepassingen worden wel in het geheugen geladen en eventuele automatische macro's worden uitgevoerd.
 • U kunt deze invoegtoepassingen vervolgens oproepen door de methode te gebruiken die hiervoor beschikbaar is in de toepassing (via de menubalk of de werkbalk).

Werkmappen

 • Werkmappen (*.XLS) in een opstartmap worden geladen en weergegeven bij het starten van Excel, tenzij de werkmap eerder is verborgen. De werkmap met persoonlijke macro's Personal.xls is bijvoorbeeld een werkmap met algemene macro's die door Excel verborgen wordt geladen uit de map XLStart.

Onjuist gebruik van de optie voor een alternatieve locatie van het opstartbestand

 • Wanneer u een andere locatie voor het opstartbestand opgeeft, is het belangrijk dat u een bestandspad met herkenbare bestandstypen opgeeft (zoals sjablonen, invoegtoepassingen en werkmappen).
 • Als een opstartmap een bestand bevat dat niet wordt herkend door Excel, kan een foutbericht worden weergegeven. Het volgende foutbericht wordt het vaakst weergegeven:
  Dit bestand heeft een indeling die door Microsoft Excel niet wordt herkend.

De standaardbestandslocatie gebruiken

 • Naast de alternatieve locatie voor het opstartbestand, bevat het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties ook de optie Standaardbestandslocatie. Deze optie werkt anders als een opstartmap. Hiermee stelt u namelijk de maplocatie in die standaard wordt gebruikt wanneer u in Excel een bestand opent of opslaat via het menu Bestand.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de locaties van Excel-opstartbestanden, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u xlstart in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Eigenschappen

Artikel-id: 291218 - Laatst bijgewerkt: 19 mei 2003 - Revisie: 1

Feedback