Beschrijving van de functie voor het afstemmen op 4 GB RAM en de PAE-schakeloptie (Physical Address Extension)

Samenvatting

In dit artikel vindt u een beschrijving van de functie voor het afstemmen op 4 GB RAM en de PAE-schakeloptie (Physical Address Extension).

Meer informatie

De schakelopties /3GB en /PAE in het bestand Boot.ini moeten worden gebruikt met de volgende producten:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Wanneer de schakeloptie /3GB wordt gebruikt in Windows 2000 Professional of Windows 2000 Server, worden de componenten die in de kernelmodus worden uitgevoerd met behulp van de functie voor het afstemmen op 4 GB RAM op dezelfde manier in de geheugenruimte geladen als in Windows 2000 Advanced Server en in Windows 2000 Datacenter Server. Met deze functie kunnen ontwikkelaars van apparaatstuurprogramma's hun stuurprogramma's in deze configuratie testen zonder Windows 2000 Advanced Server of Windows 2000 Datacenter Server te moeten installeren. De geheugenruimte voor de gebruikersmodus is nog steeds beperkt tot 2 GB.

Wanneer de schakeloptie /3GB wordt gebruikt in Windows XP Professional, Windows Server 2003, Datacenter Edition of Windows Server 2003 Enterprise Edition, werkt de schakeloptie /3GB

hetzelfde in alle versies. Met deze functie kunnen ontwikkelaars van apparaatstuurprogramma's hun stuurprogramma's in deze configuratie testen zonder een van de hierboven vermelde Windows Server 2003-producten te moeten installeren. De geheugenruimte voor de gebruikersmodus is nu beperkt tot 3 GB.

Let op De schakeloptie /3GB wordt wel ondersteund in Windows Server 2003 Standard Edition in een productieomgeving voor gebruik door Active Directory. Voor andere toepassingen wordt de schakeloptie /3GB in Windows Server 2003 Standard Edition alleen in een productieomgeving ondersteund als de leverancier van de toepassing de betreffende omgeving heeft getest en bereid is om de klant die deze functionaliteit gebruikt, te ondersteunen. Microsoft Exchange Server 2003 en Microsoft SQL Server 2000 worden in productie ondersteund wanneer deze functionaliteit wordt gebruikt. Neem contact op met de leverancier van uw toepassing voor informatie over ondersteuning voor uw toepassing. In sommige toepassingen veroorzaakt de schakeloptie /3GB problemen die te maken hebben met adresafhankelijkheden of een verkleining van de kernelruimte. Behalve in de hier beschreven gevallen mag de schakeloptie /3GB in Windows Server 2003 Standard Edition alleen worden gebruikt voor ontwikkel- en testdoeleinden.

Opmerking De schakeloptie /3GB kan leiden tot het stilvallen van bronnen van Active Directory wanneer u deze optie inschakelt op een Exchange-server.Met de schakeloptie /PAE kunnen ontwikkelaars apparaatstuurprogramma's op gelijksoortige wijze testen door 64-bits adressen door te sturen naar componenten die in de kernelmodus worden uitgevoerd. Deze functie, die PAE (Physical Address Extension) wordt genoemd, werkt mogelijk niet voor alle chipsets. Adressen die buiten het bereik van 32 bits liggen, werken gegarandeerd met de schakeloptie /nolowmem uit het bestand Boot.ini, waarmee het lagere 4 GB geheugen wordt genegeerd.

Belangrijk Deze configuraties worden niet ondersteund in Windows 2000 Professional en Windows 2000 Server. Deze configuraties worden uitsluitend voor testdoeleinden beschikbaar gesteld. Gebruik deze schakelopties alleen in een productieomgeving als u een van de boven aan deze sectie genoemde producten gebruikt.

In deze producten schakelt de functie voor het afstemmen op 4 GB RAM een gebied van 3 GB in de geheugenruimte voor de gebruikersmodus in voor gebruik door programma's. Deze functie kan het bereik van virtuele adressen voor geheugenruimte voor de gebruikersmodus uitbreiden van 0x0000000 tot en met 0xBFFFFFF (het adresbereik voor de gebruikersmodus ligt doorgaans tussen 0x0000000 en 0x7FFFFFFF). Het geheugenbereik dat beschikbaar is voor componenten die in de kernelmodus worden uitgevoerd, wordt verkleind van 0x80000000-0xFFFFFFFF tot 0xC0000000-0xFFFFFFFF. Het is niet raadzaam deze functie te gebruiken in een productieomgeving met Windows Server 2003, Standard Edition.

Als de schakeloptie /3GB uit het bestand Boot.ini wordt gebruikt met Windows 2000 Professional of Windows 2000 Server, kan het lijken of een bereik van 3 GB geheugen voor de gebruikersmodus beschikbaar is. Het geheugen in het bereik van 0x80000000 tot en met 0xBFFFFFFF is echter niet bruikbaar. Omdat componenten die in de kernelmodus worden uitgevoerd nu beperkt zijn tot het gebruik van een geheugenbereik van 0xC0000000 tot en met 0xFFFFFFF, kunnen ontwikkelaars deze componenten testen.


Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

815372 Geheugengebruik optimaliseren in Exchange Server 2003

Eigenschappen

Artikel-id: 291988 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback