Wijzigingen in de standaard taalinstellingen blijven niet behouden in Word

Symptomen

Als u een taal ingesteld als de standaardinvoertaal in Microsoft Office Word, en vervolgens Word opnieuw start, worden de wijzigingen niet behouden.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als er meer dan één invoertaal zijn geconfigureerd op de computer.

Wanneer er meer dan één invoertaal zijn ingesteld, wordt de taal die wordt gebruikt wanneer u Word start is gebaseerd op de standaardinvoertaal die is geselecteerd in het dialoogvenster Text Services .

Tijdelijke oplossing

U kunt dit probleem omzeilen door een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: Alle extra toetsenbordindelingen verwijderen

Dit probleem treedt niet op wanneer er slechts één toetsenbordindeling is. Als u wilt dat alle extra toetsenbordindelingen, volg deze stappen:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op toetsenbordin het Configuratiescherm.
 3. Klik op het tabblad Landinstellingen voor invoer en klik vervolgens op wijzigenin het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord .
 4. Selecteer de gewenste taal in de lijst Selecteer een van de geïnstalleerde invoertalen te gebruiken wanneer u de computer opstart .
 5. In de lijst Geïnstalleerde Services , klikt u op het toetsenbord van de invoertaal die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.
 6. Herhaal stap 5 voor alle talen met uitzondering van degene die u hebt geselecteerd in stap 4 en klik vervolgens tweemaal op OK .

Methode 2: Installeer de standaardinvoertaal

Als u de standaardinvoertaal die wordt gebruikt wanneer Word wordt gestart, als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op toetsenbordin Het Configuratiescherm.
 3. Klik op het tabblad Landinstellingen voor invoer en klik vervolgens op wijzigenin het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord .
 4. Klik op toevoegenop het tabblad Instellingen .
 5. In het dialoogvenster invoertaal toevoegen in de lijst Invoertaal de taal die u wilt selecteren en klik vervolgens op OK.
 6. De taal die u wilt selecteren in de lijst Selecteer een van de geïnstalleerde invoertalen te gebruiken wanneer u de computer start en klik vervolgens tweemaal op OK .

Meer informatie

Het pictogram Text Services wordt weergegeven in het Configuratiescherm wanneer spraakherkenning wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van Microsoft Office XP. Als spraakherkenning niet is geïnstalleerd, invoertalen zijn ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord (Dubbelklik op toetsenbordin het Configuratiescherm).
Eigenschappen

Artikel-id: 292106 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2017 - Revisie: 2

Feedback