Foutbericht in Windows XP: 'Stopfoutcode 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)'

Symptomen

In Windows XP wordt een van de volgende stopfoutberichten weergegeven:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de grafische kaart in een oneindige lus terechtkomt tijdens het wachten op beschikbaarheid van de videohardware. Dit kan duiden op een probleem met de videohardware of op het probleem dat de grafische kaart de hardware niet correct kan programmeren.

Het Stop-foutbericht kan ook verschijnen voor videostuurprogramma's die geen fysiek apparaat vertegenwoordigen. Dit 'Stop'-bericht kan bijvoorbeeld verschijnen in de virtuele videoadapter die wordt gebruikt door Symantec PCAnywhere. Als PCAnywhere is geïnstalleerd op een computer waarop dit foutbericht verschijnt, kunt u de website van Symantec bezoeken om te controleren of er oplossingen beschikbaar zijn voor uw versie van PCAnywhere.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de methoden te gebruiken die in deze sectie zijn beschreven. Hanteer daarbij de aangegeven volgorde, totdat het probleem is opgelost.

De eerste vier methoden die in dit artikel worden beschreven, zijn bestemd voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers. De laatste twee methoden hebben betrekking op geavanceerde probleemoplossing en zijn bestemd voor ervaren gebruikers.

Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Methode 1: Het programma Windows Foutrapportage gebruiken

Gebruik het programma Windows Foutrapportage om de fout naar Microsoft te verzenden en om na te gaan of een correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Rapport verzenden wanneer u wordt gevraagd het foutenrapport naar Microsoft te verzenden.
 2. Als er een correctie of tijdelijke oplossing beschikbaar is, klikt u op Meer informatie. U kunt zo in het bezit komen van de correctie of lezen hoe u dit probleem kunt omzeilen.
Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het stopfoutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: Het nieuwste stuurprogramma voor uw videoadapter installeren

Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het detecteren en installeren van het meest recente stuurprogramma voor uw videoadapter in Windows XP: Als deze methode werkt, bent u klaar. Als het stopfoutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 3.

Methode 3: Contact opnemen met de fabrikant van de videokaart om in het bezit te komen van het meest recente stuurprogramma voor de videokaart en dit te installeren

Het stuurprogramma is software die het mogelijk maakt om video's op de computer te bekijken. Raadpleeg de documentatie die bij de computer is geleverd om na te gaan wie de fabrikant is van uw videokaart. Gebruik vervolgens de koppelingen in de onderstaande lijst om de contactgegevens op te zoeken voor de fabrikant van uw videokaart om het nieuwste stuurprogramma in uw bezit te krijgen en dit te installeren. Ga voor meer informatie over contactgegevens van hardware- en softwareleveranciers naar de volgende Microsoft-website: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.


Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het stopfoutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 4.

Methode 4: De videokaart vervangen

Raadpleeg de documentatie bij de computer voor informatie over het vervangen van de videokaart.

Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het stopfoutbericht nog steeds wordt weergegeven, kunt u, wanneer u vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, proberen of dat wel lukt via de stappen in de sectie Geavanceerde probleemoplossing.

Zie de sectie Volgende stappen voor aanvullende bronnen van informatie die u mogelijk verder kunnen helpen wanneer u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing.

Geavanceerde probleemoplossing

Deze methoden zijn bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de afdeling Ondersteuning. De volgende Microsoft-website biedt informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met de afdeling Ondersteuning:

Methode 1: Stuurprogramma's uitschakelen of bijwerken

 1. Bekijk de lijst met compatibele hardware (de Microsoft Hardware Compatibility List of HCL) om vast te stellen of de PCI-apparaten in de computer compatibel zijn met Windows XP. Ga voor meer informatie over de lijst met compatibele hardware naar de volgende Microsoft-website:
 2. Installeer de meest recente versie van de videoadapterstuurprogramma's.
 3. Als de naam van een stuurprogramma wordt vermeld in het Stop-foutbericht, schakelt u dat stuurprogramma uit of verwijdert u het programma.
 4. Schakel alle stuurprogramma's of services uit die u onlangs hebt toegevoegd, of verwijder deze.
Opmerking Als de fout optreedt tijdens het starten van Windows en de systeempartitie is geformatteerd voor het bestandssysteem NTFS, kunt u wellicht de veilige modus gebruiken om het stuurprogramma dat het probleem veroorzaakt te hernoemen of te verwijderen. Als het stuurprogramma wordt gebruikt tijdens het opstarten van het systeem in de veilige modus, moet u de computer opstarten via de herstelconsole om het bestand te kunnen gebruiken.Als u meer informatie wilt over stuurprogramma's voor videoadapters in de veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

292460 Problemen met het videostuurprogramma oplossen in de veilige modus van Windows XP

Opmerking Als het probleem te maken heeft met het bestand Win32k.sys, kan de oorzaak een programma voor extern beheer van een andere leverancier zijn. U kunt de service verwijderen door de computer via de herstelconsole op te starten en het opgegeven systeemservicebestand te verwijderen.

Als het probleem via deze methode is opgelost, bent u klaar. Als het stopfoutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: De hardwareversnelling aanpassen

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
 2. Open het tabblad Instellingen, klik op Geavanceerd en open het tabblad Probleem oplossen.
 3. Verplaats de schuifregelaar Hardwareversnelling naar Geen en schakel het selectievakje Gecombineerd schrijven inschakelen uit.
 4. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
Opmerking Hierdoor wordt voorkomen dat de grafische kaart de hardware onjuist programmeert. Dit kan echter ten koste gaan van weergavefuncties en -prestaties. U kunt de hardwareversnelling op een hogere instelling dan Geen zetten om functionaliteit en prestaties te herstellen, maar hierdoor wordt wel de kans vergroot dat het probleem opnieuw optreedt. Schakel hardwareversnelling uit voor maximale stabiliteit.

VOLGENDE STAPPEN

Als u uw probleem niet met deze methoden hebt kunnen oplossen, kunt u op de Microsoft Customer Support Services-website zoeken naar andere oplossingen. Op de website van Microsoft Customer Support Services worden services aangeboden, waaronder:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: u kunt hiermee zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services of feedback geven.
Als u na het gebruik van deze Microsoft-websites nog vragen hebt of als u geen oplossing kunt vinden op de website van Microsoft Support Services, klikt u op de volgende koppeling om contact op te nemen met de ondersteuningsservice:
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 293078 - Laatst bijgewerkt: 6 jun. 2013 - Revisie: 1

Feedback