FIX: Foutbericht wanneer u een certificaataanvraag genereren in IIS 6: "een Input-veld bevat een ongeldige X500 tekens"


Symptomen


Wanneer u de Wizard Webservercertificaat om een certificaataanvraag genereren in Microsoft Internet Information Services 6, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Een Input-veld bevat een ongeldige X500 tekens.
Dit probleem treedt niet op een Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)-computers.

Oorzaak


Dit probleem treedt op als het veld organisatie in de aanvraag een X500 bevat teken. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor als de organisatie een komma (,).

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Er zijn geen vereisten vereist.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
Microsoft Windows Server 2003 IA-64
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Certwiz.ocx6.0.3790.124702.97627-Jan-200416:20
Microsoft Windows Server 2003, x86
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Certwiz.ocx6.0.3790.124287,23227-Jan-200418:23

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Wanneer u de Wizard Webservercertificaat om een certificaataanvraag te maken in Microsoft Internet Information Services 5 gebruikt, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Kan de aanvraag voor een certificaat genereren.De reeks bevat een ongeldige X500 naam kenmerksleutel, oid, waarde of scheidingsteken.
Deze fout treedt op wanneer het veld organisatie of Organisatie-eenheid in de aanvraag een ongeldig teken, zoals een afbreekstreepje of een door komma's bevat. De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is het gebruik van een komma (,).

Een succesvolle aanvraag kan alleen de tekens A tot en met Z en 0-9 op het gebied van het verzoek bevatten. U kunt een punt (.) in de algemene naam van het belangrijkste verzoek een volledig gekwalificeerde domein naam (Fully Qualified Domain Name) opgeven.

Als u in het veld Naam van de organisatie , u een komma (,) of een punt (.) gebruiken moet, moet u het veld Naam van de organisatie tussen aanhalingstekens plaatsen. X500 om het genereren van de aanvraag kunnen de aanhalingstekens. U kunt bijvoorbeeld 'Microsoft, Inc.' in het veld Naam van de organisatie .

Opmerking Deze oplossing is niet vereist in Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)-gebaseerde computers en op Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)-gebaseerde computers. Deze oplossing zal genereren certificaat worden uitgevoerd op Windows 2000 SP3-computers en op computers met Windows 2000 SP4.