Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om adresetiketten te maken

Klik op 212034 voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel.
Klik op 195609 voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel.
Klik op 141992 voor een Microsoft Word 7.0-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u met de functie Afdruk samenvoegen in Word etiketten maakt. Bij het gebruik van deze functie wordt een hoofddocument samengevoegd met gegevens uit een gegevensbestand. Het hoofddocument bevat de tekst en andere onderdelen die voor elk adresetiket gelijk zijn. Het gegevensbestand bevat de informatie die voor elk etiket anders is, zoals de naam en het adres van de verschillende geadresseerden.

Aan de hand van samenvoegvelden die u in het hoofddocument plaatst, weet Word waar de informatie uit het gegevensbestand moet worden geplaatst. Wanneer u de samenvoegbewerking uitvoert, vervangt Word de samenvoegvelden in het hoofddocument door de informatie uit het gegevensbestand. Elke rij (of record) in het gegevensbestand vertegenwoordigt een afzonderlijk etiket.

In de volgende procedure ziet u hoe u een samenvoegbewerking uitvoert om etiketten te maken.

Stap 1: Het hoofddocument maken

Open een nieuw leeg document om een nieuw etiket te maken of open een bestaand document dat u eerder hebt gebruikt om etiketten samen te voegen.
 1. Open het document in Word. Klik in het menu Extra op Brieven en verzendlijsten en klik op Wizard Afdruk samenvoegen. Het taakvenster Afdruk samenvoegen wordt geopend.
 2. Klik onder Documenttype selecteren op Etiketten en klik op Volgende: begindocument.

  Stap 2 van de wizard Afdruk samenvoegen wordt weergegeven.
 3. Klik onder Begindocument selecteren op Documentindeling wijzigen of op Bestaand document gebruiken.

  Bij de optie Documentindeling wijzigen kunt u een van de sjablonen voor samenvoegen gebruiken en opties voor uw etiketten instellen. Als u op Opties klikt, wordt het dialoogvenster Opties geopend. Selecteer het printertype (matrix of laser), het type etiket (bijvoorbeeld Avery) en het productnummer. Als u een aangepast etiket gebruikt, klikt u op Details en typt u het formaat van het etiket. Klik op OK.

  Bij de optie Bestaand document gebruiken kunt u een bestaand document openen en gebruiken als hoofddocument.
 4. Klik op Volgende: adressen selecteren.

Stap 2: Een gegevensbestand selecteren

Het gegevensbestand bevat de informatie die voor elk etiket verschillend kan zijn. U kunt een bestaand gegevensbestand openen dat u hebt gemaakt in Word of een nieuw gegevensbestand maken en daarin de adresgegevens invullen.

Opmerking U kunt ook een gegevensbestand gebruiken dat in een ander programma is gemaakt, bijvoorbeeld in Microsoft Excel of Microsoft Access, of een persoonlijk adresboek dat is gemaakt in Microsoft Exchange Server of Microsoft Schedule+, of een ASCII-tekstbestand of een ander bestand met scheidingstekens.
 1. Selecteer onder de kop Adressen selecteren in het taakvenster Afdruk samenvoegen de juiste optie voor het gegevensbestand.

  U kunt een bestaande lijst gebruiken, contactpersonen uit Outlook selecteren of een nieuwe lijst typen.
 2. Gebruik de juiste methode voor het type gegevensbestand dat u wilt gebruiken.Methode 1: Open een bestaand gegevensbestand

  Ga als volgt te werk om een bestaand gegevensbestand te openen:
  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op Een bestaande lijst gebruiken en klik op Bladeren onder de kop Een bestaande lijst gebruiken.

   Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt geopend.
  2. Selecteer in de lijst met bestanden in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren het gegevensbestand dat u wilt gebruiken en klik op Openen.

   Als het gewenste gegevensbestand niet in de lijst staat, klikt u op het juiste station en de juiste map en selecteert u de juiste optie in het vak Bestandstype.

   Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen wordt geopend, waarin u de gegevens verder kunt bewerken. Wanneer u klaar bent met wijzigen, klikt u op OK.

   Uw brief wordt weergegeven.
  3. Klik op Volgende: uw brief schrijven om het hoofddocument in te stellen.
  4. Ga naar de sectie Stap 3: Het hoofddocument bewerken verderop in dit artikel.
  Methode 2: Gebruik contactpersonen uit Outlook

  1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op Contactpersonen selecteren en klik op Contactpersonenmap kiezen onder de kop Selecteren uit Outlook-contactpersonen.

   Het dialoogvenster Map selecteren met de lijst met contactpersonen wordt weergegeven met de beschikbare map met contactpersonen. Selecteer de juiste map en klik op OK.

   De namen worden weergegeven in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen. Klik op OK.
  2. Klik op Volgende: labels schikken.
  3. Ga naar de sectie Stap 3: Het hoofddocument bewerken verderop in dit artikel.
  Methode 3: Maak een nieuw gegevensbestand

  1. Klik op Volgende: adressen selecteren en klik op Een nieuwe lijst typen onder de kop Adressen selecteren.
  2. Klik op Maken om het dialoogvenster Nieuwe adreslijst te openen. Dit dialoogvenster bevat een lijst met veldnamen die vaak worden gebruikt in standaardbrieven, adresetiketten en enveloppen.

   Klik op Aanpassen als u de velden in dit dialoogvenster wilt aanpassen. U kunt de namen van de velden wijzigen en velden die u niet nodig hebt, verwijderen. Als u veldnamen wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen, typt u een veldnaam en klikt u op OK. Wanneer u klaar bent met aanpassen, klikt u op OK. Wanneer u klaar bent met het typen van uw gegevens, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Nieuwe adreslijst te sluiten.

   Het dialoogvenster Adreslijst opslaan wordt geopend.
  3. Geef het bestand een naam en klik op Opslaan.

   Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen wordt geopend, waarin u uw gegevens verder kunt wijzigen. Wanneer u klaar bent met wijzigen, klikt u op OK.
  4. Klik op de volgende stap in de wizard Afdruk samenvoegen, Volgende: labels schikken.
  5. Ga naar de sectie Stap 3: Het hoofddocument bewerken verderop in dit artikel.

Stap 3: Het hoofddocument bewerken

 1. Controleer in het taakvenster Afdruk samenvoegen of de stap Labels schikken wordt weergegeven. In deze stap kunt u de indeling voor uw etiketten maken.
 2. De items die u voor de indeling van uw etiketten kunt gebruiken, worden weergegeven, zoals Adresblok, Begroetingsregel en Elektronische postzegel. Gebruik de opties Meer items als u specifieke velden wilt toevoegen. Klik in het etiket op de plaats voor het invoegen van de samenvoegvelden waarin de gegevens uit het gegevensbestand moeten worden afgedrukt. Typ eventuele spaties of interpunctietekens tussen twee samenvoegvelden of na een samenvoegveld.
 3. Wanneer u klaar bent met het instellen van één etiket, klikt u op Alle etiketten bijwerken om alle etiketten te repliceren.
 4. Klik op Volgende: labelvoorbeeld om een voorbeeld van de samengevoegde gegevens te bekijken.

Stap 4: De gegevens samenvoegen

 1. Controleer in het taakvenster Afdruk samenvoegen of de stap Samenvoeging voltooien wordt weergegeven. In deze stap kunt u de gegevens samenvoegen naar de printer of op het scherm.

  Als u de samengevoegde gegevens rechtstreeks naar de printer wilt sturen, klikt u op Afdrukken. Het dialoogvenster Samenvoegen naar printer wordt geopend en u kunt selecteren welke records u wilt samenvoegen. Klik op OK. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend, zodat u uw printer kunt selecteren en de etiketten kunt afdrukken.

  Als u de gegevens op het scherm wilt samenvoegen, klikt u op Afzonderlijke labels bewerken. Het dialoogvenster Samenvoegen naar nieuw document wordt geopend, zodat u kunt selecteren welke records u wilt samenvoegen. Klik op OK om de etiketten samen te voegen. U kunt de etiketten bekijken voordat u ze afdrukt.
 2. Wanneer het samengevoegde document op het scherm wordt weergegeven, kunt u het opslaan als afzonderlijk document en/of het document afdrukken door in het menu Bestand op Afdrukken te klikken.

Referenties

290408 Word 2002: Veelgestelde vragen over Afdruk samenvoegen
Als u meer informatie wilt over het maken van een nieuw gegevensbestand, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
294688 Word 2002: een adressenlijst voor Afdruk samenvoegen ontwerpen en instellen
Als u meer informatie wilt over Afdruk samenvoegen, klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u afdruk samenvoegen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

Eigenschappen

Artikel-id: 294684 - Laatst bijgewerkt: 13 mei 2010 - Revisie: 1

Feedback