PRB: Onjuiste identiteit geconfigureerd voor IWAM-account

Symptomen

Wanneer u naar een bestaande ASP-pagina (Active Server Pages) gaat, retourneert de browser het foutbericht 'HTTP 500 - Interne serverfout' of 'Servertoepassingsfout'. Wanneer u het logboek voor systeemgebeurtenissen van de server raadpleegt nadat het foutbericht werd weergegeven, ziet u twee vermeldingen:
Bron: W3SVC
Fout: Geconfigureerde identiteit is onjuist
-en-
Bron: DCOM
Fout: Kan IWAM_Computernaam niet aanmelden
Als u voor de toepassing alleen basisverificatie inschakelt en het beveiligingsniveau van de toepassing instelt op Laag, werkt de toepassing weer zonder problemen. Wanneer u een nieuwe ASP-toepassing maakt nadat dit foutbericht werd weergegeven, kunt u zonder problemen naar deze toepassing gaan.

Gerelateerde foutberichten

Mogelijk worden ook de volgende foutberichten weergegeven:

In de browser:
HTTP 500 - Interne serverfout
-of-
Servertoepassingsfout.
Er is een fout opgetreden op de server bij het laden van een toepassing terwijl de aanvraag werd verwerkt. Raadpleeg het gebeurtenislogboek voor meer informatie. Neem contact op met de beheerder van de server voor assistentie.
In het logboek voor systeemgebeurtenissen:
Bron: DCOM
Fout: DCOM kreeg foutmelding 'Aanmeldingsfout: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord' en kon zich niet aanmelden bij .\IWAM_SERVERNAME om de server te starten.
-en-
Bron: W3SVC
Fout: 'De server kan toepassing '/LM/W3SVC/1/Root/op' niet laden. De fout is 'Kan het serverproces niet starten omdat de geconfigureerde identiteit onjuist is. Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord.'
-of-
Bron: W3SVC-fout: 'De server kan toepassing '/LM/W3SVC/4/Root' niet laden. De fout is 'c000003b'.'
-en-
Bron: W3SVC-fout: 'COM-toepassing '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' op '/LM/W3SVC/4/Root' kan niet out-of-process geactiveerd worden.'
Opmerking Het foutbericht wordt weergegeven in Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) wanneer het selectievakje De WWW-service in IIS 5.0-isolatiemodus uitvoeren is ingeschakeld. Zie de sectie 'Meer informatie' in dit artikel voor een beschrijving van de procedure voor het inschakelen van het selectievakje WWW-service uitvoeren in isolatiemodus van IIS 5.0.

Oorzaak

De gebruikersnamen en wachtwoorden voor de accounts IUSR_Computernaam en IWAM_Computernaam worden op drie locaties opgeslagen:

 • Metabase van Internet Information Server (IIS)
 • Gebruikersbeheer voor domeinen (Windows NT) of Lokale gebruikers en groepen (Windows 2000)
 • Microsoft Transaction Server (Windows NT) of Component Services (Windows 2000)
Als de gebruikersnamen en/of wachtwoorden niet zijn gesynchroniseerd op deze drie locaties, worden de hierboven vermelde foutberichten weergegeven.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat de wachtwoorden voor de IUSR- en IWAM-accounts gesynchroniseerd zijn op de drie hierboven vermelde locaties. Dit kan op twee manieren: u kunt het wachtwoord voor de IWAM- en IUSR-accounts instellen in Gebruikersbeheer (Windows NT) of in Gebruikers en groepen (Windows 2000) en de wachtwoorden dienovereenkomstig wijzigen in de IIS-metabase, of u kunt deze handelingen in de omgekeerde volgorde uitvoeren. Gebruik een van de volgende methoden om de wachtwoorden te synchroniseren.

Opmerking Raadpleeg de sectie 'Meer informatie' voor instructies voor het gebruik van Administration Script Utility (Adsutil.vbs) en het wijzigen van het wachtwoord in Microsoft Transaction Server (MTS) of Component Services.

Methode 1: De wachtwoorden wijzigen in Gebruikersbeheer of Gebruikers en groepen zodat deze overeenkomen met het wachtwoord in de IIS-metabase

 1. Ga in een opdrachtvenster naar de map met het bestand Adsutil.vbs. Haal met het hulpprogramma Adsutil.vbs de wachtwoorden voor de IWAM- en IUSR-accounts op uit de IIS-metabase.
 2. Ga als volgt te werk om de IWAM- en IUSR-wachtwoorden te wijzigen in Windows NT:

  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Gebruikersbeheer voor domeinen. In Gebruikersbeheer voor domeinen kunnen de accountgegevens voor alle gebruikersaccounts en groepen van Windows NT worden gewijzigd.
  2. Dubbelklik op de gebruikers IUSR_Computernaam en/of IWAM_Computernaam en wijzig de wachtwoorden zodat deze overeenkomen met het wachtwoord van de IIS-metabase dat u in stap 1 hebt opgehaald.
  Ga als volgt te werk om de IUSR- en/of IWAM-wachtwoorden te wijzigen in Windows 2000:
  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
  2. Klik op de knooppunten Lokale gebruikers en groepen en Gebruikers onder het knooppunt Systeemwerkset om deze opties uit te vouwen. In het knooppunt Gebruikers kunnen de accountgegevens voor alle gebruikersaccounts en groepen van Windows 2000 worden gewijzigd.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de accounts IUSR_Computernaam en/of IWAM_Computernaam en klik op Wachtwoord instellen.
  4. Wijzig de wachtwoorden zodanig dat deze overeenkomen met het wachtwoord van de IIS-metabase dat u in stap 1 hebt opgehaald.
 3. Ga naar de ASP-pagina die het foutbericht als resultaat gaf om te zien of het probleem is opgelost.

Methode 2: De IIS-metabase wijzigen zodat de IUSR- en/of IWAM-wachtwoorden hiermee overeenkomen

 1. Ga als volgt te werk om de IUSR- en/of IWAM-wachtwoorden te wijzigen in Windows NT:

  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Gebruikersbeheer voor domeinen. In Gebruikersbeheer voor domeinen kunnen de accountgegevens voor alle gebruikersaccounts en groepen van Windows NT worden gewijzigd.
  2. Dubbelklik op de accounts IUSR_Computernaam en/of IWAM_Computernaam en typ nieuwe wachtwoorden.
  Ga als volgt te werk om de IUSR- en/of IWAM-wachtwoorden te wijzigen in Windows 2000:
  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
  2. Klik op de knooppunten Lokale gebruikers en groepen en Gebruikers onder het knooppunt Systeemwerkset om deze opties uit te vouwen. In het knooppunt Gebruikers kunnen de accountgegevens voor alle gebruikersaccounts en groepen van Windows 2000 worden gewijzigd.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de accounts IUSR_Computernaam en/of IWAM_Computernaam en klik op Wachtwoord instellen. Typ nieuwe wachtwoorden.
 2. Ga in een opdrachtvenster naar de map met het bestand Adsutil.vbs. Stel met het hulpprogramma Adsutil.vbs de wachtwoorden in voor de IWAM- en IUSR-accounts in de IIS-metabase.
 3. Ga naar de ASP-pagina die het foutbericht als resultaat gaf om te zien of het probleem is opgelost.
Opmerking Hoewel de wachtwoorden in Microsoft Transaction Server (Windows NT) en Component Services (Windows 2000) meestal overeenkomen met de IIS-metabase, dient het IWAM-wachtwoord in Microsoft Transaction Server (MTS) of Component Services te worden bijgewerkt als het probleem blijft optreden. Zie voor meer informatie het gedeelte 'Het wachtwoord wijzigen in MTS of Component Services' van de sectie 'Meer informatie' elders in dit artikel.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Het gebruik van Adsutil.vbs

IIS bevat een scriptbestand met de naam Adsutil.vbs waarmee u de wachtwoorden van de IUSR- en IWAM-accounts kunt ophalen uit of instellen in de IIS-metabase. In Windows NT 4.0 staat Adsutil.vbs gewoonlijk in de map <station>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples. In Windows 2000 staat Adsutil.vbs in de map <station>\Inetpub\Adminscripts.

In de volgende tabel vindt u de syntaxis voor verschillende functies van het hulpprogramma Adsutil.vbs:

FunctieSyntaxis
Het wachtwoord ophalen van de IUSR-accountcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Het wachtwoord ophalen van de IWAM-accountcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
Het wachtwoord instellen voor de IUSR-accountcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "wachtwoord"
De IUSR-account wijzigen cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususername "gebruikersnaam"
Het wachtwoord instellen voor de IWAM-accountcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "wachtwoord"
De IWAM-account wijzigen cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/WAMusername "gebruikersnaam"

Opmerking Wanneer u probeert de wachtwoorden op te halen in NT 4.0, worden deze weergegeven als normale tekst. In Windows 2000 worden de wachtwoorden echter weergegeven als sterretjes. Als u het wachtwoord wilt ophalen als normale tekst in Windows 2000, moet u Adsutil.vbs zodanig aanpassen dat het wachtwoord zonder masker wordt weergegeven. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open Adsutil.vbs in Kladblok.
 2. Klik op Zoeken in het menu Bewerken, typ IsSecureProperty = True en klik op Volgende zoeken.
 3. Wijzig "IsSecureProperty = True" in "IsSecureProperty = False".
 4. Sla de wijzigingen in Adsutil.vbs op en sluit Kladblok af.

Het wachtwoord wijzigen in MTS of Component Services

Windows 2000

IIS 5.0 bevat het bestand Synciwam.vbs waarmee de beginidentiteit kan worden bijgewerkt van alle IIS COM+-toepassingspakketten die out-of-process worden uitgevoerd. Het script Synciwam.vbs staat in de map <station>\Inetpub\AdminScripts. U kunt CScript of WScript gebruiken om Synciwam.vbs uit te voeren.

Typ voor het gebruik van Synciwam.vbs de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
cscript.exe synciwam.vbs -v
Wellicht moet u IIS opnieuw starten om de wijzigingen te activeren. U start IIS opnieuw door te klikken op Uitvoeren in het menu Start, iisreset te typen en te klikken op OK.

Opmerking Door het gebruik van Synciwam.vbs worden alle out-of-process-toepassingen (in gemiddelde en hoge isolatie) opnieuw ingesteld op IWAM_Computernaam.

Windows NT 4.0

IIS 4.0 ondersteunt geen hulpprogramma's zoals het Synciwam.vbs-script. U moet MTS Explorer gebruiken om de IWAM-wachtwoorden handmatig te wijzigen voor elke toepassing die wordt uitgevoerd in een afzonderlijke geheugenruimte. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Wijs in het menu Start van Windows achtereenvolgens Programma's en Windows NT Option Pack 4 aan, klik op Microsoft Transaction Server en klik vervolgens op Transaction Server Explorer.
 2. Klik in Transaction Server Explorer op de knooppunten Microsoft Transaction Server, Computers, Deze computer en Packages Installed om deze uit te vouwen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geïnstalleerde pakketten en klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Identiteit. Als het pakket wordt uitgevoerd onder de gebruikersidentiteit IWAM_Computernaam, typt u hier de wachtwoorden zodat deze overeenkomen met de IIS-metabase. Klik vervolgens op OK.
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor elk geïnstalleerd pakket.
 6. Start IIS opnieuw om deze wijzigingen te activeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in het menu Start van Windows op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten in de vermelde volgorde bij een opdrachtprompt:
   • net stop iisadmin /y
   • net start w3svc
   • net start msftpsvc (gebruik deze opdracht als u FTP Server uitvoert)
   • net start smtpsvc (gebruik deze opdracht als u SMTP Server uitvoert)
   • net start cisvc (gebruik deze opdracht als u Index Server uitvoert)

De WWW-service van IIS 6.0 uitvoeren in de isolatiemodus van IIS 5.0

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ inetmgr in het dialoogvenster Uitvoeren en klik op OK.
 3. Klik in het venster Internet Information Services met de rechtermuisknop op de map Websites en klik op Eigenschappen.
 4. Klik in het tabblad Service van het dialoogvenster Eigenschappen voor websites op de optie WWW-service uitvoeren in isolatiemodus van IIS 5.0.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor websites te sluiten.
 6. Sluit het venster Internet Information Services.

Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
255770 PRB: Aanmelding mislukt: Onbekende gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord wanneer u Out-Of-Process-webs uitvoert
240225 Beschrijving van de hulpprogramma's Adsutil en MetaEdit die worden gebruikt om de metabase te wijzigen
240941 Een inleiding in de IIS-metabase
Eigenschappen

Artikel-id: 297989 - Laatst bijgewerkt: 21 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback