Een beschrijving van het hulpprogramma voor updates van het groepsbeleid

Samenvatting

In dit artikel wordt het nieuwe opdrachtregelprogramma Gpupdate.exe beschreven. Dit hulpprogramma vervangt de schakeloptie /refreshpolicy in het opdrachtregelprogramma Secedit.exe in Microsoft Windows 2000. U kunt het nieuwe hulpprogramma gebruiken om handmatig wijzigingen bij te werken die zijn aangebracht in groepsbeleid. Sommige wijzigingen kunnen direct worden doorgevoerd.

Meer informatie

Als u wijzigingen hebt aangebracht in groepsbeleid, wilt u wellicht dat de wijzigingen direct worden toegepast, zonder te wachten op het standaardinterval voor bijwerken (90 minuten op domeinleden en 5 minuten op domeincontrollers) of zonder de computer opnieuw op te starten. Hiertoe voert u het hulpprogramma Gpupdate.exe uit bij een opdrachtprompt. Hieronder worden het hulpprogramma en de verschillende schakelopties voor het hulpprogramma beschreven:

Beschrijving van het hulpprogramma

Het hulpprogramma voor updates van het groepsbeleid versie 5.1 kan worden gebruikt voor het bijwerken van groepsbeleidsinstellingen.

Syntaxis

GPUpdate [/Target:{Computer | Gebruiker}] [/Force] [/Wait:waarde] [/Logoff] [/Boot]

Switches

/Target:{Computer | Gebruiker}

Deze schakeloptie kan worden gebruikt als u wilt opgeven dat alleen beleidsinstellingen voor gebruikers of alleen beleidsinstellingen voor computers worden bijgewerkt. Als u geen schakeloptie gebruikt, worden zowel de beleidsinstellingen voor gebruikers als de beleidsinstellingen voor computers bijgewerkt.

/Force

Deze schakeloptie past alle beleidsinstellingen opnieuw toe. Standaard worden alleen de gewijzigde beleidsinstellingen toegepast.

/Wait:{waarde}Met deze schakeloptie kunt u het aantal seconden instellen dat moet worden gewacht totdat de verwerking van beleid is voltooid. De standaardwaarde is 600 seconden. De waarde nul (0) betekent dat er geen wachttijd is. De waarde -1 betekent dat u onbepaalde tijd moet wachten. Wanneer de tijdslimiet wordt overschreden, wordt de opdrachtprompt opnieuw weergegeven maar wordt de verwerking van beleid voortgezet.

/Logoff

Deze schakeloptie kan ervoor zorgen dat uw sessie wordt afgemeld bij de computer nadat de groepsbeleidsinstellingen zijn bijgewerkt. Dit gedrag is vereist voor clientcomputerextensies voor groepsbeleid die beleid niet in een updatecyclus op de achtergrond verwerken maar die beleid kunnen verwerken wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij de computer. Twee voorbeelden van extensies waarbij dit gedrag optreedt, zijn de op de gebruiker gerichte extensies Software-installatie en Mapomleiding. Deze schakeloptie heeft geen effect als er geen extensies zijn aangeroepen die vereisen dat u zich afmeldt bij de computer.

/Boot

Deze schakeloptie kan ervoor zorgen dat de computer opnieuw wordt opgestart nadat groepsbeleidsinstellingen zijn bijgewerkt. Dit gedrag is vereist voor clientcomputerextensies voor groepsbeleid die beleid niet in een updatecyclus op de achtergrond verwerken maar die beleid kunnen verwerken bij het opstarten van de computer. Een voorbeeld hiervan is de op de computer gerichte extensie Software-installatie. Deze schakeloptie heeft geen effect als er geen extensies zijn aangeroepen die vereisen dat de computer opnieuw wordt opgestart.

Klik voor meer informatie over het forceren van het bijwerken van groepsbeleid in Windows 2000 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

227448 Groepsbeleid opnieuw toepassen met Secedit.exe
Eigenschappen

Artikel-id: 298444 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback