Gegevensvalidatielijst vermeldingen op één regel in Excel

Van toepassing: Microsoft Office Excel 2003Microsoft Office Excel 2007Excel 2010

Symptomen


Wanneer u een Microsoft Excel-macro of andere programmeercode uitvoert waarmee regels voor gegevensvalidatie voor een cel als een lijst met geldige items worden ingesteld, worden alle items in de lijst met gegevensvalidatie in de cel op één regel weergegeven.

Oorzaak


Dit probleem treedt op wanneer de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
  • De instelling voor het lijstscheidingsteken (onder Landinstellingen in het Configuratiescherm) is iets anders dan een komma (,). Als uw landinstelling bijvoorbeeld Duitsland is, is het lijstscheidingsteken een puntkomma.
  • Voor de macro voor gegevensvalidatie wordt dit lijstscheidingsteken gebruikt om de geldige celwaarden op te geven.
  • Met de macrocode wordt de lijst expliciet aangegeven, in plaats van naar een celbereik te wijzen waarbij de geldige items worden weergegeven.

Workaround


Wanneer u een macro maakt om een specifieke lijst met geldige items op te geven, moet u altijd een komma (,) gebruiken als scheidingsteken voor de lijst.

Meer informatie


In Excel gebruikt Microsoft Visual Basic for Applications altijd de komma als scheidingsteken voor de lijst. Hiermee kunt u een macro uitvoeren op een computer met andere landinstellingen, zonder dat u de code hoeft te bewerken. Bij het doorgeven van een door komma's gescheiden matrix met VBA (XLValidateList Formula1) voor gegevensvalidatie een 255-teken beperking. Wanneer u een macro uitvoert waarbij een lijstscheidingsteken wordt gebruikt om een instelling te wijzigen, wordt de komma geconverteerd naar het lokale regiolijst scheidingsteken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de macro een lijst met gegevensvalidatie maakt of een formule invoert in een cel met de opdracht bereik. formule (getal1;getal2) .

Verwijzingen


Als u meer informatie wilt over gegevensvalidatie in Excel, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
211485 Beschrijving en voorbeelden van gegevensvalidatie in Excel