Sysprep gebruiken met Windows Productregistratie of Volume License-media om Windows XP toe te passen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulpprogramma voor toepassingsvoorbereiding, Sysprep, kunt gebruiken in combinatie met Windows Productregistratie of Volume License-media.

Meer informatie

Sysprep en Volume Licensing

Als u van plan bent om Windows XP op grote schaal toe te passen, schaft u Volume License-media (VL) aan en gebruikt u Volume Licensing. Registratie is niet vereist wanneer u Volume License-media (VL-versies van Windows XP) gebruikt in combinatie met de VL-productcodes.

Microsoft Volume Licensing-klanten kunnen hun unieke productcodes in het antwoordbestand voor een installatie zonder toezicht typen. Bij Sysprep typt u deze code in het bestand Sysprep.inf onder de sectie 'UserData' met behulp van het item 'ProductKey=', bijvoorbeeld:

[UserData]
ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Zo kan Windows XP worden geïnstalleerd.

Opmerking Als u Volume License-productcodes in combinatie met VL-media gebruikt, hoeft u alleen de productcode in de sectie 'UserData' te typen door middel van de parameter ProductKey zoals hierboven is weergegeven. Als u Sysprep gebruikt, moet u het antwoordbestand voor een installatie zonder toezicht (Sysprep.inf) bewerken.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Sysprep en antwoordbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
216937 Gebruik van het Windows 2000 Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding en Antwoordbestand

Productregistratie in combinatie met handelsmedia

Windows Productregistratie is ontworpen om te werken in combinatie met stationsreplicatieproducten die verkrijgbaar zijn bij andere fabrikanten dan Microsoft. Met het hulpprogramma Sysprep dat wordt meegeleverd bij Windows XP kunt u de activering maximaal drie keer opnieuw instellen.

Opmerking Het hulpprogramma Sysprep.exe bevindt zich op de distributie-cd-rom met Windows XP in het bestand Deploy.cab in de map Support\Tools.

Nadat Windows XP is gerepliceerd en vervolgens is toegepast, initieert Windows Productregistratie de activeringstimer die de installatie-id opnieuw instelt (en de volledige evaluatieperiode inschakelt) bij de eerste keer dat het programma wordt gestart nadat de installatie van Windows XP is voltooid op de doelcomputer. Anders dan bij Volume Licensing zijn voor alle doelcomputers unieke productcodes vereist. Handmatig bellen is echter niet noodzakelijk als de doelcomputers zijn verbonden met internet en de productcodes geldig zijn. In dat geval wordt de computer automatisch on line geactiveerd.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van de parameter AutoActivate in een installatie zonder toezicht, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
291997 Windows XP activeren met het bestand Unattend.txt
Opmerking Als u over een proxy beschikt, gebruikt u de vermelding ActivateProxy in combinatie met de vermelding AutoActivate.
Opmerking De vierde keer dat u Sysprep.exe op hetzelfde medium uitvoert, wordt het volgende bericht weergegeven:
De limiet van de uitstelperiode van licentieverlening is bereikt en deze zal niet opnieuw worden ingesteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 299840 - Laatst bijgewerkt: 13 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback