Een Jet 4.0-database in optimale conditie houden in Access 2000

Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.


Dit artikel is alleen van toepassing op Microsoft Access-databases (.MDB).


Zie 303519 voor een Microsoft Access 95- of Microsoft Access 97-versie van dit artikel.

Zie 303528 voor een Microsoft Access 2002-versie van dit artikel.


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

In deze taak

Samenvatting

Microsoft Jet is de database-engine die standaard wordt gebruikt door Microsoft Access. Dit artikel bevat verschillende aanbevelingen waarmee u de Jet-database in optimale conditie kunt houden. In dit artikel wordt uitgegaan van een database die wordt gebruikt in een omgeving met één gebruiker en een omgeving met meerdere gebruikers.

AANBEVELINGEN

Dit gedeelte is van toepassing op alle Jet-databases, ongeacht of u de enige gebruiker van de database bent of dat de database via een netwerk wordt gedeeld door verschillende gebruikers.

Controleer of het laatste service pack voor het besturingssysteem is geïnstalleerd

Installeer het meest recente service pack voor het besturingssysteem. U weet dan zeker dat u over de laatste correcties beschikt.

Bezoek de volgende Microsoft-website om te controleren of de laatste service packs voor uw besturingssysteem zijn geïnstalleerd:

Als u werkt in een netwerkomgeving, is het belangrijk dat op de netwerkbestandsserver het laatste service pack voor het besturingssysteem is geïnstalleerd. U weet dan zeker dat op de server de laatste correcties voor de netwerk-redirector en het bestandssysteem zijn geïnstalleerd.

Microsoft biedt regelmatig service packs en updates voor Office 2000 aan zodat de prestaties en de onderlinge samenwerking met andere programma's optimaal blijven behouden. Deze updates kunnen gratis worden gedownload van de Office Update-site op http://office.microsoft.com. U kunt de optie Controleren op updates gebruiken om uw computer te scannen op ontbrekende updates.

Controleer of het laatste service pack voor Microsoft Jet is geïnstalleerd

Installeer het meest recente Service Pack voor Microsoft Jet. U weet dan zeker dat u over de laatste correcties voor Microsoft Jet beschikt. Lees het volgende artikel in de Knowledge Base voor informatie over het downloaden van het laatste Jet 4.0 Service Pack:

239114 De meest recente service pack voor de Microsoft Jet 4.0-database-engine ophalen
Als u werkt in een netwerkomgeving, moet u het laatste service pack voor Microsoft Jet installeren op alle clientcomputers. Het service pack voor Microsoft Jet hoeft u alleen te installeren op de netwerkbestandsserver als op de server een of meer toepassingen worden uitgevoerd die gebruikmaken van Microsoft Jet.

Gebruik een efficiënt databaseontwerp

Een efficiënt ontworpen database verbetert de prestaties van de database. Een goed ontwerp verkleint bovendien de kans dat het bestand beschadigd raakt.

Als u meer informatie wilt over de aanbevelingen voor het ontwerpen van een database, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

288947 Access 2000: Informatie zoeken over het ontwerpen van een database in Access

Gebruik een bestandsindeling van de Jet-database die geschikt is voor de gebruikte versie van de Jet-engine

De beste prestaties en stabiliteit krijgt u door een database met de indeling van Microsoft Jet 4.0 te gebruiken wanneer op de clients Microsoft Jet 4.0 wordt gebruikt. Als op de clients Microsoft Jet 3.5 wordt gebruikt, krijgt u de beste prestaties en stabiliteit door een database met de indeling van Microsoft Jet 3.0 te gebruiken, enzovoort.

Hieronder ziet u een tabel met de Jet-indelingen die op dit moment beschikbaar zijn en welke conversie-dll wordt gebruikt (indien van toepassing) voor deze indeling wanneer u een Microsoft Jet 4.0-client gebruikt:


Access-versieJet-indeling Gebruikte conversie-dll
------------------------ -----------------------
Access 2.0 Jet 2.0 msrd2x40.dll
Access 95 Jet 3.0 msrd3x40.dll
Access 97 Jet 3.0 msrd3x40.dll
Access 2000 Jet 4.0 Geen
Access 2002 Jet 4.0 Geen
De tabel geeft aan dat Microsoft Access 95 en Access 97 een databasebestand maken met de indeling van Microsoft Jet 3.0. Access 2000 en Access 2002 maken een databasebestand met de indeling van Microsoft Jet 4.0. Wanneer u met een Microsoft Jet 4.0-client werkt, voorkomt u het gebruik van een conversie-dll door gebruik te maken van een bestand met de database-indeling van Microsoft Jet 4.0. Als op de clients Microsoft Jet 3.5 wordt gebruikt, kunt u tevens het beste een database met de indeling van Microsoft Jet 3.0 gebruiken.

Hier ziet u een lijst met veelgebruikte clients van de Microsoft Jet-database-engine en de versie van de Jet-engine die ze gebruiken:


Clienttoepassing Gebruikte Jet-engine Aanbevolen Jet-database-indeling
---------------- -------------------- -------------------------
Access 2.0 Jet 2.0 Jet 2.0
Access 95 Jet 3.0 Jet 3.0
Access 97 Jet 3.5 Jet 3.0
Access 2000 Jet 4.0 Jet 4.0
Access 2002 Jet 4.0 Jet 4.0
DAO 3.0 Jet 3.0 Jet 3.0
DAO 3.5 Jet 3.5 Jet 3.0
DA0 3.6 Jet 4.0 Jet 4.0
Microsoft.JET.OLEDB.3.51 Jet 3.5 Jet 3.0
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 Jet 4.0 Jet 4.0
Access ODBC-stuurprogramma* Jet 4.0 Jet 4.0
Opmerking Het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma dat deel uitmaakt van MDAC 2.0 of eerder, maakt gebruik van Microsoft Jet 3.5. Het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma dat deel uitmaakt van MDAC 2.1 en MDAC 2.5, maakt gebruik van Microsoft Jet 4.0. MDAC 2.6 en latere versies worden geleverd zonder het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma.

In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer zowel oudere als nieuwere Jet-toepassingen hetzelfde databasebestand delen) is het niet mogelijk de laatste bestandsindeling van de Jet-database te gebruiken. De reden hiervoor is dat oudere Jet-engines geen ondersteuning bieden voor een nieuwere bestandsindeling van de Jet-database. In dat geval moet u de oudere indeling gebruiken in combinatie met de conversie-dll's.

Voorkom het gebruik van gereserveerde woorden en tekens voor object- en veldnamen

Voorkom het gebruik van gereserveerde woorden en tekens in namen van objecten en velden in de database. In sommige situaties kan het afzonderlijke gebruik van gereserveerde woorden of tekens, of in combinatie met andere woorden maar omringd door spaties, beschadiging van de database tot gevolg hebben.

Als u meer informatie wilt over gereserveerde woorden en tekens in Microsoft Access, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

209187 Access 2000: Gereserveerde woorden in Microsoft Access
296857 Access 2000: Visual Basic kan niet worden geopend vanuit de ontwerpweergave van een databaseobject
Als u meer informatie wilt over gereserveerde woorden en tekens, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u gereserveerde woorden Microsoft Jet database-engine in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

Comprimeer de Microsoft Jet-database regelmatig

Als u een database regelmatig wijzigt, kunnen delen van de database gefragmenteerd raken. Het is daarom een goed idee regelmatig het hulpprogramma Database comprimeren van Microsoft Access uit te voeren. Als u niet over Microsoft Access beschikt, kunt u de database comprimeren met het hulpprogramma JetComp.

Klik voor meer informatie over het verkrijgen van het hulpprogramma JetComp voor Microsoft Jet 4.0 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

273956 Access 2000: Hulpprogramma Jet Compact beschikbaar in Download Center
Maak een schema voor het comprimeren van de database, afhankelijk van de mate waarin de gegevens worden gewijzigd. Als de gegevens niet zo vaak worden gewijzigd, hoeft u niet zo vaak te comprimeren. Als de database echter vaak en veel wordt bijgewerkt, uitgebreid en opgeschoond, is het belangrijk vaker te comprimeren. Hoewel er geen vuistregel bestaat voor het compressie-interval, adviseert Microsoft de database regelmatig te comprimeren.


In de volgende alinea's wordt het compressieproces van Microsoft Jet nader beschreven. Klik voor een meer algemene uitleg van het comprimeren van een database op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

209769 Access 2000: Database defragmenteren en comprimeren om de prestaties te verbeteren
De Microsoft Jet-engine beschouwt een databasebestand van Microsoft Access als een reeks blokken van 4096 bytes, dus ongeveer op dezelfde manier waarop gegevens op de vaste schijf worden verwerkt door een doorsnee bestandssysteem. De volledige set met records in een Microsoft Jet-tabel wordt opgeslagen in reeksen van deze blokken, waarbij elk blok naar het volgende blok wijst. Elk blok kan een of meer records bevatten, afhankelijk van het aantal velden en de hoeveelheid gegevens in elke record. Als records worden toegevoegd aan de tabel en eruit worden verwijderd, raken de tabelblokken na verloop van tijd gefragmenteerd binnen het databasebestand.

Het comprimeren van een Microsoft Jet-database betekent dat deze blokken worden 'gedefragmenteerd', waarbij wordt geprobeerd elke tabel in een aaneengesloten reeks van blokken te plaatsen. Het lezen en wegschrijven van gegevens naar de tabel kan hierdoor efficiënter verlopen.


Indexen in een Microsoft Access-database worden ook opgeslagen in blokken van 4096 bytes en kunnen net als de tabelrecords gefragmenteerd raken.


Wanneer een Microsoft Jet-database wordt gecomprimeerd, worden ook de statistische gegevens die voor een tabel zijn opgeslagen, in de database bijgewerkt. Een belangrijk statistisch gegeven is het aantal records in een tabel. Als het aantal records in de statistische gegevens aanzienlijk afwijkt van het werkelijke aantal records in de tabel, kunnen de prestaties afnemen. Als de statistische gegevens bijvoorbeeld aangeven dat de tabel een klein aantal records bevat, wordt bij het uitvoeren van zoek- of samenvoegbewerkingen door de optimalisatiefunctie van de Jet-engine geen gebruik gemaakt van tabelindexen. Als de tabel daadwerkelijk slechts een klein aantal records bevat, is deze werkwijze ook de meest efficiënte methode. Als de tabel echter een groot aantal records bevat, kan deze werkwijze zeer inefficiënt zijn. In situaties waar grote aantallen records worden toegevoegd, verwijderd en bijgewerkt, is het daarom altijd beter de database vaker te comprimeren.


Tijdens het comprimeren worden ook opgeslagen query's in de database opnieuw door Microsoft Jet geoptimaliseerd om deze in overeenstemming te brengen met de bijgewerkte statistische tabelgegevens. Regelmatig comprimeren kan dan ook van invloed zijn op de prestaties van opgeslagen query's.

Maak regelmatig een reservekopie van het Microsoft Jet-databasebestand

Het is raadzaam een schema te gebruiken dat het beste aansluit bij de hoeveelheid gegevens die u in het ergste geval mag kwijtraken. Als het bijvoorbeeld desastreus is wanneer u gegevens kwijtraakt die ouder zijn dan één dag, moet u elke dag een reservekopie maken. Als het niet erg is wanneer gegevens verloren gaan die niet ouder zijn dan één week, maakt u elke week een reservekopie, enzovoort. Een reservekopie van de volledige database is de beste manier om er zeker van te zijn dat u het Microsoft Jet-databasebestand kunt herstellen als dit beschadigd raakt.

Belangrijk Als u werkt in een netwerkomgeving, moet u alle Microsoft Jet-clients afsluiten voordat u een back-up maakt van het Microsoft Access-databasebestand. Als u dat niet doet, maakt u misschien een reservekopie met onvolledige of inconsistente gegevens. Controleer de reservekopieën regelmatig om er zeker van te zijn dat ze goed werken.

EXTRA AANBEVELINGEN VOOR NETWERKOMGEVINGEN

Microsoft Jet is een databasesysteem op basis van bestandsdeling. In een dergelijk systeem vindt de verwerking van het bestand plaats op de client. Wanneer een database op basis van bestandsdeling, zoals Microsoft Jet, wordt gebruikt in een omgeving met meerdere gebruikers, voeren verschillende clientprocessen op hetzelfde gedeelde bestand lees-, schrijf- en vergrendelingsbewerkingen uit via het netwerk. Als een proces om enigerlei reden niet kan worden voltooid, is het mogelijk dat het bestand instabiel of beschadigd raakt. Twee voorbeelden van een situatie waarin een proces mogelijk niet wordt voltooid: een client wordt onverwacht afgesloten of een netwerkverbinding met een server wordt verbroken.

Microsoft Jet is niet bedoeld voor gebruik met zeer intensieve, 24x7 multi-user servertoepassingen, zoals web-, bedrijfs-, transactie- en berichtenservers. Voor dit soort toepassingen is de beste oplossing over te stappen op een echt client/server-databasesysteem, zoals Microsoft Data Engine (MSDE) of Microsoft SQL Server. Wanneer u Microsoft Jet gebruikt in zeer intensieve toepassingen, zoals Microsoft Internet Information Server (IIS), kunnen allerlei problemen optreden. Zo is er melding gemaakt van beschadiging van de database, instabiliteit met als gevolg dat IIS uitvalt of vastloopt, evenals het plotselinge en permanente onvermogen van het stuurprogramma om verbinding te maken met een geldige database, waardoor het opnieuw starten van de IIS-service vereist is.

Hier volgt een lijst met aanbevelingen die bedoeld zijn voor omgevingen waarin een Microsoft Jet (Microsoft Access)-databasebestand wordt gedeeld op een netwerkbestandsserver.


Opportunistisch vergrendelen (oplocks) op de netwerkbestandsserver

Microsoft heeft een situatie vastgesteld waar opportunistisch vergrendelen de kans kan vergroten dat de Jet-database beschadigd raakt wanneer het bestand door twee of meer clients wordt gedeeld op een netwerkbestandsserver. Dit probleem is relevant voor bestandsservers van Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 en Novell die ondersteuning bieden voor opportunistisch vergrendelen. Dit probleem is tevens relevant voor clients waarop Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd en waarbij verbinding wordt gemaakt met een bestandsserver die gebruikmaakt van opportunistisch vergrendelen.


Windows 2000

Als u de kans dat dit probleem zich voordoet op Windows 2000-computers wilt verkleinen, moet u Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) installeren op de Windows 2000-bestandsserver waarop het Access-databasebestand zich bevindt. Vervolgens installeert u Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) op iedere Windows 2000-clientcomputer die verbinding maakt met de Windows 2000-bestandsserver. Klik op het volgende artikelnummer in Microsoft Knowledge Base voor informatie het verkrijgen en installeren van Windows 2000 SP3:
260910 Het meest recente service pack voor Windows 2000 ophalen
Als u werkt met clients van Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows NT 4.0, hoeft u het service pack uit het Knowledge Base-artikel Q260910 niet op deze clients te installeren.


Windows XP

Als u wilt voorkomen dat het probleem zich voordoet op Windows XP-computers, installeert u de beveiligingsupdate die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt vermeld op iedere Windows XP-clientcomputer die verbinding maakt met de bestandsserver waarop de Access-database zich bevindt.

329170 MS02-070: Fout in het ondertekenen van SMB's kan bewerking van Groepsbeleid toestaan
Als u werkt met clients met Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows NT 4.0, hoeft u de beveiligingsupdate uit Knowledge Base-artikel 329170 niet op deze clients te installeren.


Opportunistisch vergrendelen uitschakelen

Als u Windows NT 4.0 gebruikt, maar u kunt Windows 2000 SP3 en de Windows XP-beveiligingsupdate niet installeren of als u Windows 2000 SP3 en de Windows XP-beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd maar er treedt nog regelmatig beschadiging op, kunt u opportunistisch vergrendelen uitschakelen om het probleem te omzeilen.

Belangrijk Het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van andere toepassingen. Neem contact op met de afdeling voor technische ondersteuning van Microsoft Windows als u hierover vragen hebt.


Voor meer informatie over het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen op Windows NT 4.0 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

129202 PC Ext: Beschrijving van opportunistisch vergrendelen in Windows NT
Voor meer informatie over het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen op Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

296264 Opportunistisch vergrendelen (oplocks) configureren in Windows 2000
Als u opportunistisch vergrendelen wilt uitschakelen op een Novell-bestandsserver, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de afdeling Technische ondersteuning van Novell. Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Novell klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K


60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P


60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.


Overwegingen bij het delen van een Microsoft Jet-database

Een Microsoft Jet-databasebestand dat is opgeslagen op een bestandsshare van Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME), kunt u beter niet delen met Windows NT- of Windows 2000-clients. Wanneer u een heterogeen netwerk hebt, met computers met Windows 95, Windows 98, Windows ME en Windows NT of Windows 2000, en u moet de database delen met andere netwerkgebruikers, raadt Microsoft u aan het databasebestand op te slaan en te delen op een server met Windows NT of Windows 2000 waarop opportunistisch vergrendelen is uitgeschakeld. Als een bestand dat is opgeslagen op een bestandsshare van Windows 95, Windows 98 of Windows ME, wordt gedeeld door clientcomputers met Windows NT of Windows 2000, kan het bestand beschadigd raken. Dit kan zelfs gebeuren als op de client met Windows NT of Windows 2000 opportunistisch vergrendelen is uitgeschakeld. Dit probleem wordt momenteel nader onderzocht. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze aan dit artikel worden toegevoegd.

Gebruik een krachtige bestandsserver

Zorg dat u beschikt over een krachtige bestandsserver die overweg kan met het aantal gebruikers en de bewerkingen die worden uitgevoerd op het Microsoft Jet-databasebestand. Het is ook belangrijk dat de bestandsserver niet al te veel andere processen moet afhandelen, zoals functies van een Windows-domeincontroller, Exchange Server en SQL Server. De reden voor deze aanbeveling is dat een netwerkbeheerder, of een andere beheerder van de server, de computer wellicht opnieuw moet opstarten om een probleem met een andere belangrijke service (zoals de e-mailserver) op te lossen. Het is ook mogelijk dat de beheerder na installatie van nieuwe software, een service pack of hotfix het systeem opnieuw opstart en vergeet dat de Microsoft Jet-database wordt gedeeld op de server. Het opnieuw opstarten van de bestandsserver heeft tot gevolg dat de clientverbindingen met de database onverwacht worden verbroken en dat de database wordt beschadigd. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de database op alle clients is gesloten voordat de bestandsserver opnieuw wordt opgestart of voordat software-updates worden toegepast op de bestandsserver.

De bestandsserver moet daarom ook in een afgesloten ruimte worden opgesteld, zodat het apparaat niet per ongeluk kan worden uitgeschakeld. Verder moet de server zijn voorzien van een noodvoeding (UPS), zodat de database ook bij tijdelijke stroomstoringen of stroomschommelingen toegankelijk blijft. De netwerkbestandsserver moet verder zijn voorzien van snelle vaste schijven, een goede netwerkkaart en voldoende RAM om er zeker van te zijn dat de server niet overbelast raakt.

Controleer de netwerkconnectiviteit

Zorg dat u beschikt over een stabiel en snel netwerk met goede aansluitmogelijkheden voor de netwerkbestandsserver. Gebruik Microsoft Jet bij voorkeur niet over een WAN, een modemverbinding of FTP (of een andere minder betrouwbare vorm van netwerktransport). Aangezien Microsoft Jet een databasesysteem is dat gebruikmaakt van bestandsdeling, vergroot een minder betrouwbare vorm van netwerktransport het risico van verbroken clientverbindingen met de database. Hierdoor kan de kans op databasebeschadiging ook toenemen.

Beperk het aantal verbindingen vanaf elke client

Als het mogelijk is, moet u ervoor zorgen dat elke client maar één verbinding met de Microsoft Jet-database heeft. Elke verbinding met een Jet-database wordt door de database gezien als één afzonderlijke client, zelfs wanneer deze verbindingen afkomstig zijn van hetzelfde clientproces. Voor een optimale prestatie en netwerk-I/O, en om het aantal gebruikers van de backend-database te beperken, moet in het ontwerp van de clienttoepassing slechts één verbinding met de Jet-database worden toegestaan. Deze verbinding kan dan waar nodig over verschillende recordsets worden gedeeld. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de clienttoepassing geen vertraging ondervindt bij lees- en schrijfbewerkingen. Standaard zit er namelijk een interval van vijf seconden tussen het wegschrijven van een waarde naar de database en het kunnen lezen van deze bijgewerkte waarde wanneer deze bewerkingen plaatsvinden in twee verschillende Jet-verbindingen, zelfs als de twee verbindingen deel uitmaken van hetzelfde clientproces. U voorkomt dit probleem door slechts één verbinding te gebruiken.

Gebruik ADO voor toegang tot een Microsoft Jet-database

Wanneer u een Microsoft Jet-database benadert vanuit ADO, verdient het aanbeveling de Microsoft Jet OLE-databasebron te gebruiken in plaats van het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

299973 Access 2000: Microsoft Jet gebruiken met IIS

Stap over op een transactionele database-engine voor extra integriteit

In tegenstelling tot een database-engine die is gebaseerd op bestandsdeling, verwerkt een servergebaseerde database-engine zoals Microsoft SQL Server alle verzoeken van verschillende clients aan een database op de server. Op de server worden gegevens van deze verzoeken bijgehouden in een transactielogboek. Als een verzoek om enigerlei reden niet kan worden gehonoreerd, wordt een rollback uitgevoerd of wordt het verzoek niet verwerkt. Dit verkleint de kans dat de database instabiel of beschadigd raakt.

Voordat u overstapt van een database-engine op basis van bestandsdeling naar een servergebaseerde database-engine, moet u echter de voordelen en nadelen van deze upgrade goed tegen elkaar afwegen.

Als u meer informatie wilt over het kiezen van de meest geschikte database-engine voor uw omgeving, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

168549 Access 97: Het juiste database-artikel kiezen in het Downloadcentrum
Opmerking Hoewel dit artikel is geschreven voor Access 97, is de inhoud ook van toepassing op Jet 4.0 en Access 2000.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de te volgen procedure bij een beschadigde database, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

306204 Access 2000: Problemen met een beschadigde Microsoft Access-database oplossen
Als u meer informatie wilt over andere onderwerpen in dit artikel, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:


200300 Procedure: Schrijf- en leesbewerkingen synchroniseren met de Jet OLE DB
209137 Access 2000: Problemen met een beschadigde Jet 4.0-database oplossen en de database herstellen
299973 Access 2000: Microsoft Jet gebruiken met IIS
296264 Opportunistisch vergrendelen (oplocks) configureren in Windows 2000
129202 PC Ext: Beschrijving van opportunistisch vergrendelen in Windows NT
Eigenschappen

Artikel-id: 300216 - Laatst bijgewerkt: 16 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback