Overzicht van Hulp op afstand in Windows XP

Samenvatting

Hulp op afstand is een Windows XP-technologie die gebruikers van Windows XP in staat stelt elkaar via internet te helpen. Met dit hulpprogramma kan een gebruiker die 'Expert' wordt genoemd het bureaublad van een andere gebruiker, de 'Hulpaanvrager', bekijken. Met toestemming van de hulpaanvrager kan de expert zelfs de controle over de computer van de hulpaanvrager overnemen om problemen op afstand op te lossen.

Met Hulp op afstand kan een helpdesk hulp bieden aan gebruikers op het netwerk. Deze functie wordt ook wel Hulp op afstand aanbieden genoemd.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over de functie 'Hulp op afstand aanbieden':

301527 Een Windows XP-computer configureren om aangeboden hulp op afstand te ontvangen

Meer informatie

Vereisten voor Hulp op afstand

 • Zowel op de computer van de hulpaanvrager als op de computer van de expert, of helper, moet een versie van Windows XP of Windows Server 2003 worden uitgevoerd.
 • Beide computers moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Dit netwerk kan ook internet zijn.

  Als u meer informatie wilt over mogelijke netwerkconfiguraties, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  301529 Ondersteunde verbindingsscenario’s voor Hulp op afstand
 • In Windows XP Home Edition moet de hulpaanvrager een eigenaarsaccount gebruiken.
 • De hulpaanvrager moet een bestand kunnen overbrengen naar de expert. De hulpaanvrager kan automatisch een bestand versturen via Help en ondersteuning met behulp van Microsoft Outlook Express of Windows Messenger. De gebruiker moet in dit geval wel Outlook Express of Windows Messenger hebben geïnstalleerd. De hulpaanvrager kan het bestand ook opslaan en op een andere manier naar de expert verzenden.
Opmerking In dit artikel worden situaties beschreven bij Hulp op afstand waarin de hulpaanvrager de sessie voor Hulp op afstand start door een uitnodiging naar de expert te verzenden. Op computers die zich in hetzelfde domein bevinden, kan de expert hulp op afstand aanbieden aan de hulpaanvrager. De hulpaanvrager hoeft de expert in dat geval niet uit te nodigen.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over het aanbieden van hulp op afstand:

301527 Een Windows XP-computer configureren om aangeboden hulp op afstand te ontvangen

Een uitnodiging voor Hulp op afstand verzenden

 1. Open Help en ondersteuning door op Start en vervolgens op Help en ondersteuning te klikken.
 2. Klik op Hulp op afstand en op Iemand uitnodigen om u te helpen.
 3. De pagina Hulp op afstand wordt weergegeven. Klik op Iemand uitnodigen om te helpen.
 4. Er zijn drie opties beschikbaar voor het verzenden van een uitnodiging voor Hulp op afstand: Windows Messenger, e-mail of de uitnodiging opslaan als een bestand. Kies een van deze drie opties en volg deze aanwijzingen. Bij de methode e-mail of Uitnodiging als bestand opslaan krijgt de hulpaanvrager de gelegenheid om de sessie met een wachtwoord te beveiligen. De hulpaanvrager moet ook een periode selecteren waarna de uitnodiging automatisch vervalt. De hulpaanvrager kan een uitnodiging op elk gewenst moment laten vervallen door te klikken op Uitnodigingsstatus bekijken op de pagina Hulp op afstand waarnaar in stap 3 wordt verwezen.
 5. Wanneer de expert de uitnodiging ontvangt, wordt de expert gevraagd naar het wachtwoord dat de hulpaanvrager heeft ingesteld. Na het opgeven van dit wachtwoord kan de expert de sessie van Hulp op afstand starten.
 6. Wanneer de sessie door de expert is gestart, wordt het door de expert opgegeven wachtwoord gecontroleerd door de computer van de hulpaanvrager.
 7. De computer van de hulpaanvrager controleert bovendien of de uitnodiging die door de expert is gebruikt, geldig is en nog niet is vervallen.
 8. Als de uitnodiging nog niet is vervallen en het wachtwoord klopt, ontvangt de hulpaanvrager een melding dat de expert de sessie nu wil starten en wordt de hulpaanvrager gevraagd de sessie van Hulp op afstand te starten.
 9. Als de hulpaanvrager de sessie start, wordt het dialoogvenster Hulp op afstand geopend op de computer van de hulpaanvrager en de console Remote Assistance Expert op de computer van de expert. Vanaf dit moment kan de expert in real-time alles zien wat er op de computer van de hulpaanvrager gebeurt.
 10. De expert kan nu een verzoek indienen om het beheer van de computer van de hulpaanvrager over te nemen door op Controle overnemen te klikken in de expertconsole. Er wordt dan een bericht verstuurd naar de computer van de hulpaanvrager waarin aan de hulpaanvrager kenbaar wordt gemaakt dat de expert het beheer van de computer wil overnemen. In dit bericht wordt melding gemaakt van de volgende drie manieren waarop de hulpaanvrager kan voorkomen dat een expert het beheer van de computer overneemt:
  Op ESC drukken.
  De CTRL-toets ingedrukt houden en op de toets C drukken.
  Op Controle afbreken klikken naast het chatvenster.
 11. Als de hulpaanvrager het beheer van de computer laat overnemen door de expert, kan zowel de hulpaanvrager als de expert de computer bedienen via het toetsenbord en de muis. De hulpaanvrager kan beter niet typen of de muis aanraken terwijl de expert de computer beheert. De computer reageert dan namelijk op invoer van beide gebruikers, waardoor de muisbesturing fouten kan opleveren. Als de hulpaanvrager de controle afbreekt, wordt de sessie van Hulp op afstand wel voortgezet en kan de expert nog steeds het bureaublad van de hulpaanvrager zien.

Overzicht van methoden voor het verzenden van de uitnodiging

Windows Messenger

Gebruikers van Windows Messenger kunnen een contactpersoon uitnodigen om ze te helpen via Hulp op afstand. Windows Messenger verdient om de volgende redenen de voorkeur als methode voor het verzenden van een uitnodiging voor Hulp op afstand:

 • Windows Messenger werkt in real-time, zodat de hulpaanvrager kan zien of de expert on line is.
 • Met Windows Messenger beschikken computers van hulpaanvragers en experts over extra methoden om elkaar via internet te vinden. Van deze extra methoden kan gebruik worden gemaakt wanneer computers niet op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of via internet verbinding proberen te maken via een firewall of een NAT-computer.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  301529 Ondersteunde verbindingsscenario’s voor Hulp op afstand
Wanneer u Windows Messenger gebruikt, hoeft Help en ondersteuning niet te worden geopend. U kunt de uitnodiging ook als volgt verzenden via Windows Messenger:
 1. Open in Windows Messenger het menu Extra en klik op Een uitnodiging verzenden.
 2. Klik op Hulp op afstand vragen.
 3. Klik op de gewenste contactpersoon voor Hulp op afstand.
De geselecteerde contactpersoon ontvangt een bericht met een aanvraag voor een sessie van Hulp op afstand en de Expert kan op Accepteren of Weigeren klikken.

De sessie van Hulp op afstand kan ook worden gestart in Windows Messenger door met de rechtermuisknop op een contactpersoon te klikken en vervolgens op Uitnodigen en op Hulp op afstand vragen te klikken.

E-mail

Met behulp van Hulp op afstand kan de hulpaanvrager een e-mailbericht opstellen dat naar de expert wordt verstuurd. Het e-mailbericht bevat een bijlage met de uitnodiging. Wanneer de expert de bijlage opent, wordt hij of zij gevraagd een wachtwoord op te geven, mits er door de hulpaanvrager een wachtwoord is opgegeven. Het proces verloopt verder zoals beschreven in de sectie 'Een uitnodiging voor Hulp op afstand verzenden'.

Hulp op afstand maakt gebruikt van de e-mailclient die op het tabblad Programma's van Internet-opties is opgegeven. Als er nog geen e-mailclient is geconfigureerd, kan de hulpaanvrager deze met behulp van Hulp op afstand configureren. U kunt de e-mailclient die door Hulp op Afstand wordt gebruikt, wijzigen door in het Configuratiescherm te dubbelklikken op Internet-opties en vervolgens op het tabblad Programma's de e-mailinstelling te wijzigen in de e-mailclient van uw keuze.

In Hulp op afstand kan de hulpaanvrager een e-mailbericht opstellen met behulp van Simple MAPI (Simple Mail Advanced Programming Interface). Sommige e-mailclients bieden geen ondersteuning voor Simple MAPI en worden niet als optie weergegeven in Internet-opties.

Uitnodiging als bestand opslaan

Als de e-mailclient van de hulpaanvrager geen ondersteuning biedt voor Simple MAPI of als de hulpaanvrager het bestand met de uitnodiging op een andere manier naar de expert wil overbrengen, kan de hulpaanvrager de uitnodiging als een bestand opslaan.

Met deze optie kan de hulpaanvrager hetzelfde bestand dat automatisch zou worden gemaakt en als bijlage aan een e-mail zou worden toegevoegd, op het lokale station of op een netwerkshare opslaan. De hulpaanvrager kan dit bestand vervolgens aan een e-mailbericht koppelen door een e-mailclient te gebruiken die geen ondersteuning biedt voor Simple MAPI, of het bestand kan worden overgebracht naar een netwerkshare, een diskette, enzovoort. Wanneer de expert het bestand ontvangt, kan de expert hierop dubbelklikken om de uitnodiging te openen en de sessie van Hulp op afstand te starten.


Technisch overzicht

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een technisch overzicht van Hulp op afstand:

300692 Beschrijving van het proces voor het maken van een verbinding voor Hulp op afstand
Opmerking Hulp op afstand gebruikt DCOM. Het registerpad van DCOM in Windows XP is HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole met de tekenreekswaarde EnableDCOM = Y. Als deze waarde 'N' is of ontbreekt, werkt Hulp op afstand niet.
Eigenschappen

Artikel-id: 300546 - Laatst bijgewerkt: 22 sep. 2005 - Revisie: 1

Feedback