Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren om een opstartdiskette te maken voor Microsoft Windows NT of Microsoft Windows 2000, zodat u toegang kunt krijgen tot het station van een Intel-computer waarop het opstartsysteem beschadigd is.

Vereisten

 • Een lege diskette
 • De cd-rom van Windows 2000 of Windows NT of een operationele Windows 2000- of Windows NT-computer

Een opstartdiskette maken

Welke procedure u gebruikt is ervan afhankelijk of u toegang hebt tot een Windows NT-computer.

Een opstartdiskette maken met een Windows NT-computer

In deze procedure maakt u een opstartdiskette met behulp van een Windows NT-computer.

 1. Formatteer een diskette met behulp van het desbetreffende hulpprogramma van Windows NT. Typ bijvoorbeeld bij de opdrachtprompt:
  format a:
 2. Kopieer het Ntldr-bestand van de installatie-cd-rom van Windows NT, de installatiediskette van Windows NT of van een computer waarop dezelfde versie van Windows NT wordt uitgevoerd als de computer die u wilt benaderen met behulp van de opstartdiskette. Mogelijk moet u dit bestand uitpakken vanuit het bestand Ntldr._. Typ hiervoor bij de opdrachtregel de volgende opdracht:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. Kopieer het bestand Ntdetect.com naar de diskette.
 4. Maak een bestand Boot.ini, of kopieer het bestand vanuit een computer waarop Windows NT wordt uitgevoerd, en pas het bestand dan aan aan de computer waartoe u toegang probeert te krijgen. Het volgende voorbeeld werkt voor een SCSI-station met één partitie, waarop Windows NT geïnstalleerd is onder \WINNT. De precieze waarde van de sectie [operating systems] is afhankelijk van de configuratie van de Windows NT-computer waartoe u toegang probeert te krijgen.

  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Als de computer wordt opgestart vanaf een vaste IDE-, EIDE- of ESDI-schijf, vervangt u scsi(0) door multi(0). Als u scsi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, kopieert u het correcte apparaatstuurprogramma voor de SCSI-controller die wordt gebruikt op de computer. Wijzig de naam ervan in NTBOOTDD.SYS. Als u multi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, hoeft u dit niet te doen.
 5. Start de computer op met behulp van de diskette en meld u aan bij Windows NT.

Een opstartdiskette maken zonder een Windows NT-computer

In deze procedure maakt u een opstartdiskette zonder Windows NT-computer.

 1. Maak met behulp van de opdracht diskcopy een kopie van de eerste Windows NT Setup-diskette en verwijder vervolgens alle bestanden van de nieuwe diskette.
 2. Kopieer de bestanden Ntdetect.com en Ntldr van de map i386 op de cd-rom naar de nieuwe diskette.
 3. Wijzig de naam van het bestand Ntldr in
  Setupldr.bin
 4. Maak een bestand Boot.ini. Het volgende voorbeeld werkt voor een SCSI-station met één partitie, waarop Windows NT geïnstalleerd is onder \WINNT. De precieze waarde van de sectie [operating systems] is afhankelijk van de configuratie van de Windows NT-computer die u wilt opstarten:

  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Als de computer wordt opgestart vanaf een vaste IDE-, EIDE- of ESDI-schijf, vervangt u scsi(0) door multi(0). Als u scsi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, kopieert u het correcte apparaatstuurprogramma voor de SCSI-controller die wordt gebruikt op de computer. Wijzig de naam ervan in Ntbootdd.sys. Als u multi(x) gebruikt in het bestand Boot.ini, hoeft u dit niet te doen.
 5. Start de computer op met behulp van de diskette en meld u aan bij Windows NT.

Probleemoplossing

Als het pad dat naar de systeembestanden verwijst onjuist is of een stationsaanduiding bevat, kan er een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:

Windows NT kan niet worden gestart door het volgende opstartconfiguratieprobleem dat betrekking heeft op de ARC-firmware:
de ARC-naam voor HAL en systeempaden is niet correct gegenereerd. Raadpleeg de documentatie van Windows NT (TM) voor meer informatie over de ARC-configuratieopties. Meer informatie kunt u ook vinden in de documentatie van de hardware. Het opstarten is mislukt.
Als er een onjuist SCSI-stuurprogramma is geselecteerd of als het bestand Ntbootdd.sys niet aanwezig is, kan een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:

Windows NT kan niet worden gestart door een hardwareconfiguratieprobleem met de vaste schijf van de computer. De geselecteerde opstartdiskette kan niet worden gelezen. Controleer het opstartpad en de schijfhardware. Raadpleeg de documentatie van Windows NT (TM) voor meer informatie over de hardwareconfiguratie van de schijf. Meer informatie kunt u ook vinden in de documentatie van de hardware. Het opstarten is mislukt.

Verwijzingen

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

102873 Naamgevingsconventies en syntaxis voor paden in Boot.ini en ARC


Eigenschappen

Artikel-id: 301680 - Laatst bijgewerkt: 3 okt. 2004 - Revisie: 1

Feedback