Kan programma niet weergeven met een verbinding naar extern bureaublad of Terminal Services

Symptomen

Als u een verbinding naar extern bureaublad of Terminal Services tot stand brengt met een op Windows XP gebaseerde computer waarop Terminal Services wordt uitgevoerd en die meerdere monitors heeft, wordt het programma mogelijk niet weergegeven wanneer het programma het laatst is weergegeven op een niet-primaire monitor. Als dit probleem optreedt, worden programma's die op de taakbalk worden uitgevoerd mogelijk wel weergegeven, maar worden de programma's mogelijk niet meer weergegeven nadat u deze herstelt of maximaliseert.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden doordat verbindingen naar extern bureaublad of Terminal Services de functionaliteit van meerdere monitors niet ondersteunen.

Oplossing

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Verplaats het programma met de pijltoetsen naar de primaire monitor:
  1. Klik op de taakbalk op het programma dat u wilt verplaatsen.
  2. Houd de toets ALT ingedrukt terwijl u op de spatiebalk drukt om het menu Venster te openen.
  3. Druk op de R om de opdracht Verplaatsen te kiezen en verplaats het programma vervolgens met de pijltoetsen naar de primaire monitor.
  4. Druk op ENTER nadat u het programma naar het zichtbare gebied hebt verplaatst.

Methode 2

Sluit het programma af met Taakbeheer en start het opnieuw:
  1. Druk op CTRL+SHIFT+ESC om Taakbeheer te starten.
  2. Klik op de tab Toepassingen op het programma dat u wilt afsluiten en klik vervolgens op Taak beëindigen. Mogelijk wordt u gevraagd geopende bestanden op te slaan.
  3. Start het programma opnieuw.

Methode 3

Sluit het programma af met het menu Bestand en start het opnieuw:
  1. Klik op de taakbalk op het programma dat u wilt afsluiten, druk op ALT en vervolgens op B.
  2. Klik op A of S om het programma af te sluiten. Mogelijk wordt u gevraagd geopende bestanden op te slaan.
  3. Start het programma opnieuw.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Eigenschappen

Artikel-id: 302090 - Laatst bijgewerkt: 10 aug. 2001 - Revisie: 1

Feedback