Procedure: Voorkomen dat bestanden in gecodeerde vorm naar een server worden gekopieerd

IN DEZE TAAK

BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Samenvatting

Het is mogelijk dat u enerzijds met Windows 2000 EFS (Encrypting File System) gecodeerde bestanden hebt op bijvoorbeeld uw laptop-computer, en tegelijk deze bestanden in niet-gecodeerde vorm kunt kopiëren naar een centrale server zodat u ze kunt delen met andere gebruikers.


In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt instellen dat gecodeerde bestanden die u naar een bepaalde Windows 2000-computer kopieert, daar in niet-gecodeerde vorm worden opgeslagen.


Gecodeerde bestanden kopiëren naar een server

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Als u wilt voorkomen dat EFS-bestanden in gecodeerde vorm naar een server worden gekopieerd, voert u op de doelserver de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ
  regedit
  en klik op OK.
 3. Selecteer de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 4. Wis de waarde NtfsEncryptionService uit de sleutel FileSystem.
 5. Start de server opnieuw op.
Deze wijziging heeft op de doelserver het volgende effect:
 • Bestanden kunnen niet met EFS worden gecodeerd op deze server.
 • Clientcomputers waarvan EFS-bestanden naar deze server worden gekopieerd, zorgen ervoor dat de bestanden in niet-gecodeerde vorm op de server worden opgeslagen.
Let erop dat u in een normale situatie (als de registerwijziging niet is doorgevoerd) geen EFS-bestanden kunt kopiëren naar een andere Windows 2000-computer die niet is ingesteld als vertrouwde server voor overdracht. U ontvangt het foutbericht 'Toegang is geweigerd. Het bronbestand is mogelijk in gebruik'. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.


Referenties

Als u EFS-bestanden in gecodeerde vorm kopieert van de ene Windows 2000-computer naar een andere, moet op de broncomputer de doelcomputer als vertrouwd voor overdracht zijn ingesteld.
Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van computers als vertrouwd voor overdracht en de werking hiervan het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

266080 Answers to Frequently Asked Kerberos Questions
Eigenschappen

Artikel-id: 302093 - Laatst bijgewerkt: 16 okt. 2003 - Revisie: 1

Feedback