Foutbericht wanneer u een webpagina probeert af te drukken: Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina

Symptomen

In Microsoft Internet Explorer treedt een van de volgende problemen op wanneer u probeert een webpagina af te drukken naar een bestand:

 • Wanneer u de webpagina naar een bestand afdrukt met de opdracht Afdrukken in het menu Bestand, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina.


  Regel: 1210
  Teken: 1
  Fout: Niet nader omschreven fout.
  Code: 0
  URL: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg


  Wilt u doorgaan met het uitvoeren van scripts op deze pagina?
 • Wanneer u vanuit het venster Afdrukvoorbeeld de webpagina naar een bestand afdrukt met de opdracht Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Er is een interne fout opgetreden. Dit document kan niet door Internet Explorer worden afgedrukt.
In beide gevallen wordt het document juist afgedrukt.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de volgende punten van toepassing zijn:

 • U maakt gebruik van een PostScript-printerstuurprogramma.
 • U hebt Encapsulated PostScript (EPS) als uitvoer geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen voor printernaam, waarbij printernaam de naam is van de PostScript-printer.
Dit probleem kan ook optreden als u de printer configureert om een koptekst en voettekst toe te voegen aan elke pagina die u afdrukt.

Oplossing

Gebruik de van toepassing zijnde methode om dit probleem op te lossen.

PostScript-printerstuurprogramma

Wis Encapsulated PostScript (EPS) als uitvoer in het dialoogvenster Eigenschappen voor printernaam.

Kop- en voettekst verwijderen uit printereigenschappen

Gebruik het onderdeel Printers van het Configuratiescherm om alle automatische kop- en voetteksten te verwijderen of uit te schakelen. Raadpleeg de gedrukte documentatie of het on line Help-bestand voor uw printer voor meer informatie.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 303486 - Laatst bijgewerkt: 12 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback