Outlook 2002: E-mailbezorging in Postvak IN stopt wanneer het bestand met bestand met de persoonlijke mappen of het bestand met off line mappen vol is

Symptomen

Wanneer u in Outlook e-mailberichten verzendt en ontvangt, worden er geen nieuwe items meer geaccepteerd in de persoonlijke map of de off line mappen waarin u de e-mail ontvangt.

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als gevolg van een wijziging in Outlook 2002 waardoor de grootte van een bestand met persoonlijke mappen (.PST) en een bestand met off line mappen (.OST) is beperkt tot minder dan 2 GB (gigabytes) om te voorkomen dat de bestanden beschadigd raken. Er worden geen e-mailberichten meer bezorgd bij de map, maar u ontvangt geen foutbericht waarin de oorzaak daarvan wordt vermeld.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Office XP. Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
307841 Office XP: Het meest recente Service Pack voor Office XP ophalen
De Engelse versie van deze correctie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:


Bestandsnaam Versie
----------------------------
Exsec32.dll 10.0.3117.0
Outllib.dll 10.0.3124.0
Outlph.dll 10.0.3124.0
Rm.dll 10.0.3012.0

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Service Pack 1 voor Microsoft Office XP is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Als u deze correctie hebt toegepast en vervolgens in Outlook 2002 e-mailberichten probeert te bezorgen bij een PST-bestand dat vol is (ongeveer 1,82 GB, 1.957.052.416 bytes of 1.911.184 kilobytes [kB]), wordt in het dialoogvenster Voortgang van verzenden/ontvangen in Outlook het volgende foutbericht weergegeven:
Bij taak 'Microsoft Exchange Server - Bezig met ontvangen' is een fout (0x8004060C) opgetreden: 'Onbekende fout 0x8004060C'
0x8004060C is een unieke foutcode die speciaal wordt gebruikt om aan te geven dat er geen e-mail meer bij het Postvak IN van een PST-bestand wordt bezorgd omdat het PST-bestand vol is. Als u andere items in het PST-bestand probeert op te slaan, zoals een afspraak, taak of contactpersoon, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Bestand bestandsnaam heeft de maximale grootte bereikt. Als u de hoeveelheid gegevens in dit bestand wilt reduceren, moet u de items die u niet meer nodig hebt, selecteren en vervolgens definitief verwijderen (Shift + Del).
Wanneer u e-mail probeert te bezorgen bij een OST-bestand dat vol is, wordt het volgende foutbericht in het dialoogvenster Voortgang van verzenden/ontvangen in Outlook weergegeven:
Bij taak 'Microsoft Exchange Server' is een fout (0x00040820) opgetreden:' Fout bij achtergrondsynchronisatie. In de meeste gevallen is er meer informatie beschikbaar in een logboekbestand met synchronisatiegegevens in de map Verwijderde items.'
Als u vervolgens in de map Verwijderde items kijkt, is er geen logboekbestand met synchronisatiegegevens beschikbaar als gevolg van deze fout

Gebruikers van Outlook 2002 die een verbinding hebben met een Exchange Server- of Exchange 2000 Server-computer en die hebben opgegeven dat e-mail moet worden bezorgd bij een PST-bestand, ontvangen geen enkele melding wanneer het PST-bestand vol is. Er worden eenvoudigweg geen e-mailberichten meer bezorgd bij het PST-bestand en de berichten hopen zich op de server op.

288283 Outlook 2002: Zowel het bestand met de persoonlijke mappen als het bestand met off line mappen accepteert geen gegevens meer
286038 Outlook 2002: Wat zijn off line mappen en hoe worden deze gebruikt?
289987 Outlook 2002: Outlook PST- en OST-bestanden comprimeren
290857 Outlook 2002: Het gebruik van PST-bestanden veranderen in OST-bestanden
Eigenschappen

Artikel-id: 304863 - Laatst bijgewerkt: 28 jun. 2004 - Revisie: 1

Feedback