48-bits LBA-ondersteuning voor ATAPI-schijfstations in Windows 2000

Symptomen

Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) en eerdere versies van Windows 2000 ondersteunen geen 48-bits LBA (Logical Block Addressing) zoals gedefinieerd in de ATA/ATAPI 6.0-specificatie.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het meest recente service pack voor Windows 2000 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende of latere bestandskenmerken hebben:


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
---------------------------------------------------------
19-10-2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86.768 Atapi.sys
19-04-2002 05:43 PM 214.938 Update.inf

De 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning functioneert alleen correct onder de volgende omstandigheden:

 • Een computer waarop een BIOS (Basic Input/Output System) is geïnstalleerd dat compatibel is met 48-bits LBA.
 • Een computer met een vaste schijf met een capaciteit van meer dan 137 gigabyte (GB).
 • U moet de ondersteuning in het Windows-register inschakelen door de registerwaarde EnableBigLba in de volgende registersleutel toe te voegen of te wijzigen in 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Als u 48-bits ondersteuning voor grote LBA-schijven in het register wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Klik op Waarde toevoegen in het menu Bewerken en voeg de volgende registerwaarde toe:
  Naam: EnableBigLba
  Type: REG_DWORD
  Gegevens: 0x1
 4. Sluit de Register-editor af.
Opmerking Als u 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning inschakelt door de bovenstaande registersleutel te bewerken zonder dat het systeem aan de minimale vereisten voldoet, kunnen de volgende problemen zich voordoen:

 • Bij besturingssystemen waarvan ondersteuning voor 48-bits LBA niet standaard is ingeschakeld (zoals Windows 98, Windows ME of Windows 2000) en die zijn geïnstalleerd op een partitie die groter is dan de 28-bits LBA-begrenzing (137 GB), treedt beschadiging of verlies van gegevens op.
 • Het installeren van een besturingssysteem waarin de ondersteuning voor 48-bits LBA niet standaard is ingeschakeld (zoals Windows 98, Windows ME of Windows 2000) op een partitie die groter is dan de 28-bits LBA-begrenzing (137 GB) zal mislukken. Hierbij wordt een tijdelijke installatiemap achtergelaten.
 • Als u, voordat u Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) installeert, een hotfix installeert die 48-bits LBA inschakelt, wordt tijdens de installatie van SP3 automatisch de juiste registersleutel gemaakt om de gegevensintegriteit van de vaste schijf te waarborgen.
 • Nadat u ondersteuning voor 48-bits LBA hebt ingeschakeld door de juiste registersleutel toe te voegen, kan er gegevensbeschadiging optreden als u de registersleutel verwijdert of als u SP3 voor Windows 2000 verwijdert.
 • Als u een exemplaar van Windows 2000 met SP3 (SP3 geïntegreerd) installeert op een grote vaste schijf die al vooraf is geformatteerd door een besturingssysteem waarvoor 48-bits LBA is ingeschakeld, kan het ATAPI-subsysteem tijdens het tekstgedeelte van Setup een vaste-schijfruimte melden die groter is dan de ruimte die kan worden geadresseerd zonder ondersteuning voor 48-bits LBA (groter dan circa 137 GB). In dat geval is de partitietabelinformatie voor de vaste schijf al gemaakt. Als u de onjuiste schijfgegevens wilt corrigeren, verwijdert u de partitie met een schijfpartitioneringsprogramma of verwijdert u de partitie en maakt u deze opnieuw tijdens het tekstgedeelte van Setup. Nadat u de nieuwe partitie hebt gemaakt, sluit u Setup af door op F3 te drukken en start u de Windows-installatieprocedure opnieuw op. Het ATAPI-subsysteem geeft nu een correcte vaste-schijfruimte van circa 137 GB weer.
 • De registerwaarde EnableBigLba is uitgeschakeld:

  Als u een 48-bits compatibel BIOS hebt dat een vaste schijf kan ondersteunen met een capaciteit van meer dan 137 GB, is alleen de eerste 137 GB van de vaste schijf adresseerbaar. Het restant van de vaste schijf wordt niet gebruikt.
 • Wanneer de registerwaarde EnableBigLba is ingeschakeld, maar u hebt geen BIOS dat compatibel is met 48-bits LBA, moet het besturingssysteem worden geïnstalleerd op de eerste partitie die kleiner is dan of gelijk is aan 137 GB.

  Als u 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning inschakelt door de registerinstelling te bewerken, maar u hebt geen BIOS dat compatibel is met 48-bits LBA en geen vaste schijf met een capaciteit van meer dan 137 GB, blijft de vaste schijf functioneren als een normale vaste schijf met een adresseerbare limiet van 137 GB.
 • Wanneer de registerwaarde EnableBigLba is ingeschakeld op een computer met een BIOS dat niet compatibel is met 48-bits LBA en met een vaste schijf met een capaciteit van meer dan 137 GB, moet het besturingssysteem worden geïnstalleerd op de eerste partitie die kleiner is dan of gelijk is aan 137 GB en moet de resterende ruimte op de vaste schijf worden verdeeld in een of meer overige partities.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Service Pack 3 voor Windows 2000 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.Belangrijk Hoewel ondersteuning voor 48-bits LBA is opgenomen in Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) en hoger, is het toch nodig de registerwijziging door te voeren die wordt beschreven in de sectie 'Oplossing' van dit artikel.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de installatie van meerdere hotfixes met slechts één keer opnieuw opstarten:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
Voor meer informatie over het gelijktijdig installeren van Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

249149 Microsoft Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 installeren
Eigenschappen

Artikel-id: 305098 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2006 - Revisie: 1

Feedback