Een VPN-verbinding met het bedrijfsnetwerk configureren in Windows XP Professional

Inleiding

In dit artikel worden de stappen beschreven voor het configureren van een VPN-verbinding (Virtueel Particulier Netwerk) met het bedrijfsnetwerk in Microsoft Windows XP Professional. Een VPN-verbinding is een verbinding waarbij zowel particuliere als openbare netwerken worden gebruikt om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

Zowel het PPTP-protocol (Point-to-Point Tunneling Protocol) als het L2TP-protocol (Layer Two Tunneling Protocol) worden automatisch op uw Windows XP-computer geïnstalleerd. Deze protocollen bieden een betere beveiliging wanneer u bronnen in een netwerk benadert door via internet verbinding te maken met een RAS-server of een ander netwerk. Deze verbinding wordt een VPN-verbinding genoemd.

Een nieuwe VPN-verbinding maken

 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm, Netwerk- en Internet-verbindingen en Netwerkverbindingen.
 2. Klik op Een nieuwe verbinding maken en op Volgende.
 3. Selecteer Verbinding met het netwerk op mijn werk maken en klik op Volgende.
 4. Klik op VPN-verbinding en op Volgende.
 5. Typ een beschrijvende naam voor uw bedrijf en klik op Volgende.
 6. Klik op Niet automatisch een aanvangsverbinding kiezen en klik op Volgende.
 7. Typ de hostnaam of het IP-adres van de computer waarmee u verbinding wilt maken en klik op Volgende
 8. U kunt een van de volgende methoden gebruiken:
  • Klik op Alle gebruikers als u de verbinding wilt delen met alle gebruikers.
  • Klik op Alleen mijzelf als u de verbinding niet wilt delen.
 9. Klik op Volgende en klik op Voltooien.
Opmerking Deze methode werkt alleen als u met internet bent verbonden.

Een bestaande inbelverbinding wijzigen

Wellicht moet u sommige parameters van de inbelverbinding wijzigen om succesvol verbinding te kunnen maken met internet. Ga als volgt te werk om deze wijzigingen aan te brengen:
 1. Als u een bestaande verbinding wilt openen, klikt u op Start en klikt u achtereenvolgens op Configuratiescherm, Netwerk- en Internet-verbindingen en Netwerkverbindingen.
 2. Klik op de verbinding en klik op Instellingen van deze verbinding wijzigen.
  • Op het tabblad Algemeen kunt u de naam van de server of het IP-adres wijzigen.
  • Op het tabblad Netwerk kunt u het type beveiligingsprotocol wijzigen.
  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u de firewall voor internetverbindingen inschakelen om te voorkomen dat onbevoegden via internet toegang tot de computer krijgen.

   Als u dit wilt doen, schakelt u het selectievakje Mijn computer en netwerk beveiligen door toegang vanaf het Internet te beperken of te blokkeren in.

   Opmerking Wanneer u de firewall voor internetverbindingen inschakelt om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw computer via internet, kunnen er problemen ontstaan met de verbinding met de server. Controleer daarom of de verbinding met de server nog steeds werkt nadat u de firewall voor internetverbindingen hebt ingeschakeld.   Een firewall is ontworpen om uw computer beter te beveiligen tegen aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen die gebruikmaken van ongewenst binnenkomend netwerkverkeer om uw computer aan te vallen. Als de verbinding met uw server werkt en u besluit de firewall uit te schakelen, moet u de verbindingen van uw computer met alle netwerken en internet verbreken.
Eigenschappen

Artikel-id: 305550 - Laatst bijgewerkt: 3 okt. 2004 - Revisie: 1

Feedback